Puncture Virie Çevre İstekleri

advertisement
Tribulus terrestris L.
Diğer İsimleri:
Türkçe: Demir dikeni
İngilizce: Puncture Virie
Çevre İstekleri: Kumlu toprakların göstergecisidir. Mera ve tarlalarda, sebze bahçelerinde sık rastlanır. Yol
kenarlarında, kumlu alanlarda dağınık olarak görülür.
Morfolojisi: Tek yıllıktır. Bitki boyu 60 cm'ye kadar uzayabilir. Bitki yatık, dallanmış ve dik tüylü bir
görünüm almıştır. Yapraklar karşılıklı olarak dizilmişlerdir. Ayrıca tek parçalı yaprak parapinnat yaprak
şeklindedir ve uçtaki ' yaprakçık yoktur. Yaprakçıklar yumurta formunda uzunca, üst yüzey mavimtrak yeşil,
alt yüzey ise grimsi yeşildir. Çiçekler tek tek yaprak koltuğundan çıkar. Çiçekleri san renkte 4 - 5 mm
uzunluğunda ve saplıdır. Çiçek açma zamanı mayıs'tan eylül'e kadardır. Meyve 5 parçalıdır. Her bir parça 7
mm uzunluğunda 4 - 5 mm genişliğinde 2 - 3 mm kalınlıktadır. Yuvarlakça 3 köşeli prizma formunda
kesicin dikenimsi bir yapı arz eder: Sırt kısmında hafif bir şişkinlik bulunur. Tohum 2,5 - 5mmbüyüklüğünde, açık kahverengi renkte ve ince bir kabuğa sahiptir. Tohumla çoğalır.
Diğerleri: Otlayan hayvanların ayaklarına yapışmak suretiyle yaralanmalarına sebep olur. Hayvanların
vücuduna yapışarak yayılabilir. Tedavide kullanılır (Özer ve ark., 2001).
Kaynak
ÖZER, Z., TURSUN, N. ve ÖNEN, H., 2001. Yabancı Otlarla Sağlıklı Yaşam (Gıda ve Tedavi), 4RENK
Yayınları, ISBN: 975-8205-08-0. Sh. 253.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards