File

advertisement
UYGARLIKLARI
MEZOPOTAMYA
Mezopotamya
kelimesi
“İki Nehir
Arası”anlamına
gelir.Bu iki nehir
kaynağını
Anadolu’dan alarak
Basra
Körfezine dökülen
Dicle ve Fırat ‘dır.
SÜMERLER
MÖ 4000 yıllarında
doğudan (Ön Asya'dan)
Aşağı Mezopotamya'ya
gelerek bu topraklara
yerleşen Sümerler şehir
devletleri kurmuşlardır.
-En önemli şehir
devletleri: Ur,Uruk,
Lagaş, Eridu, Kiş,
Nippur gibi yerleşim
merkezleridir.
BABİLLER
* İlk "Mutlak Krallık" anlayışı
Babil'de ortaya çıkmıştır.
* Ünlü kralları
HAMMURABİ, ilk
ANAYASA olarak bilinen
"Hammurabi Kanunlarını"
oluşturdu. Hammurabi
kanunları Sümer
kanunlarına göre biraz daha
serttir. Ancak toplumun
bütün kesimlerinin hakları
teminat altına alınmıştır.
(Medeni, ceza, ticaret,
miras)Bu kanunlar
Urukagine kanunlarından
yararlanılarak
hazırlanmıştır.)
ASURLULAR
* Yukarı
Mezopotamya'da(Güneyd
oğu Anadolu)
kurulmuşlar, Toroslar ve
Kapadokya'ya kadar
yayılmışlardır.
* Anadolu'da ticaret
kolonileri kurdular.
(KÜLTEPE'de)
* Çivi yazısını Anadolu'ya
öğreterek, Anadolu'da
tarih devirlerini
başlattılar.
HİTİTLER
(M.Ö. 2000- M.Ö. 1200)
 MÖ. 2000 yıllarında
Orta Anadolu'da
kurulmuşlar.
 Başkent Hattuşaş`dır.
(Boğazköy)
 Mısırlılarla Suriye
yüzünden 16 yıl
savaşmışlar ilk yazılı
antlaşma olan Kadeş
Antlaşması'nı
imzalamışlardır (MÖ.
1280).
KADEŞ ANTLAŞMASI
HATTUŞAŞ
LİDYALILAR
(M.Ö. 700 – M.Ö. 546)
 Batı Anadolu'da kurulmuştur.
 Başkent Sardes`dır.
İYONLAR
(M.Ö. 1200- M.Ö. 700)
 Foça ile Büyük
Menderes nehri
arasında kurulmuş
şehir devletleridir.
 Başlıca İyon şehirleri
şunlardır: Efes, Milet,
İzmir, Foça, Bodrum.
 Denizcilik ve deniz
ticaretiyle uğraşmaları,
zengin olmaları, özgür
düşünce ortamı
oluşturmaları bilim,
sanat, mimari ve
edebiyatın gelişmesini
sağlamıştır.
Download