Yaprak alanının tayininin bitki gelişimi açısından büyük önem

advertisement
Yaprak alanının tayininin bitki gelişimi açısından büyük önem taşıdığı bilinmektedir.
Yaprak alanı, fotosentez kapasitesi hakkında bilgi vermektedir. Bu nedenle yaprak
alanının ölçümü, büyüme potansiyelinin belirlenmesinde önemlidir. Günümüzde
yaprak alanı genellikle laboratuar ortamlarında pahalı cihazlarla yapılabilmektedir.
Bu çalışmada yaprak alanı ölçümü işlemi, mikro denetleyici tabanlı ve taşınabilir bir
ünite şeklinde tasarlanmıştır. Ölçüm için görüntü işleme teknikleri
kullanılmıştır. Ünite içerisinde, yaprak alanının tayin edildiği bölgede ışıklandırma
led diyotlar ile yapılmıştır. Yaprağın alanının tayini için cihaz içerisine bir kamera
yerleştirilmiştir. Kamera ile alınan görüntü tasarlanan elektronik devre kartına gönderilmiştir.
Görüntü mikro denetleyici tabanlı devre kartı üzerinde görüntü işleme metotlarıyla
değerlendirilmiştir. Gelen görüntüde yaprak alanı için yaprak yüzeyi arka plandan
ayıklanarak kenar tespit algoritması uygulanmıştır ve alanı hesaplanmıştır.
Kullanıcının seçimine göre elde edilen sonuç ünite üzerindeki ekranda
gözlenmiştir.
Bu şekilde geliştirilen taşınabilir yaprak alanı ölçüm cihazı piyasadaki yaprak alanı
ölçerlerden çok daha ekonomiktir. Bu sayede tarım alanında faaliyet gösterenler
bu sistemi daha ucuza temin ederek ölçümlerini ve bazı hastalıkların erken
teşhisini yapabileceklerdir. Bununla birlikte cihaz sayesinde bitkilerin gelişimi ve
hastalık durumu yakından takip edebilecektir. Böylece tarımsal üretim yapılan
ortamlarda ürün kaybı azalacak ve daha verimli üretim yapılabilecektir. Ayrıca son
zamanlarda yapılan araştırmalarda orman ağaçlarının yapraklarının küçüldüğü
gözlemlenmiştir. Yaprak alanı fotosentez kapasitesini doğrudan etkilediği için bu
durum gelecek adına büyük tehlikeler doğuracaktır. Yapılan çalışma ile taşınabilir
ve kolay kullanılabilir yaprak alanı ölçer geliştirildiği için orman ağaçlarının
yapraklarının da takibi yapılabilecek ve gelecek adına önlem alınabilecektir.
Sistemin taşınabilir olmasıyla da sürekli laboratuara gidip gelmeye ihtiyaç
duyulmamakta ve bu da zamandan büyük oranda kazanç sağlamaktadır. 
Download