Slayt 1 - Sosyal Bilgiler

advertisement
HİTİTLER





• M.Ö 2000 yıllarında Anadolu’ya gelerek
Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır.
• Başkentleri
Hattuşaş (Boğazköy) şehridir.
Çorum yakınlarındadır
 • Hititliler Suriye’yi ele geçirmek için Mısırlılarla
savaşmışlardır.Bu savaşın sonunda iki devlet
 arasında
 Kadeş Antlaşması imzalandı.
 • Kadeş Antlaşması (M.Ö 1280) Dünya tarihinde
iki devlet arasında yapılan ilk antlaşmadır.
 Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu’ya gelen
 Frigyalılar tarafından yıkıldı.
FRİGYALILAR
 • M.Ö 1200 yıllarında Hititlerin yıkıldığı
bölge üzerinde ve Ankara ,Eskişehir
,Afyon dolaylarında devlet kurdular.
 • Devletin başkenti Ankara’nın Polatlı
ilçesi yakınlarındaki Gordion şehridir.
 • Frigyalılar krallarına Midas ünvanı
verirlerdi
 • Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.
Tarım ve hayvancılıkla ilgili sert kanunlar
koymuşlar tarıma ve hayvancılığa zarar
verenleri şiddetle cezalandırmışlardır.
 • Frigyalılar M.Ö 7.yüzyılda
 Kafkaslardan Anadolu’ya gelen Lidyalılar
tarafından yıkılmıştır
LİDYALILAR
 Gediz ve Büyük Menderes ırmakları
arasında kurulmuştur.
 • Kral Giges zamanında bağımsız bir
devlet kurmuşlardır.
 • Başkentleri Sard şehridir.( Bugünkü
Manisa-Salihli yakınlarındadır.)
 • Ticaretle uğraşmışlardır.Kral Giges Efes’ten
başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan
 Kral Yolu’nu yaptırmıştır.
 • Ticaretteki bu gelişmeler nedeniyle
 Lidyalılar tarihte ilk kez parayı icad ettiler.
 • Lidyalılar M.Ö 547 yılında Anadolu’yu işgal
eden Persler tarafından yıkıldılar.
URARTULAR
 • M.Ö 900 yılında Doğu Anadolu’da
kuruldu.
 • Başkenti
 Tuşpa (
 Van) şehridir.
 • Maden işlemeciliğinde ilerlemişlerdir
 • Tarımla ve hayvancılıklada
uğraşmışlardır. Van ovasını sulamak için
yaptıkları su kanalları günümüzde bile
kullanılmaktadır.
•
 Urartu Devleti M.Ö 600 yılında Medler
tarafından yıkılmıştır.
İYONLILAR
 • M.Ö 1200 yıllarında Yunanistan’dan göç
ederek Ege kıyılarına yerleşen Akalar
tarafından kuruldu.
 • Akalar Ege kıyılarında 12 ayrı şehir kurmuşlar
ve şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
 • En önemli İyon şehirleri
 İzmir,
 Efes,
 Milet,
 Foça’dır.
 Her şehrin başında ayrı bir kral
bulunuyordu.Bundan dolayı hiçbir zaman
güçlü bir krallık kuramamışlar ve ayrı ayrı şehir
devletleri halinde yaşamışlardır.Siyasi birlik
yoktur.
 • İyonyalılar denizcilikte ileri gitmişlerdir.Ancak
zamanla Lidyalıların,Perslerin ve Romalıların
egemenliğine girerek kaybolmuşlardır.
SÜMERLER
 • Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlık
Sümerlerdir. M.Ö 3500’de Orta Asya’dan
gelerek Mezopotamya’da devlet kurmuşlardır.
 • Kanallar açmışlar ve bataklıkları kurutarak
tarım ve hayvancılık yapmışlardır.
 • Tarihte ilk yazıyı Sümerler bulmuşlar ve
kullanmışlardır.( Çivi yazısı) M.Ö 3200
 • Not: Yazının bulunmasıyla tarih devirleri
başlamıştır.
 • İlk yazılı kanunlar, ilk takvim, ilk
matematik bilgileri de yine Sümerlere
aittir.
 • Sümerler çok tanrılı dine inanırlar ve
 Ziggurat adı verilen tapınaklarında
tanrılarına tapınırlardı ve kurban keserlerdi.
 • Sümerler Mezopotamya’da kurulan
 Akadlar tarafından son verilmiştir.
BABİLLER
 • Aşağı Mezopotamya’da kurulmuştur.
 • Devletin en güçlü zamanı kral
Hammurabi zamanıdır. Kral
 Hammurabi Sümer kanunlarını geliştirerek
uygulamıştır. (
 Hammurabi Kanunları diye bilinir)
 Babil, dünyanın yedi harikasından biri olan
“Babil’in Asma Bahçeleriyle” ünlüdür.
 • Babilliler M.Ö 6.yüzyılda
 Persler tarafından yıkılmıştır.
ASURLAR
 • Yukarı Mezopotamya’da kurulmuştur.
 Ninova şehri başkenttir.
 • Asurlular ticaretle uğraşmışlardır.
 Anadolu,
 Mısır ve Mezopotamya arasında ticaret
yapmışlardır.
 Asurlular ticaret amacıyla Anadolu’ya
geldiklerinde yazıyı da beraberinde
getirmişlerdir.Böylece Anadolu hem yazıyı
öğrenmiş hem de tarih çağlarına girmiştir.
 • Asurlular M.Ö 612 yılında Pers
egemenliğine girmiştir.
AKADLAR
 M.Ö 2300 lü yıllarda Arabistan’dan
gelerek Mezopotamya’da devlet kurdular.
 • Akadlar;
 Elam, Asur, Doğu Anadolu ve Akdeniz’i
fethederek imparatorluk kurdular.
 • M.Ö 2150 yıllarında kuzeyden gelen
Gutiler tarafından yıkılmıştır.
 • M.Ö 753’te İtalya’da kurulan Roma
İmparatorluğu M.Ö 60 ‘lı yıllarda
sınırlarını hızla genişletmiş ve
Anadolu,Mısır,Suriye ve Kuzey Afrika’yı
ele geçirerek büyük bir imparatorluk
kurmuşlardır. Anadolu’da Roma
dönemine ait mimari eserler
vardır.Bunlar; İstanbul’da Bozdoğan
kemeri ve Çemberlitaş, Ankara’da
 Roma İmparatorluğu M.S 395 yılında Batı Roma
ve Doğu Roma ( Bizans İmparatorluğu) olmak
üzere ikiye ayrıldı.Doğu Roma’dan (Bizans’tan )
günümüze pek çok mimari eser kalmıştır
bunların en önemlisi İstanbul’daki Ayasofya ,
Yerebatan Sarnıcıdır.
 • Doğu Akdeniz kıyılarında denizcilikle uğraşan
Fenikeliler buldukları 22 harflik alfabeleriyle
Anadolu’yu ve Dünyayı etkileyerek katkıda
bulunmuşlardır.
HİTİTLER
HAKINDA
RESİM
FRİGYALILAR
HAKINA
RESİM
LİDYALILAR
HAKKINDA
RESİM
URARTULAR
HAKKINDA
RESİM
İYONLULAR
HAKKINDA
RESİM
SÜMERLER
HAKKINDA
RESİM
BABİLLER
HAKKINDA
RESİM
ASURLARLA
İLGİLİ RESİM
AKADLARLA
İLGİLİ RESİM
PERFORMANS
ÖDEVİM BURADA
SONA ERMİŞTİR
SLAYTIMI
SEYREDENLERE
TEŞEKKÜR EDERİM
Download