Geniş yüzeyli derimsi suda yüzen yeşil dallı yada pek az olarak

advertisement
NYMPHAEA
N.odorata
Güzel kokan nilüfer

SİSTEMATİKTEKİ YERİ
Bitkiler Alemi … Plantea
 Alt Alem ………..Trachebionta
 Üst Şube ……….Spermatophyta
 Şube …………….Magnoliophyta
 Sınıf ……………..Magnoliopsida
 Alt sınıf ………...Magnoliidae
 Takım …………...Nymphaeales

Familya:Nymphaeaceae
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Habitusu : Suda yaşayan çok
yıllık bir bitki durumundadır.
Kök : Saçak kök yapısına sahiptir.
Gövde : Otsu bir yapıya sahiptir.
Yaprak : Geniş yüzeyli derimsi suda
yüzen yeşil dallı yada pek az olarak
kahverengi renginde, sapın birleştiği
yerde derince girintisi vardır.
Çıplak yada alt yüzü tüylü yaprak
kenarları çoğunlukla dalgalıdır.Kulakçık
bulunmaz,yaprak sapı uzun olup üç
köşelidir.
Tomurcuk : Dişi organ şişe görünüşte tepecik
genişçe ve üzeri tırtıllı ortası huni şeklinde
çukurlaşmıştır.
Çiçek : Sarı renkte ve büyüktür,çanaklar
genişçe yumurta biçiminde yada yuvarlak
görünüşlü, beş parçalı ve sarı renkte,
taçlarda sarı renkte çok
sayıdadır.Çiçeklenme zamanı yaz ve
sonbahar ortalarıdır.
EKOLOJİK İSTEKLERİ
Sıcaklık : Ilıman bölgelerde yetiştirilmesi
bitki gelişimi için uygundur.
Nem : Nem isteği oldukça
yüksektir,nemli bölgelerde yani su
kenarları uygundur.
Işık : Bol güneş isteği fazladır.
Toprak: Gübrelenmiş balçık toprağında
iyi yetişir.Derinliği fazla olmayan
havuzlarda kullanılır.
Üretim Tekniği: İlkbaharda kökten ayırma
yöntemiyle üretilir.
Bakım Önerileri : Çürümüş kök ve dallar
bölgeden uzaklaştırılır.
Peyzaj Düzenlemelerindeki Kullanımları:
Süs havuzlarında grup olarak kullanılır.
Download