cihaz ve malzemelerin özellikleri

advertisement
TASNİF DIŞI
S.NO
1
MALZEME ADI
CİHAZ VE MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ
MİKTARI
HASTABAŞI
MONİTÖR
1.Cihaz 220 +-%10(ikiyüzyirmi artıeksi yüzde 10)V,50+-%3 (elli artı
eksi yüzde 3 )Hz şebeke gerilimi ile çalışacaktır.
2.Cihaz en az 10’’ ölçüsünde ve en az 640x480 megapiksel
çözünürlükte renkli ekrana sahip olacaktır.
3.Cihaz aynı anda en az 5(beş)) dalga formunu ve ölçülen hasta
parametrelerini görüntüleyebilecektir.
4.Cihaz ekranda izlenen tüm parametrelerin en az 24 saatlik sayısal
ve grafiksel trend bilgilerini kaydedebilecektir.
5.Cihazın en az 60 dakikalık dahili tekrar şarj edilebilir bataryası
olacaktır.İstenildiğinde batarya süresi opsiyonel olarak 180 dakikaya
kadar çıkartılabilecektir.
6.Cihazın ekran menüsü ve yazılarıTürkçe ve / veya ingilizce
olacaktır.
7.Cihaz hem transport esnasında hemde yatak başında kullanılabilir
özellikte olacaktır.
8.Cihazın duvara sabitlenmesi için orijinal taşıma rafı cihaz ile birlikte
verilecektir.
9.Cihaz Basınc Odasında hasta tedavisine imkan verecek özellikte
olacaktır.
10.Cihaz Adult,infant,neonatal hasta kategorisinde ölçüm
yapabilecek özellikte olacaktır.
11.Cihaz en az şu parametreleri ölçümünü yapacak özellikte olacak
a. Elektrokardiografi(EKG)/ Solunum hızı
b.Oksijen Saturasyonu (SpO2)
c.En az 1 (bir) kanal non invaziv kan basıncı (NIBP)
d.En az 1 (bir ) kanal sıcaklık
e.Kardiyak output modülü ve etCO2(kapnograf) modülü opsiyonel
olarak eklenebilecek özellikte olacaktır.Bu modüllerin ölçtüğü
parametreler ile yukarıda belirtilen parametreler aynı anda ölçülüp
monitörize edilebilecek özellikte olacaktır.
12.Cihaz hastanın fizyolojik parametrelerinin ölçülmesi esnasında
oluşan alarm durumlarını, önem derecesine göre 3 (üç) seviye ile
derecelendirecek ve alarm durumunun derecesine göre ekranda
farklı renklerde görsel ve sesli alarm verecektir.
a. Hayati Tehlike arz eden (Life Threaening)
b. Ciddi (Serious)
c.Tavsiye (Advisory)
13.Cihazın EKG /Solunum hızı ve tansiyon değerleri şu özelliklerde
olacaktır.
a.EKG sinyali 25 mm /sn ve 50 mm/sn olmak üzere en az iki
kademede ayarlanabilecektir.
b.Kalp atım hızı ölçümü 30-250 atım / dakika aralığında olacak
Kalp atım hızı EKG sinyali olmadığı takdirde Spo2 (pulse oksimetri)
sinyalinden ölçülüp ekranda gösterilecektir.
c.Cihazda solunum hızı ölçümü 4-120 solunum /dakika aralığında
olacak.
d.Non invasive kan basıncı 10-250 mmhg aralığında olacaktır.
e.Non invasive kan basıncı ölçümünde hastanın sistolik,diastolik ve
mean (ortalama) basınç değerleri ekranda görüntülenecektir.
f.NIBP ölçümleri,tek bir ölçüm,aralıklı ölçüm ve devamlı ölçüm
modlarında yapılabilecektir.Aralıklı ölçüm modunda aralık zamanı
seçilebilecektir.
14.Cihazın SpoO2 ölçümü aşağıdaki gibi olacaktır.
a. SpoO2 ölçümü %70-%100 aralığında ölçüm yapabilecektir.
b.Nabız ölçümü 40-235 nabız / dakika aralığında ölçüm
yapabilecektir
15.Ciğhazın ateş ölçümü ise 15-45 santigrad derece aralığında
olacaktır.
16.Cihazda tüm değerler için ayarlanabilir alt ve üst limit değerleri
olacak limit değerleri dışına çıkıldığında cihaz sesli ve görüntülü
alarm verecektir.
2
1
TASNİF DIŞI
17. Cihazın ekartör koruması defibrilatör şokuna karşı koruması ve
senkronizasyonu olduğunu yüklenici madde 15 ‘teki dökümanlardan
gösterecektir.
18.Aşağıdaki malzemeler her bir cihaz için verilecektir.
a.EKG Kablosu en az 5 uçlu problarıyla verilecek ikişer adet
olacaktır.
b.Yetişkin için SpO2 parmak probu çok kullanımlık ikişer adet
olacaktır.
c.Yetişkin için NIBP Kol manşonu çok kullanımlık ikişer adet
olacaktır.
d. Çocuk için NIBP Kol manşonu çok kullanımlık birer adet
olacaktır.
e.Sıcaklık ölçümü için çok kullanımlık ısı probu 2’şer adet olacaktır:
f.Her cihaz için yedek batarya verilecektir.Batarya en az 2 (iki) saat
elektriğe bağlı olmayan cihazı çalıştırabilecektir.
19.Cihazlar kalibrasyonu yapılmış olarak teslim edilecek bir gün
süreyle yüklenici tarafındanyerinde kullanıcı eğitim verilecektir.
20.Kabul gören cihaz yüklenici tarafından kurulu olarak teslim
edilecektir.
21. Muaye Dz H.O.K.lığı polikliniğinde yapılacaktır. Muayene
esnasında teslim edilmek üzere kullanma klavuzu, kullanma talimatı,
2’şer adet teslim edilecektir. Dökümanlar orijinal dilinde ,İngilizce ve
Türkçe olacaktır.
22.Cihaz en az iki yıl garantili olacaktır.
2
VENTİLATÖR
(MEKANİK)
1.Hiperbarik Oksijen Tedavisinde kullanılmaya uygun olacaktır.
2.Mekanik Ventilatör yetişkin,pediatrik ve neonatal hastalar için
kullanılabilecektir.
3.Çalışma basıncı 2,7 (iki virgül yedi) bar ile 6 (altı) bar arasında
olacaktır.
4.Mekanik Ventilatör IIPV özelliğine sahip olacaktır.
5.Mekanik Ventilatör orijinal çantasında olacaktır ve kullanım
klavuzunda belirtilen donanım ve ekipmanları eksiksiz olacaktır..
6.Mekanik Ventilatör ile birlikter 2 lt oksijen tüpü dolu ve bir adet de
yedek 2 lt lik oksijen (dolu) kalibrasyonu yapılmış olarak teslim
edilecektir.
7.Muaye Dz H.O.K.lığı polikliniğinde yapılacaktır. Muayene
esnasında teslim edilmek üzere kullanma klavuzu, kullanma talimatı,
2’şer adet teslim edilecektir. Dökümanlar orijinal dilinde ,İngilizce ve
Türkçe olacaktır.
8. Cihaz en az iki yıl garantili olacaktır.
Murat TOPÇU
Dz.Sağ.Kd.Üçvş.
Sağlık Astsubayı
Ayhan BİLGİN
Dz.Tbp.Ütğm.
Tabip Subayı
2
2
Download