mıcrosoft project ile proje yönetimi

advertisement
www.iakademi.com
MICROSOFT PROJECT İLE PROJE YÖNETİMİ
NEDEN EĞİTİM:
Günümüzde teknoloji, hayatımızın
her alanına girmiştir. Hızla gelişen
teknolojik yeniliklere ayak uydurmak
ve mesleki gelişimimizde geri kalmamak için eğitim bir zorunluluktur.
Kişisel gelişimin yanısıra bilgilerimizi sürekli güncellemek ve
18
SAAT
EĞİTİMİN AMACI
Bu eğitime katılanlar; yönetmeleri gereken projeleri planlamayı, kaynak havuzlarını oluşturmaya,
denetimli bir şekilde görevlere kaynak atamaya, kaynakların iş yükünü , iş dağılımını , doluluk
oranını ve maliyetlerini inceleyebilmeyi ve raporlamayı öğrenirler.
Proje planlama aşamasından sonra; proje yöneticileri ve diğer proje paydaşları gerçekleşme
aşamasında görevlerin gerçekleşmesini yakından takip ve denetlemeyi, planlanan ve gerçekleşen
arasındaki sapmaları analiz edebilmeyi ve Microsoft Project içerisinde mevcut olan zengin raporlama araçları yardımıyla göz alıcı raporları kolaylıkla oluşturabilmeyi öğrenirler. Proje Yönetimi ile
ilgili genel kavramları ve MS Project kullanımını öğrenerek birkaç adım öne çıkarlar.
yeni teknolojinin getirilerini projelerimize yansıtmak zorlu piyasa
şartlarında işletmenizinde birkaç
adım öne çıkmasını sağlayacaktır.
NEDEN İ-AKADEMİ:
İ-Akademi, 12 yıllık eğitim tecrübesini kendi alanında dünya lideri olan
kuruluşlarla kurduğu iş ortaklıkları
ile harmanlayıp güçlü ve sağlam
Microsoft
yetkili eğitim merkezi ve Oracle’ın
bölgedeki tek eğitim partneri, Netsis
bir yapı oluşturmuştur.
ERP, Netsis destek uzmanı uzmanlık
eğitimlerinin tek merkezi, Prometric
ve TOEFL sınav merkezi olarak bireysel ve kurumsal çalışmalarıyla, İzmir’de
bir çok başarılı projeye imza atmıştır.
İ-Akademi’nin eğitime yaklaşımı, ticari
kaygılardan ziyade eğitimin başarısına
endekslenmiştir. İ-Akademi’nin
öğrencilerine sağladığı en önemli katkı
eğitim ve kariyer danışmanlığı hizmetidir. Başarıya giden yolda İ-Akademi
tüm katılımcılarının yanındadır.
Telefon: (0232) 464 09 24
Bireysel Hizmetler:
(0543) 464 09 24
Kurumsal Hizmetler:(0544) 464 09 24
[email protected]
www.iakademi.com
KİMLER KATILABİLİR
Organizasyonlarda proje planlama, takip ve raporlama süreçlerinde yer alanlar, proje yöneticileri
veya proje yöneticilerinin raporlarını incelemek durumunda olan kurum yöneticileri için uygun
bir eğitimdir. Meslek grubundan bağımsız olarak proje planlayacak , takip edecek, raporlayacak
herkes bu eğitme katılabilirler.
ÇALIŞMA ALANLARI
Proje Lideri, Planlama Departmanı Yöneticiliği, Proje Yöneticiliği, vs gibi iş dünyasının birçok
alanında MS Project uygulamasını iyi derecede kullanabilmek fark yaratan bir özelliktir.
SERTİFİKALAR
▪ Project Uzmanlığı Eğitimi’ni bitiren İ-Akademi katılımcıları İ-Akademi Kurs Katılım Belgesi
almaya hak kazanır.
UNVANLAR
▪ Proje Yöneticisi
▪ Project Uzmanı
▪ Proje Lideri
İLERİ EĞİTİMLER
▪ Microsoft SQL
▪ PMI Proje Yönetimi Sertifika Eğitimleri
▪ Proje Yönetim Metodolojileri
▪ MS Project ile Çalışma Ortamını Tanıma
▪ Gantt Chart ve Network Diagramları
ile Çalışmak
▪ Görevler ve Kaynaklarla Çalışmak
▪ Zamana Dayalı Kaynak Yönetimi
▪ Microsoft Project ile Diğer Office Programları
Arasında Veri Alış Verişi
▪ Görevler Arasındaki Bağlantıları Tanımlamak
▪ Görevler Arasındaki Bağlantıları Yönetmek
▪ Proje Takvimini Yönetmek
▪ Proje Planının Kontrolü
▪ Proje Basline Yaratmak
▪ Projeyi İzlemek
▪ Gerçekleşen Değerlerle Çalışma
▪ Proje Revize Planlarını Yaratmak ve
Karşılaştırmak
▪ Proje Verilerini Sorgulamak
▪ Birden Fazla Proje ile Çalışmak
▪ Ortak Kaynak Havuzu ile Proje Yönetimi
▪ Raporlar ve Analizler
18
saat
Proje yönetimi, şirketlerin kaynak yönetimi, zamanlama, proje iş takibi ve raporlama gibi süreçlerinin
verimli şekilde yönetilebilmesi açısından önemli bir
kavramdır. MS Project İle proje Yönetimi eğitiminin hedefi öncelikle katılımcıları
temel proje yönetimi kavramları ile tanıştırmaktır.
Proje planlamasında en önemli adım proje sürecinin ana hatlarının belirlenmesi, fazların planlanması, görevlerin tanımlanması, görevler arasındaki mantıksal
ilişkilerin kurulması, kaynak havuzununum oluşturulması, planlı bir şekilde
kaynak atamalarının yapılması, efektif kaynak yönetimi ve yeterli ve gerekli bilgileri içeren raporlar oluşturma becerini kazandırmak hedeflenmektedir. Eğitim
süresince öğretilen tekniklerle, proje yönetimi başından sonuna kadar incelenerek, bir projenin tüm aşamaları uygulamalı olarak ele alınmaktadır.
MICROSOFT PROJECT İLE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM İÇERİĞİ
MS Project ile Proje Yönetimi
Download