tezin adı

advertisement
DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky)’NDA BAZI FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİN YÜKSELTİYE
BAĞLI DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezi Hazırlayan: Fatih BAYRAKTAR
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ
Anabilim Dalı : Orman Mühendisliği
Tezin Türü : Yüksek Lisans
Kabul Tarihi : 06.01.2015
Sayfa Sayısı : 35
ÖZET
Bu çalışma, Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky)’nda yükseltiye bağlı olarak gaz değişimi, stomatal
iletkenlik, elemental analiz, yaprak su potansiyeli, spesifik yaprak alanı ve klorofil içeriği gibi fizyolojik
parametrelerin değişimlerinin araştırılmasını amaçlamıştır. Ekolojik olarak sıcaklık, yağış gibi etkenlerin
değişmesiyle doğal ortamında doğu kayınının fizyolojik değişimleri Artvin Ortaköy bölgesinde belirlenmiştir.
Artvin’de doğal olarak yayılış gösteren Doğu kayının bulunmuş olduğu meşcerelerde aynı bakı, aynı toprak
yapısı bulunarak ölçümlerin farkının sadece yükseltiden kaynaklanabilecek değişiklikler olmasına özen
gösterilerek hazırlanmıştır. Yükseltiye bağlı olarak fotosentez ve stomatal iletkenlikler arasında fark tespit
edilmemiştir. Yaprak su potansiyeli, toplam klorofil içeriği, spesifik yaprak alanı ise istatistik anlamda farklılık
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğu kayını, yaprak su potansiyeli, gaz değişimleri, toplam klorofil içeriği, spesifik
yaprak alanı, elementel analiz (CHNS).
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards