TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ`NİN

advertisement
TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ’NİN ULUSLARARASI
GÖREVLERİ ve KURUMLARI KAPSAMINDA DIŞ EKONOMİK
İLİŞKİLER KURULU SORUNUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç.Dr.Gökhan Kürşat Yerlikaya
Özet
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 5174 sayılı Kanun’a istinaden
çok sayıda uluslararası görev ve kurumları bulunmaktadır. TOBB’a verilen
bu görev ve kurumlar, Türk ekonomisinin küresel entegrasyona ve rekabete
uyum sağlamasını mümkün kılmak amacındadır. Bu amacı sağlamada
DEİK’in TOBB bünyesinde bulunmasının büyük önemi bulunmaktaydı.
Ancak Eylül 2014’te yapılan bir kanuni düzenlemeyle DEİK, Ekonomi
Bakanlığı’na bağlandı. Dolayısıyla bu çalışmada, TOBB’un DEİK’i
kaybetmesi ve sonuçları üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
Uluslararası görev ve kurumları, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu.

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk ABD Öğretim Üyesi,
[email protected]
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:6 Sayı:1 Yıl 2015
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards