17 Mayıs 2016 İstanbul DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN

advertisement
17 Mayıs 2016
İstanbul
DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN
YURTDIŞI YATIRIM ENDEKSİ 2016 RAPORU
BASIN LANSMANI TOPLANTISI
AÇIŞ KONUŞMASI
Kıymetli Basın Mensupları,
Hanımefendiler Beyefendiler,
Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, DEİK, adına saygıyla selamlıyorum.
Yurtdışı Yatırım Endeksi 2016 Raporu Basın Lansmanı Toplantısı’na hoşgeldiniz.
Bugün sizlerle, DEİK bünyesinde yapılan çok farklı bir çalışmayı paylaşmak üzere bir araya
gelmiş bulunuyoruz.
Biliyorsunuz, DEİK olarak, biz, faaliyetlerimizi iş konseylerimiz vasıtasıyla yürütmekteyiz ve
bugün 126’sı ülke bazlı olmak üzere toplamda 133 İş Konseyimiz var. Yurtdışı Yatırımlar İş
Konseyimiz de, bunlardan biri ve birazdan sizinle paylaşacağımız çalışmayı ortaya çıkaran İş
Konseyimiz.
Dolayısıyla sözlerimin başında ülkemize, iş dünyamıza faydalı olacağını düşündüğümüz bu
çalışmayı gerçekleştiren DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyimize ve birlikte çalıştıkları
Delotitte Türkiye’ye teşekkürlerimi sunarım.
Kıymetli arkadaşlar;
Yurtdışı Yatırım Endeksi çalışmamız, Türkiye’de alanında bir ilk.
Birçok uluslararası kuruluşun, danışmanlık şirketinin, bankanın yatırım endeksi çalışmaları
var. Bunları hepimiz biliyoruz.
Ancak bu endeksler, Türk şirketlerinin önceliklerini,
yansıtmaktan uzak kalıyor.
motivasyonlarını ve kaygılarını
Bu yüzden Türk şirketlerinin yurtdışı yatırım kararı almasına yardımcı olmak üzere, Türk
şirketlerinin perspektifiyle, Türkiye’ye has bir endeks hazırlamış bulunuyoruz.
Peki buna niye ihtiyaç duyduk?
Çünkü artık Türk şirketleri küresel pazarlardaki iş yapma kabiliyetlerini oldukça artırmış
durumdalar. Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, Türk yatırımlarını görebilir hale
geldik. Çok değişik ülkelerde binlerce, on binlerce çalışana iş imkanı sağlayan firmalarımız
var.
Son 15 yılda dış yatırımlarımız, önceki yıllara göre yaklaşık 10 kat artmış durumda. Bunların
mali getirileri olumlu sonuç verdikçe, artış trendi de sürmekte.
Dolayısıyla, Türk şirketlerinin yurt dışında yapacakları yatırımlara bir nebze yardımcı
olabilmek, onların ilgili ülkelere adım atarken dikkate alacakları bir referans olsun istedik. Ve
bu çalışma böyle bir ihtiyaçtan ortaya çıktı.
Kıymetli Basın Mensupları,
“Yurtdışı yatırım” kavramı aslında Türkiye için nispeten yeni bir kavram.
Yurt dışında yatırım denilince ilk akla gelen neydi? Sermaye kaçışı! İnsanlar niye burada
yatırım yapmazlar da başka ülkelerde yaparlar? Bu olsa olsa sermayenin dışarıya kaçması
olarak düşünülürdü. Değil mi?
Ama artık, “yurtdışı yatırım” kavramının kamuoyu üzerindeki algısı hızlı biçimde değişmekte.
Artık küresel ölçekte oyun kurucu şirketlere sahip olabilmemiz adına hayati öneme haiz bir
olgu olarak yurt dışı yatırımlar ekonomimizde yerini almaktadır.
Hepimiz artık şunu görüyoruz;
Türkiye’nin 1980’lerde ihracatla başlayan küresel ekonomiye eklemlenme süreci
şirketlerimizin üretim kapasitesi ve kapital birikiminin oluşmasıyla yurtdışı yatırımlar ile devam
etmektedir.
Gelişmekte olan küresel bir oyuncu olarak Türkiye; yurtdışında gerçekleştirdiği artan
“Birleşme ve Satın Alma” ve “Sıfırdan Yatırımlarıyla” kendi sıkletinde dünyada parlayan bir
yıldız oldu.
Bu bağlamda; Ekonomi Bakanlığı, Hizmetler ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü
bünyesinde 2012 yılında Yurtdışı Yatırım Dairesi oluşturulmuştu.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olarak bizler de 2011 yılında Yurtdışı Yatırımlar Çalışma
Grubunu, akabinde 2013 yılında da İş Konseyimizi kurduk.
Konsey, küresel çapta faaliyetlerini ve yatırımlarını sürdüren büyük Türk şirketlerini
bünyesinde barındırmaktadır.
Değerli basın mensupları,
DEİK olarak, şirketlerimizin bu bağlamda, küresel pazarlarda yaptığı yatırımları Türkiye’nin
uzun vadeli hedefleri doğrultusunda stratejik bir konu olarak görüyor ve destekliyoruz.
Ülkemizin yapısal sorunu olan cari açığın azaltılması, know-how transferi ve arz güvenliğine
katkı sağlayacak yurt dışı yatırımların teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini
düşünüyoruz.
Bu vizyondan yola çıkarak DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ve Deloitte Türkiye işbirliği
ile hayata geçirilen Yurtdışı Yatırım Endeksinin, Türk özel sektörünün yurt dışı yatırımlarına
ışık tutması ve ufuk açmasını diliyorum.
Ve şimdi sözü çalışmamızla ilgili detayları sizlerle paylaşması için, Deloitte Türkiye Şirket
Ortağı Başak Vardar Hanımefendiye veriyorum.
Download