toprak ve yaprak analizlerinin amacı ve önemi

advertisement
TOPRAK VE YAPRAK ANALİZLERİNİN AMACI VE ÖNEMİ
Toprak ve yaprak analizlerinin amacı; topraklarda ve bitkilerde bulunan bitki besin
maddesi miktarlarını tespit etmek suretiyle o topraklarda yetiştirilecek bitkilerin isteği olan
gübrelerin cinsini ve miktarını ortaya koymaktır.
Değişik tarla ve bahçelere ait topraklarda farklı miktarlarda besin maddeleri bulunur.
Toprak ve yaprak analizleri sayesinde topraklarda ve bitkide eksik olan ve dolayısıyla bitkinin
büyümesini engelleyen besin maddelerinin hangileri olduğu anlaşılır. Böylece de çiftçiye,
gübre için harcadığı paradan en çok yarar sağlanmasına yardım edilmiş olur.
Toprak ve yaprak analizi yaptırmadan gübreleme yapmanın sakıncalarını aşağıdaki
şekilde sıralayabiliriz.
1-Gereğinden fazla gübre kullanılabilir, bunun sonucu daha çok masraf yapıldığı için
çiftçi, aşırı gübre kullanıldığı için bitki ve toprak zarar görür.
2-Bitkinin isteğinden daha az gübre kullanılabilir, bu takdirde kullandığı gübreden
gerekli yararı sağlayamaz ve birim alandan daha az ürün alır.
3-Yanlış gübre çeşidini kullanır, kullandığı gübreden istediği yararı sağlayamaz.
4-Gübreyi yanlış zamanda kullanır, bitkilerde yeterli gelişmeyi sağlayamaz.
Toprak ve yaprak analizlerinden beklenen faydaların sağlanabilmesi için, analiz edilen
toprak ve yaprak örneklerinin usulüne uygun olarak alınmaları gerekir. Bunun için
çiftçilerimizin toprak ve yaprak örneği almadan ve gübreleme yapmadan önce en yakın tarım
teşkilatına uğramaları büyük yarar sağlayacaktır.
Devletin ekonomisini, kendi paramızı, toprağı, bitkiyi ve çevreyi düşünüyorsak bilinçli
bir gübreleme yapmalıyız. Bilinçli gübrelemenin yolu da toprak ve yaprak analizinden geçer.
Yaprak ve toprak analizleri 2004 yılı sonundan itibaren ilimizde Eğirdir Bahçe
Kültürleri Araştırma Enstitüsün de son teknolojilerle donatılmış olan Toprak ve Yaprak
Analiz Labaratuvarında yapılmaktadır.Ayrıca Antalya da bulunan BATEM laboratuvarı ve
özel laboratuarlarda da yapılmaktadır.Analiz yaptıran üreticilere dekara Tarım Bakanlığınca
2.5 TL ücret ödenmektedir.
2009 yılında 50 dekar ve üzerinde arazisi olanlar toprak analizi yaptırmazsa gübre
desteği ödenmeyecektir.
Değerli çiftçilerimiz, artık bundan sonra meyveme, sebzeme, bağıma, serama, arpama,
buğdayıma hangi gübreden, ne zaman ,ne kadar atayım diye düşünme. Yeni sulama sistemleri
olan damla sulama , mini spring sulama ile hangi gübreleri ,nasıl vereceğim diye düşünme,
kendine en yakın Tarım Teşkilatına veya Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesine uğramanız yeterli
olacaktır.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards