CÜMLENİN ÖĞELERİ – I

advertisement
TARAMA TESTİ
“Katı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisindeki mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Ekmek yutulamayacak kadar katıydı.
B) Onun babası çok katı bir adamdı.
C) Çiçek ekeceğimiz toprak katı olmamalı.
D) Bu koltuklarda katı bir sünger kullanılmış.
8. Aşağıdaki cümlelerde geçen eylemlerden
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlam
20. Öğretmen sınıfta bir şiir okumaktadır.
hangisinde “tezlik” anlamı vardır?
A) Karlara bata çıka yol alıyordu.
B) Nefes nefese kalmış, konuşamıyordu.
C) Hemen sırtındaki heybeyi yere indirdi.
D) Heybedeki yiyecekleri bir solukta yiyiverdi.
kayması vardır?
A) Sınav bir saat önce başlamış.
B) Babam evin önünde yaşlı bir
konuşuyor.
C) Birinci olan atletlere ödül verilecek.
D) Biraz sonra Selim de gelir.
Öğrenciler de bu şiirle ilgili değerlendirmeler
yapmaktadır.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci
cümle ikinci cümlenin nedenini bildirmektedir?
A) Havalar soğudu, paltolarımızı giyelim.
B) Eşyaları alsınlar, yeni eve götürsünler.
C) Parasını ödesin, arabayı ondan sonra alsın.
D) Peşinden koştum ama yetişemedim.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek
1.
3. Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır?
A) Kitapların baskısı güzel olmuş.
B) Öğrenciler bu kitapları çok sevecekler.
C) Okul kitapları yine değişti.
D) Bu kitabın sürükleyici bir anlatımı var.
durum bildirmektedir?
A) Küçük çocuk, kardeşine masal anlatıyordu.
B) Bulutlar rüzgârın melodisiyle içli içli ağladı.
C) Çamaşırlar ön yıkama programında iyice
beyazlaştı.
D) Büyükanne salonda kazak örüyordu.
5. Hangi cümledeki eylemin kipi diğerlerinden
farklıdır?
A) Dondurma yapmayı o nereden bilsin.
B) Dün yeni bir eve taşındılar.
C) Bu filmi sinemada seyrettim.
D) Çocuklar erkenden mi uyudu?
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemi
yapan kişi farklıdır?
A) Bilgisayarın klavyesini bozmuş.
B) Programları karıştırmamak için dikkat edecek.
C) Perdeleri çekerek dışarı çıktı.
D) En kısa zamanda tamir ettireceksin.
Aşağıdaki birleşik fiillerden
diğerlerinden farklıdır?
A) Kendisine sunulan imkanları reddetti.
B) Bu seferlik hatamı görmeyiver.
C) Hasta kadın, hemşireye teşekkür etti.
D) Pencereden, akan trafiği seyretti.
15. İki çocuk, ceviz ağacının tepesine bir çırpıda
tırmanmıştı.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde
sırasıyla verilmiştir?
A) Özne, yüklem
B) Özne, dolaylı tümleç,zarf tümleci, yüklem
C) Özne, dolaylı tümleç,nesne, yüklem
D) Özne, dolaylı tümleç, dolaylı tümleç, yüklem
Bilmediğin şeyi hemen yaz, öğren
Türkçe konuş, Türkçe öğren, öz öğren
Bilgin kişilerden sor da söz öğren
İlimsiz bir kimse de âlim olmaz.
Zeynep
Fatih
11’li hece ölçüsüyle
yazılmıştır.
Zengin kafiye kullanılmıştır.
Sena
Didaktik bir şiirdir.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ek fiille
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki fiil
7-
fiil almıştır?
A) Baharın sesi rüzgârların tatlandığı günlerde
duyulur.
B) Yolcuların dilinden en iyi, rüzgârlar anlar.
C) Rüzgârlar yüzümüzü okşadıkça içimizde
sonsuz sevgiler kabarır.
D) İyi yolculuklar ve uzun düşler içindir rüzgârlar.
amcayla
hangisi
çekimlenmiş kelime vardır?
A) Takımın en gözde oyuncusuydu.
B) Burak, Antalya’daki mağazayı ziyaret etti.
C) İlk yarıda uyum sorunu olmadı.
D) Yöneticiler de transfere sıcak bakıyor.
16. “Anadolu Hisarı’nda bir gün geçiren insan,
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiili
17 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
zaman yönünden belirten bir sözcük vardır?
A) Arabayı ileriye park eder misiniz?
B) Tatilini kitap okuyarak geçirdi.
C) Buraya yazın hiç yağmur yağmaz.
D) Kol saatimi evde unutmuşum.
yanlışı vardır?
A) Siz de erken gelmiş miydiniz?
B) Öğrencilerin çoğu ilk derse yetişemedi.
C) Öğretmen onları son defa af etti.
D) Bugün herkes ödevini okulda yaptı.
12. Adam, söylene söylene evine doğru yürüdü.
18. “Oğlum” dedi, bana, “Ben de bahtsızım,
Bu cümledeki ikileme ile türce özdeş bir
ikileme aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Çınarlar küçük küçük tohumlarını daha yeni
üzerlerinden atıyor.
B) Masanın üstünde çeşit çeşit kitaplar vardı.
C) Postacı, mektupları dağıtmak için ev ev dolaştı.
D) Otobüsteki yolcular renk renk elbiseler giymişti.
Olsa vermez miyim sana sevgiyi.
Benim de içimde var gönül sızım,
Nasıl vereceğim olmayan şeyi.”
Bu şiirdeki altı çizili sözcüklerde sırasıyla
hangi ses olayları vardır?
A) Ünlü düşmesi – ünsüz benzeşmesi
B) Ses türemesi - ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü düşmesi – ünsüz yumuşaması
D) Kaynaşma – ulama
13. Kip eklerinin kendi anlamının dışında
kullanılmasına anlam kayması denir.
Aşağıdaki altı çizili eylemlerin hangisinde
anlam kayması vardır?
A) Yarın sınıfça pikniğe gidiyoruz.
B) Çocuklar okulun bahçesinde top oynuyor.
C) Her sene bu güzel yerleri gezeriz.
D) Sabah erkenden okula gitmişler.
Türk ruhunu derinden derine öğrenir.”cümlesinde
yükleme sorulan hangi sorunun cevabı yoktur?
A) Nerede
B) Neyi
C) Kim
D) Nasıl
19. İnceltme işareti(^) aşağıdaki sözcüklerden
hangisinin anlamını değiştirmez?
A) hal
B) yar
C) adet
D) kağıt
Hülya
Redif vardır.
Öğretmenin okuduğu şiirle ilgili olarak hangi
öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır?
A) Zeynep
B) Fatih
C) Sena
D) Hülya
Download