Lorem Ipsum Presentation - Yrd.Doç.Dr. Adalet Oner

advertisement
PROJE YÖNETİMİ
•••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Proje Nedir?
Şirket veya kurumların stratejik veya operasyonel
hedeflerini gerçekleştirmek üzere tasarlayıp
yürüttükleri faaliyetler bütünüdür.
Proje Nedir?
• Belirlenmiş bir amaç
• Belirlenmiş bir başlangıç ve bitiş zamanı
• Genellikle pek çok bölüm ve mesleğin birlikte
çalışması
• Daha önce (tipik olarak) yapılmamış bir şeyin
yapılması
• Belirlenmiş zaman, maliyet ve performans
kısıtları
Başarılı Proje
Performans
Performans Tanımları
Hedef
Maliyet
Bütçe
Bitiş Tarihi
Zaman
Proje Yönetimi
belirlenen amaç, kapsam, zaman, kalite ve
paydaş memnuniyetini karşılamak için proje
yaşam döngüsü boyunca eldeki kaynakların
planlanması, yönetilmesi ve koordine
edilmesidir.
Proje Safhaları
Projenin Teslimi
İcra / Kontrol
Planlama
•
•
Hazırlık Aşaması •
•
iş çizelgeleri
bütçe
kaynaklar
riskler
• amaç
• performans kriterleri
• görevler
• sorumluluklar
• durum raporları
• değişiklikler
• kalite denetimleri
• dökümantasyon
• eğitim
• çıkarılan dersler
Hazırlık Aşaması
Proje Kapsamı
•1
Amaç
•2
Ürünler, hizmetler
•3
Dönüm noktaları
•4
Teknik gereksinimler
• 55
Paydaşlarla Görüşmeler
Öncelikler
Zaman
Belirle
1.Öncelik
Katlan
Performans
Maliyet
Yapılacak İşler - İş Kırılımı
Görevlendirmeler
Faaliyet Süreleri - Maliyetler
Dokümantasyon – İletişim Planı
•
•
•
•
Üretilecek dokümanların tanımı
Periyodik toplantılar, raporlar
İletişim şemaları
Kontrol prosedürleri
Proje Yönetimi Organizasyon Biçimleri
Proje
Yönetimi Yapıları
Fonksiyonel
Organizasyon
Matrix
Organizasyon
Ayrı Proje
Takımları
Fonksiyonel Organizasyon
Matrix Organizasyon
Ayrı Proje Takımları
Planlama Aşaması
Faaliyet Ağları
Kritik Yol
Metodu
CPM
Belirsiz Faaliyet
Süreleri
Metodu
PERT
Gannt Şeması
MS PROJECT
PRIMAVERA
Kaynakların Planlanması
A
B
C
2
1
D
E
F
G
1
1
2
3
Kaynakların Planlanması
4
C
3
E
2
G
B
1
F
D
Proje Yönetimi Metodolojileri
diğerleri
PCM
Metodolojiler
PMI
PRINCE2
SİSTEMATİK YÖNETİM ÇERÇEVESİ
Proje Yönetimi Organizasyonları
Project Management Institution (PMI) - USA
PMBOOK (Project Management Body of Knowledge)
PMP ( Project Management Professional) certification
CAPM ( Certified Associate in Project Management )
www.pmi.org
PRINCE 2 : Projects In Controlled Environment 2 – UK
www.prince2.com
www.ogc.gov.uk/methods_prince_2.asp
Project Management
Organizations
Proje Yönetim
Derneği
www.pyd.org.tr
İstanbul Proje
Yönetim
Derneği
www.ipyd-tr.org
Download