Slayt 1 - Sosyal Bilgiler

advertisement


MEZOPOTAMYA
Mezopotamya (Aram Nehrin), bugün Irak, doğu Suriye
ve Güneydoğu Anadolu'yu (Türkiye) kapsayan coğrafi
bölgeyi tarif eden bir isimdir.
HİTİTLER
. Hititler, tarihte Anadolu'da devlet
kurmuş bir halktır. Hint-Avrupa dil
ailesine dahil bir dil konuştukları için
Hint-Avrupa kökenli bir topluluk
olduğu kabul edilmektedir
• HİTİTLERİN ELDE
ETTİKLERİ ŞEYLER
…Hititlerde ekonomi
tarıma dayanıyordu.
1)Buğday,arpa,bezelye,
fasulye,nohut,bağcılık
,zeytin,elma,kayısı ve
incir en önemli tarım
ürünleriydi.
2)Yaşadıkları yerdeki
madenleri işleyerek
bakır,tunç,demir ve
altından bir çok eşya
yaptılar.
URARTULAR
BAŞKENTİ TUŞPA (VAN) İDİ. URARTU
DEVLETİ EN GÜÇLÜ DÖNEMİNDE (M.Ö
8-7.YY), GÜNÜMÜZDEKİ DOĞU
ANADOLU, KUZEYBATI İRAN, IRAK'IN
KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ İLE KUZEYDE
ARAS VADİSİ'NE EGEMENDİ




URARTULARIN ELDE
ETTİKLERİ ŞEYLER
Urartular şehirleri
arasındaki bağlantıyı
gelişmiş yollarla
sağlamışlardır.
Evlerini istila ve
yağmaya karşı kale
şeklinde kurmuşlardır.
Taş işçiliğinde ve taştan
kale yapımında çok
ustalaştırmışlardır.
FRİGLER
Anadolu’ya göç eden Balkan
kökenli boylardan olup siyasi
bir topluluk olarak ilk defa
MÖ 750’den sonra ortaya
çıkmışlardır.
1)
2)
3)
FRİGLERİN ELDE
ETTİKLERİ
ŞEYLER
Maden,pişmiş
toprak ve ağaç
işçiliğinde çok ileri
düzeye
erişmişlerdi.
Frig halkı daha
çok tarımla
uğraşmıştır.
Koyun ve at
yetiştirmekte ün
kazanmışlardır.
LİDYALILAR
Lidya, Anadolu'da Tunç
Çağından itibaren M.Ö. 2. bin
yılın ikinci yarısında hüküm
süren Lidya uygarlığı
toprakları.




LİDYALILARIN
ELDE ETTİKLERİ
ŞEYLER
Lidyalılar ticaretin ve
tarımın gelişmesini
gerekli görüyordu.
Lidya halkı tarım
ürünleri ile
mermer,kereste,halı
ve deri gibi ürünleri
pazarlayıp
zenginleştiler.
Ve parayı buldular.
IYONLAR
İyonlar Anadolu da ki
bugünkü İzmir ve Aydın
illerinin sahil şeridine Antik
Çağda verilen addır.Buna bir
örnek Efes antik tiyatrosu.
 BAŞLICA İYON
ŞEHİRLERİ
 İZMİR
 BODRUM
 FOÇA
 DİDİM
 EFES
İYONLARIN ELDE
ETTİKLERİ ŞEYLER
1)YÖNETİMDE
SOYLULARDA SÖZ
SAHİBİ OLDULAR.
2)Verimli arazilere sahip
olmalarının yanında
Anadoludaki ticaret
yollarının sonunda
olmaları nedeniyle kısa
sürede zenginleştiler.



SÜMERLER
Sümerler, M.Ö. 3500 - M.Ö. 2000 yılları
arasında Mezopotamya'da yaşamış halk.
MEZOPOTAMYA'DA ORTAYA ÇIKAN
SAYISIZ MEDENİYETİN TEMELİNİ
SÜMERLER ATMIŞTIR. AYRICA YAZI VE
ASTRONOMİ DE İLK KEZ
MEZOPOTAMYA'DA SÜMERLERDE ORTAYA
ÇIKMIŞTIR





SÜMERLERİN ELDE
ETTİKLERİ ŞEYLER
Orta katlı okul ve
tapınaklar yapmışlardır.
Erzak depoları
yapmışlardır.
Rasathane
yapmışlardır.
Son olarak en önemli
olan çivi yazısını
bulmuşlardır.
ASURLULAR
 Asurlular aslen kuzey
ırakta,Dicle kıyısında
bulunan Asur şehri ve
çevresinde yaşayan bir
topluluktur.
ASURLULARIN
ELDE ETTİKLERİ
ŞEYLER
1)Savaş arabaları ve
oklar yapmışlardır.
2)Ticaret kolonileri
kurmuşlardır.
BABİLLER
Babil, Mezopotamya'da, adını aldığı Babil kenti etrafında
kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını kapsayan eski bir
imparatorluktur. Babil'in merkezi bugünkü Irak'ın El Hilla
kasabası üzerinde yer almaktadır [1]. Kuzey Babil Devleti ise,
Şırnak ilinin İdil ilçesi güneyinde Babil köyünde kurulmuştur.
Babil halkının büyük bir kısmı Sami ırkındandırlar.



BABİLLERİN
ELDE ETTİKLERİ
ŞEYLER
Babiller de en çok
arpa,buğday,ve çavdar
ekiliyordu.
Gılgamış destanından
etkilenerek yaratılış
destanı yazmışlardır.
Download