Tek veya çokyıllık, çoğunlukla dik olarak gelişen, bazen

advertisement
MÜRDÜMÜK (Lathyrus L.) CİNSİ:
 Tek veya çokyıllık, çoğunlukla dik olarak
gelişen, bazen sarılıcı bitkilerdir. Sapların enine
kesiti kanatlı veya kanatsız olabilir.
 Yapraklar, karşılıklı bileşiktir ve yaprak ekseni
kısa veya uzun bir sülükle sonuçlanır. Bir
yaprakta çoğunlukla bir çift yaprakçık bulunur.
 Kulakçıklar, oval şekilde kenarları hafif veya
derin dişlidir.
 Çiçekler, yaprak koltuklarından çıkan sapçıklar
üzerine salım şeklinde veya tek tek oturmuşlardır.
Meyveler, yassı fasulye şeklindedir. İçerisinde iki
veya daha fazla tohum bulunur.
MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.)
Tek yıllık serin mevsim
yem bitkisidir.
Otu için tarımı yapıldığı
gibi taneleri insan
yiyeceği olarak
kullanılabilir.
Kurağa ve soğuğa
oldukça iyi dayanır.
Bitkisel Özellikleri
Kökler zayıftır. Genellikle, toprağın üst katmanına
yayılmıştır. Gövde, tırmanıcı değildir. Yarı dik olarak gelişir.
Genel olarak, kısa boylu bir bitkidir. 50-60 cm ‘ye kadar
boylanabilir. Sapın enine kesiti belirgin bir şekilde
kanatlıdır. Yapraklar, karşılıklı bileşiktir. Her yaprakta bir
çift yaprakçık bulunur. Yaprak ekseni, sülükle biter.
Kulakçıklar, mızrak şeklinde kenarları dişlidir.
Yaprak koltuklarında bir çiçek bulunur. Çiçekler, oldukça iri, taç
yapraklar, açık mavi renklidir.
Meyve, düz fasulye şeklindedir. İçerisinde 2-5 tohum bulunur.
Tohumlar, hafif köşeli, kirli yeşil renklidir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards