Slayt 1 - Öğretim Yönetim Sistemi

advertisement
MEZOPOTAMYA
UYGARLIKLARI
MEZOPOTAMYA
• Toroslar’dan başlayarak Dicle ve Fırat arsında kalan Basra Körfezine kadar
uzanan bölgedir.
SÜMERLER(M.Ö.3000-M.Ö.2200)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mezopotamya’da ilk devleti kurmuşlardır.
Site adı verilen ilk kent devletlerini kurdular.
İlk kez (çivi)yazıyı bulmuşlardır.( tarihi çağlar başlamıştır)
Çok tanrılı inanç sistemi mevcuttu.
Ziggurat adını verdikleri tapınaklar aynı zamanda gözlem evi olarak
kullanılmıştır.
Tekerleği icat etmişlerdir
Mezopotamya’da taş bulunmadığından binalar kerpiç ve tuğladan
yapılmış günümüze kadar eser kalmamıştır.
İnsanlık tarihinde İlk yazılı kanunlar Sümer Kralı URGAKİNA tarafından
yapılmıştır.
Fidye usulu ile cezalandırılmışlar krala karşı gelenler ölümle
cezalandırılmıştır.
Çemberi 360 bölüp dört işlem yapmışlardır.Güneş sisteminde beş
gezegeni buldular.Ay yılı esasına dayanan takvim kullandılar
GILGAMIŞ,TUFAN VE YARATILIŞ DESTANLARI (SÖZLÜ)
BABİLLER(M.Ö.2100-M.Ö.538)
• MERKEZİ KRALLIK ŞEKLİNDE
•
•
•
•
•
YÖNETİLMİŞLERDİR(Bilinen ilk mutlak krallık)
Krallar gücünü tanrıya değil orduya dayandırır(kısmen
laik sayılırlar)
Bilinen ilk “ANAYASA” Kral HAMMURABİ tarafından
düzenlenmiştir.
Çok tanrılı dinlere inanmaktadırlar.
Güneş ve Ay tutulmasını incelediler.Güneş saati
kullandılar.
Asma bahçeleri ve dünyanın en büyük ziggurat’ı BABİL
KULESİ’ni yaptılar.
ASURLULAR(M.Ö.2000-M.Ö.612)
• Yönetim mutlak monarşidir.
• Mezopotamya’nın en sert hukuk kurallarına
sahiptirler.
• Çok tanrılı dinleri vardı.
• Toprakları verimsizdi---Kara ticareti yaptılar
• Anadolu’da Koloniler kurdular(KAYSERİKANİŞ-KÜLTEPE)
• İlk kütüphaneyi açtılar.
• Anadolu’ya ilk çivi yazısını getirdiler.
Download