PMP Nedir

advertisement
28.05.2014
Profesyonel Proje Yöneticiliği Sertifikası
(PMP – Project Management Professional)
.
Yakup KILIÇ
Orman Yüksek Mühendisi
[email protected]
PROFESYONEL PROJE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKASI 28/05/2014
ÖRNEK SUNUM KONUSUTarih:…./ …./ 20…
(PMP - Project Management Professional)
Ormandan teknolojiye, bankacılıktan ilaç sektörüne
kadar günümüzde her alanda projelerin ve proje
yönetiminin önemi hızla artmaya devam etmektedir.
Proje yönetimi kavramı artık kendi başına bir
uzmanlık alanı ve meslek niteliği taşımaktadır.
Proje yönetimi alanında çalışan, ya da mesleğinde bir
şekilde projelerin içinde yer alan herkesin ortak bir
dil konuşmak adına, ortak bir bilgi birikimine ihtiyacı
vardır. Tabii sertifikaya sahip olmak da bu bilgi
birikimine belli bir seviyede sahip olunduğunun bir
işareti olduğundan, en az bu bilgiye sahip olmak
kadar önemli bir kavramdır.
Sayfa No: AA
PROFESYONEL PROJE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKASI 28/05/2014
ÖRNEK SUNUM KONUSUTarih:…./ …./ 20…
(PMP - Project Management Professional)
PMP sertifikası, proje yönetim uzmanlık alanında en
geçerli olan, dünyaca kabul görmüş bir lisans diploması
niteliğindedir.
İlk olarak bu dereceyi veren kurumu, PMI’yi biraz
tanıyalım.
Sayfa No: AA
PROFESYONEL PROJE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKASI 28/05/2014
ÖRNEK SUNUM KONUSUTarih:…./ …./ 20…
(PMP - Project Management Professional)
PMI® 1969 yılında 6 kişi tarafından ABD’de kurulmuştur. İlk 10 yıl mühendislik, savunma
ve inşaat sanayi ağırlıklı faaliyetlerde bulunmuştur. 80’li yıllarda Bilişim Teknolojisi
sektörünün gelişiyle artan bir büyüme hızı yakalamıştır. Bugün dünya çapında; 196 ülkede
faaliyet gösteren, 283 şubesi ve 438.000 üyesi bulunan bir enstitüdür.
Sayfa No: AA
PROFESYONEL PROJE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKASI 28/05/2014
ÖRNEK SUNUM KONUSUTarih:…./ …./ 20…
(PMP - Project Management Professional)
Ana vizyon ve misyonları arasında Proje Yönetim mesleğine destek yer almaktadır.
1984 yılından itibaren Proje Yönetiminde çalışanların sertifikasyonu (PMP® sınavı) da
vizyonuna girmiştir.
1985’de ilk Proje Yönetim Klavuz kitabı olan PMBOK®
yayınlanmıştır. 1999’da PMP® sınavı ISO sertifikası almış ve PMBOK® ANSI (American
National Standarts Instıtute) tarafından kabul edilmiştir.
PMBOK ’un beşinci versiyonu 2013 yılında yayınlanmıştır. 1 Eylül 2013 tarihinden
itibaren PMP® ve CAPM® sınavlarında, katılımcılar son versiyondan sorumlu
tutulmaktadır. 2000 yılı sonbaharından bu yana PMP sınavı bilgisayar ortamında
yapılmaktadır. Sınavlarda türkçe dil desteği bulunmaktadır.
Sayfa No: AA
PROFESYONEL PROJE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKASI 28/05/2014
ÖRNEK SUNUM KONUSUTarih:…./ …./ 20…
(PMP - Project Management Professional)
Değişik kaynaklarda PMP sertifikasına sahip Dünyada 350,000, Türkiye de ise
1.500 kişi bulunduğu ifade edilmektedir. Enstitünün yıllık büyüme hızı % 15
civarındadır.
Sahibine dünyanın her yerinde uzmanlık, yeterlilik, prestij, projelerin patronu ve
profesyonellik sağlayan PMP® sertifikasının süresi 3 yıl sonra dolmaktadır. 3 yıl
içinde 60 PDU (Professional Development Unit) toplanması durumunda sertifika
yenilenir. Aksi taktirde sınava tekrar girmek gerekmektedir. Proje Yönetimi ile ilgili
seminer, panel, kongre, kurs, workshop katılımcısı yada sunucusu olmak, makale
yazmak .. vb. gibi aktiviteler ile PDU kazanılabilir.
