Myriophyllum spicatum L. Türkçe İsmi

advertisement
Myriophyllum spicatum L.
Türkçe İsmi: Başaklı su civanperçemi
Morfolojisi: Başaklı su civanperçemi, su tabanındaki çamurda köklenen ve 2-3 m’ye kadar uzayabilen bir
su altı yabancı otudur. M. verticillatum’dan kış tomurcuklarının bulunmayışı, çiçek halkalarındaki pulsu
yaprak kenarlarının düz ve boylarının, çiçek boyları kadar oluşu ile ayrılır. Yapraklar yeşil renklidir, gövde
üzerinde halkalar biçiminde dizilmiştir. Her halkada genellikle 4 adet yaprak bulunur. Yapraklar yalın tüysü
yaprak biçimindedir ve yaprak ekseninin her iki yanında 10-16 adet arasında bölüm bulunur. Çiçekler, su
yüzeyinde oluşan başaklarda, halkalar biçiminde dizilmiştir. Çiçekler pulsu yaprakların üzerinde oluşur.
Erkek çiçekler başağın üst bölümünde bulunur, çanakları küçük ve dört bölümlü, taç yaprakları dört adet,
donuk kırmızı renklidir ve erken dökülürler. Erkek organlar 4-8 adettir. Dişi çiçekler başağın alt
bölümündedir, taç ve çanak yaprakları küçüktür ya da yoktur. Tepecikler küçük saplı ve dört adettir. Meyve
olgunlaştığında dört adet fındıksı meyveye ayrılır
Yaşama Yerleri ve Yaşayışı: Göllerde, ırmaklarda ve sulama sistemlerinde gelişir. Tatlı sulardan, tuzlu
sulara kadar değişik nitelikli sularda, 5 m derinliğe kadar yaşayabilir. Serin sularda da kışlayabilir. Tohumla
ya da bitki parçaları aracılığıyla ürerler. Türkiye’de çeşitli su kaynakları ile sulama ve boşaltma
kanallarında yaygın olan ve sorun yaratan bir türdür. (Altınayar, 1988)
Kaynak
ALTINAYAR, G., 1988. Su Yabancı Otları. T.C. Bayındırlık ve İskan Bak. Dev. Su İşleri Genel Müd.
İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards