hastabaşı yenidoğan yoğun bakım monitör şartnamesi

advertisement
MERKEZİ SİSTEMLİ 10İNÇ NONINVASIVE HASTABAŞI YENİDOĞAN YOĞUN
BAKIM MONİTÖR ŞARTNAMESİ
(1 merkezi sistem ve 14 adet monitör alınacaktır)
1- Cihaz yenidoğan bebeklerden yetişkin hastalara kadar tüm hasta gruplarında
kullanılabilir şekilde tasarlanmış olmalıdır.
2- Monitör transport amaçlı olarak da kullanılabilmelidir.
3- 220 Volt, 50 Hz şebeke cereyanı ile çalışmalı ayrıca dahili bataryası ile en az 2 (iki)
saat süreyle kullanılabilmelidir.
4- Cihaz renkli TFT ekrana sahip olmalı ve ekran boyutu diyagonel en az 10 inç
olmalıdır.
5- Cihaz, EKG/ kalp atım hızı, oksijen saturasyonu, ısı, non invaziv kan basıncı (NIBP),
invaziv kan basıncını (IBP) solunum sayısı ölçümleri için gerekli parametreleri
içermelidir. Bu parametrelere ait ölçümler ve işlemleri dalga formu veya sayısal olarak
görüntüleyebilmelidir.
6- İnvasive ve non-invaziv kan basıncı ölçümünde, ölçülen değerler mmHg olarak
ekranda sistolik , diastolik ve ortalama değer şeklinde görülebilmelidir.
7- Cihazda tüm ayarlar bir döner düğme ve/veya dokunmatik tuşlar vasıtasıyla
yapılabilmelidir.
8- Cihaz en az nabız ve oksijen saturasyonu için ayarlanabilir alarm limitleri
bulunmalıdır. Alarm limitleri ve hastanın o anki değerleri cihazın ekranında aynı anda
monitörize edilebilmelidir.
9- Alarmlar hem görsel hem de işitsel olmalıdır. Alarm sesi seviyesi ayarlanabilir
olmalıdır.
10- Cihazın oksijen saturasyonu ve nabız değerleri için en az 60 dakikalık hafızası
olmalıdır.
11- Oksijen saturasyon ölçümü infrared ışık emme metodu ile yapılmalı %70 ile %100
arasında ölçüm yapabilmelidir.Cihaz nellcor teknolojisine sahip olmalıdır.
12- Monitör apnea durumunda alarm vermelidir.
13- Monitörde non – invaziv olarak sistolik – diastolik ve ortalama basınçlar ölçülerek
görüntülenebilmelidir.
14- Cihazda neonatal ve pediatrik hastalar için OXY CRG hafızası (trend) bulunmalıdır.
15- Cihaz renkli TFT ekrana sahip olmalı ve ekran boyutu diaygonel en az 10 inç
olmalıdır.
16- Monitörde EKG hızı en az 6.25, 12.5,25veya 50 mm/sn olarak seçilebilmelidir.
17- Monitörün EKG genlik ayarı en az 0.25,3.0, 4.0 cm/mV veya en az 3 (üç) kademede
genlik ayarı yapılabilmelidir.
18- Cihazın respirasyon aralığı 4 ile 155 bpm olmalıdır.
19- Cihazda bulunan otomatik alarm ile alt ve üst alarm limitleri hastanın verilerine veya
hasta kategorisine göre otomatik olarak ayarlanabilmelidir.
20- Cihazın Defibrilatör Senkronize çıkışı olmalıdır.
21- Monitörde elektromanyetik gürültüye ve defibrilatör şoklarına karşı koruma devreleri
olmalıdır.
22- Cihaza istendiğinde ücreti karşılığında verilerek, cihaz 12 lead EKG Analizi
yapabilmeli ve 10 uçlu EKG lead verilebilmelidir.
23- Cihazlara istenildiğinde opsiyonel olarak EtCO2 eklenebilmelidir
24- Monitörler standart merkezi sisteme bağlantı yapmalıdır. Verilecek olan merkezi
sistem 2 adet 19 inç medikal grade monitör, lazer yazıcı ve elektrik kesilmesinde
sistemi en az 30 dk besleyecek kesintisiz güç kaynağından (UPS) oluşmalıdır. İki
1
monitörün kontrolü tek mouse ve klavye ile gerçekleştirilmelidir. Ana konsol üzerinde
bulunacak olan renkli merkezi monitored 10 hastaya ait veriler aynı anda
izlenebilmelidir. Sistemin istendiğinde ileride en az 16 hasta bağlanarak izleme
yapacak özelliğe sahip olması gerekir. Her hastaya ait EKG dalga boyu ve ölçülen
parametrelerin numerik değerleri tüm yatakların gösterim ekranından izlenebilmeli,
seçilen bir yatağın gösterim ekranında ise hastaya ait maksimum 6 dalga formu
(numerik değerleri ile)ve diğer ekranda diğer hastalara ait EKG dalga formları aynı
anda ekranda gösterilebilmelidir. Hasta trend bilgileri için en az 24 saatlik trend
özelliği olmalıdır. Cihaza hasta bilgilerinin girişini sağlayacak keyboard ve mouse
mevcut olmalıdır. Merkezi istasyon ve hastabaşı monitörlerin network bağlantıları için
gerekli kablo, hub vb. Firma firma tarafından sağlanarak montajı yapılacaktır.
Merkezi sistem ve monitörler aynı üretici firma ürünü olmalıdır.
25- Cihazlar istenildiğinde merkezi sisteme bağlanabilmeli ve internet üzerinden hasta
bilgileri izlenebilmelidir.
26- Monitörün non-invaziv kan basıncı (NIBP) ölçümü aşağıdaki özelliklere sahip
olmalıdır.
a)
Oscillometric method kullanılarak sistolik, diastolik ve ortalama basınçlar
ölçülerek görüntülenebilmelidir.
b)
Monitör üzerinde kullanımı kolaylaştırıcı kontrol tuşları olmalıdır.
c)
Yetişkinden yenidoğana kadar her yaş hastada ölçüm yapılabilmelidir. Cihaz
ölçüm esnasında artifakları minimize eden bir teknolojiye sahip olmalıdır. Bu sayede
hareketli neonatal hastalarda rahatlıkla ölçüm yapılabilmelidir. Bu özellik orjinal
katalog ile belgelendirilmelidir.
d)
Manuel, otomatik (ayarlanan aralıklarla ölçüm) ve STAT (belli bir sürede
maksimum sayıda ölçüm) modlarına sahip olmalıdır.
e)
Cihaz NIBP üzerinden kalp atımını en az 35-200 atım/dakika arasında
ölçebilmelidir.
27- Her cihaz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.
3’lü EKG kablosu
1 adet
NIBP hortum
2 adet
Yenidoğan disposable manşon
5 adet
Saturasyon ara kablosu
1 adet
Yenidoğan disposable cilt sensörü
5 adet
Duvar montaj aparatı
1 adet
Yenidoğan disposable EKG lead
5 adet
2
Download