PMP® olma şartlarını yerine getiremeyen, daha az tecrübeye sahip kişiler ise
CAPM® olabilirler. CAPM® ’ ler çalıştıkları projede proje yöneticisine yardımcı,
proje liderliği, koordinatörlük görevlerini üstlenebilirler. CAPM® sertfikasının
süresi 5 yıldır. Bu süre içinde PMP® sınavına girebilirler.
Sayfa No: AA
PROFESYONEL PROJE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKASI 28/05/2014
ÖRNEK SUNUM KONUSUTarih:…./ …./ 20…
(PMP - Project Management Professional)
PMP sınavına girebilmek için kriterler;
4500 saat proje yönetimi deneyimi
36 ay proje yönetimi çalışması
35 saat proje yönetimi eğitimi
şeklindedir.
Sayfa No: AA
PROFESYONEL PROJE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKASI 28/05/2014
ÖRNEK SUNUM KONUSUTarih:…./ …./ 20…
(PMP - Project Management Professional)
Türk Telekom PMBOK kitabının Türkçeye çevrilip
yayınlanmasını sağlamıştır.
PMP sınavına girenler tarafından yardımcı kitap olarak,
Rita Mulcahy’nin PMP Exam Prep ve Kim Heldman’ın PMP
Project Management Professional Exam Study Guide kitapları
tavsiye edilmektedir.
Sayfa No: AA
PROFESYONEL PROJE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKASI 28/05/2014
ÖRNEK SUNUM KONUSUTarih:…./ …./ 20…
(PMP - Project Management Professional)
PMI PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİ VE FONKSİYONLARI
PMI ‘ye göre proje yönetim süreçleri 5’e, proje yönetim fonksiyonları ise 9’a
ayrılmaktadır.
Proje yönetim süreçleri PMI tarafından aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:
•
Başlatma
•
Planlama
•
Uygulama
•
İzleme ve Kontrol
•
Kapatma
Sayfa No: AA
PROFESYONEL PROJE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKASI
28/05/2014
Tarih:…./ …./ 20…
ÖRNEK SUNUM KONUSU
(PMP - Project Management Professional)
Organizasyonların ve kurumların kendi iş yapma
kültürlerinin getirdiği şartlar nedeniyle proje
yönetim süreçleri farklılık gösterebilir.
PMI’ın tanımladığı süreçler taslağı belirler, bu
süreçlerin kurumlara uygun olarak revize
edilmesi ve kurgulanması proje yöneticisinin
işidir. Bir kurumda başarıyla uygulanan proje
yönetim sistemi diğer bir kurumda aynı başarıyla
uygulanamayabilir.
Bu nedenle proje yönetim süreçlerini kuruma
özgün, kurum kültürüne uygun proje yönetim
sistemlerinin tasarlanması stratejik değer
kazanmaktadır.
Sayfa No: AA
PROFESYONEL PROJE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKASI 28/05/2014
ÖRNEK SUNUM KONUSUTarih:…./ …./ 20…
(PMP - Project Management Professional)
Proje yönetim süreçlerinin önemli bir özelliği sürekli devinim halinde birbirlerinden
etkilenerek gelişmeleridir. Projeyi başlatmak, planlamak, uygulamak,
tamamlamak ve kontrol etmek süreçleri birbirleriyle etkileşerek değişirler. Bu
değişim süreklidir ve proje tamamlanıncaya kadar devam eder.
Sayfa No: AA
PROFESYONEL PROJE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKASI 28/05/2014
ÖRNEK SUNUM KONUSUTarih:…./ …./ 20…
(PMP - Project Management Professional)
Proje Yönetim Enstitüsü tarafından tanımlanmış 9 bilgi alanı şunlardır:
Zaman yönetimi
•
Maliyet yönetim
•
Kapsam yönetimi
•
Kalite yönetimi
•
Tedarik yönetimi
•
Risk yönetimi
•
İletişim yönetimi
•
Entegrasyon yönetimi
•
İnsan kaynakları yönetimi
•
Sayfa No: AA
PROFESYONEL PROJE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKASI 28/05/2014
ÖRNEK SUNUM KONUSUTarih:…./ …./ 20…
(PMP - Project Management Professional)
Sayfa No: AA
PROFESYONEL PROJE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKASI 28/05/2014
ÖRNEK SUNUM KONUSUTarih:…./ …./ 20…
(PMP - Project Management Professional)
Sayfa No: AA
Dinlediğiniz İçin Teşekkür
Ederiz
Download