mezopotamya - video.eba.gov.tr

advertisement
MEZOPOTAMYA
SÜMERLER, AKADLAR, ELAM, BABİLASURLULAR
“DOĞRU-YANLIŞ ETKİNLİK”
TANER ÖZDEMİR
“DETAY TARİHÇİ”
TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TARİH ÖĞRETMENİ
DOĞRU-YANLIŞ
1
Dicle ve Fırat arasına Mezopotamya adı verilir
2
Yazıyı ilk kullanan medeniyet Akadlar olmuştur
3
Elamlar, Mezopotamya’nın en önemli medeniyetidir
4
Anadolu’ya yazıyı getiren Asurlulardır
5
Zigguratlar gözlemevidir
6
Babilin asma bahçeleri ve Babil kulesi günümüze gelmiştir
7
Babil kanunları fidye esasıan dayalıdır
8
İlk yazılı kanunları Babil kralı Hammurabi yapmıştır
9
Sümerler site şeklinde örgütlenmiştir
10
İlk düzenli ordu Asurlularındır
11
Ay yılı esasına dayalı takvim Sümerlere aittir
12
Sümerlilerde patesi şehir yöneticisidir
13
Burçları bulan Asurlular olmuştur
14
Ninova kütüphanesi binlerce kitap barındırmıştır
15
Kral yolu Mezopotamya’ya kadar uzanır
16
Mezopotamya sanat eserleri günümüze kadar gelmiştir
17
Akadlar Sami kökenlidirler
18
Gılgamış ve Yaratılış destanları Sümerlilere aittir
19
Sümerlilerde tanrı-kral anlayışı hakimdir
20
İlk atlı birlikleri Asurlular oluşturmuştur
21
Elamların başkenti Sus’tur
22
İlk imparatorluk kuran Akadlardır
23
Asurlular kara ticaretinde ilerlemişlerdir
24
Ur, Uruk ve Kaş önemli Sümer şehirleridir
D
Y
25
Akadlar ve Asurlular Mezopotamya medeniyetindedir
26
Kütüphanecilik ve arşivcilikte Asurlular önemlidir
27
İlk mutlak krallık Babiller tarafından sağlanmıştır
28
Sümerler kültürel özellikleri ile Türklere benzetilir
29
Sümerliler donanma gücüne sahip medeniyettir
30
Tarih çağlarını başlatan Sümerlerdir
1.D 2.Y 3.Y 4.D 5.D 6.Y 7.Y 8.Y 9.D 10.Y 11.D 12.D 13.Y 14.D 15.D 16.Y 17.D 18.D 19.Y
20.D 21.D 22.D 23.D 24.D 25.D 26.D 27.D 28.D 29.Y 30.D
Download