Torunlar Ortaokulu 7. Sınıf Türkçe Denemesi

advertisement
SORU 1
Maaştan biraz kısarak bir araba almış.
Bu işi de kıvırırsan başaramayacağın iş yoktur
senin.
O, parasını her zaman idareli kullanır.
İnsanlarla dostluk kurmakta acele etmemelisin.
Bu cümlelerde geçen aşağıdaki sözcüklerden
hangileri mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
kısmak-kıvırmak
kıvırmak-kullanmak
kullanmak-kurmak
kısmak-kurmak
SORU 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüşe
yer verilmemiştir?
A) Bu film izleyiciyi hayrete düşürüyor.
B) Film içindeki efektler seslendirmeler gayet başarılı.
C) Gişede de beklediği ve hak ettiği başarıya ulaşacağına eminim.
D) Film, ülke genelinde üç yüz sinemada gösterimde şu an.
SORU 4
Bir kurt büyük bir iştahla avını midesine indirirken
boğazına bir kemik takılmış. Acı içinde bağırarak
ormanda koşmaya başlamış. Rastladığı her hayvana
boğazındaki kemiği çıkarması için yalvarmaya
başlamış. Kurt, boğazındaki kemiği çıkarana büyük
ödül vereceğini söylemiş. Kurdun bu halini gören
turna kuşu ödülü almak için uzun boynunu kurdun
ağzına uzatmış ve kemiği kurdun boğazından
çıkarmış. Sonra da çekine çekine ödülünü istemiş.
Kurt, turnaya: "Ödülü istemeye nasıl cesaret
edebiliyorsun benim ağzımdan boynunu
koparmadan geri çıkardığına dua et, hangi hayvan
boynunu benim gibi bir hayvanın ağzına sokup
oradan canlı çıkabilir?" demiş.
Bu paragrafta vurgulanan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Herkese iyilik yapmamalıyız.
B) Kötü kişilere İyilik ettiğinizde onlardan karşılık
beklemeyin.
C) İnsan zorda olan herkese her zaman yardım
etmeli.
D) Arkadaşlarımızı çok iyi kişilerden seçmeliyiz.
SORU 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde henüz
gerçekleşmemiş bir eylem vardır?
SORU 3
Bir kimse, durumla ilgili, belli şart veya olaylara
dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz
yargılara "ön yargı" denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ön
yargı" söz konusudur?
A) O kadar çok işimiz var ki iki günde ancak biter.
B) Yapılan planlamalara kimse uymuyor, herkes
bildiğini okuyordu.
C) Ne söylersen söyle, onu bu fikrinden vazgeçiremezsin.
D) Öğretmenimiz, ödevlerini yapmayanların sözlü
sınav olacağını söyledi.
A) Uzun bir kış gecesi soba başında sohbet ettik.
B) Çocuklar, hayvanat bahçesinde dolaşıyor neşe
içinde.
A) Okullar tatil olunca halamların yanında
kalacağım.
C) Bu belgeleri çok iyi saklamışsınız.
SORU 6
Yüklemi ek-fiille çekimlenmiş cümle
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Senin dediklerine katılmıyorum.
En çok sevdiğim sanat dalı müziktir.
Dün doktora gittin mi?
Yazın Muğla’ya gitmeyi düşünüyoruz.
SORU 7
SORU 10
1. Yoğurt yiyen kişiler yemeyenlere oranla %25
daha az nezle ve grip oluyor. Çünkü yoğurt
bağışıklık sistemini ciddi anlamda güçlendiriyor.
Araştırmalara göre ülkemizde her kişi yılda 20 kg
yoğurt tüketirken Fransa, İngiltere ve İtalya
yoğurtla bizden çok sonra tanışan ülkelerde kişi
başına yıllık 22 kg yoğun: düşmektedir. Halbuki on
yıl öncesine kadar dünyanın en fazla yoğurt tüketen
ülkesiydik.
Türk Dil Kurumunun çıkardığı "Türkçe Sözlük"ün
yedinci baskısı 1983'te yayımlanmıştır. İlk altı
baskısı tek cilt olarak yayımlanan Türkçe Sözlük, ilk
defa bu baskıyla iki cilt olarak çıkarılmıştır. Madde
başı 40.836, madde içi 18.891 olmak üzere 59.727
sözden oluşan yedinci baskı Türkçe Sözlük'ün söz
varlığına metin taraması yoluyla katkılarda
bulunulduğu gibi bölge ağızlarından da
yararlanılmıştır.
2. Şeker hastalarına çok iyi bir haberimiz var. Artık
dünyadaki yüz milyondan fazla şeker hastası
parmaklarını deldirmeden kan testi
yaptırabilecekler. Bir Amerikan şirketinin piyasaya
sürdüğü Dia Sensor adlı test cihazı kan almadan kan
şekerini ölçebiliyor.
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
Bu iki metnin ortak yönü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İkisinde de bir yiyecek maddesinden
bahsedilmiştir.
B) İkisi de kişisel düşünce içerir.
C) İkisi de bilgi vermek için yazılmıştır.
D) İkisi de bir olayı haber vermek için
yazılmamıştır.
SORU 8
"Sahil yöreleri kışın çok sakin olur." cümlesindeki
"kışın" sözcüğünün görevce özdeşi
aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A)
B)
C)
D)
Kışın iki hafta tatil yapmayı düşünüyorum.
Kışın gelmesini hiç istemiyorum.
Kışın, doğa beyaz örtüsüne bürünür.
Tatil beldelerinde kışın işler durur.
A)
B)
C)
D)
Nesnel ifadeler kullanılmıştır.
Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
Karşılaştırma yapılmıştır.
Benzetmeden yararlanılmıştır.
SORU 11
I. O, kasabadaki bir tiyatro binasının sahibiydi.
II. Elbette biz de payımızı alırdık.
III. Tiyatro sanatının heyecanını ilk olarak dedemin
bir arkadaşına borçluyum.
IV. Gezginci tiyatro kumpanyaları kente uğrayıp
oyun vermeye başlayınca, ona da biraz bilet
verirler; o da bunları dostlarına dağıtırdı.
Yukarıdaki cümleden anlamlı bir paragraf
oluşturduğumuzda sıralama nasıl olmalıdır?
A) IV – III – I – II
B) I – IV – III – II
C) III – I – IV – II
D) III – II – I – IV
SORU 9
SORU 12
"Tehlikeli olmayan fikir, fikir demeye layık
değildir." cümlesinde fikirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenmek İstenmiştir?
Gençlerin istekleri ( ) aşk, para, sağlık ( ) yaşlıların
istekleri ( ) sağlık, para, aşk ( )
A) Uygarlığın gelişmesi ıçm yaratıcı fikirlere ihtiyaç duyulur.
B) İnsanlığa zarar verecek fikirlerin imha edilmesi
gerekir.
C) Sarsıcı bir etki yaratmayacak fikirler, çok
değerli değildir
D) İlerleme için karşıt fikirlerin çatışması şarttır.
Bu cümlede yay ayraçla ( ) belirtilen yerlere
sırasıyla hangi noktalama işaretleri
getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
(:) (;) (:) (.)
(:) (;) (:) (...)
(;) (;) (:) (.)
(;) (.) (;) (.)
SORU 13
1
2
3
4
5
6
Birleşik Fiiller
gelebildi.
af etti.
kahır olduk.
terk etmiş
söz etmişler.
kayıp ettim.
Doğru
+
+
Yanlış
+
+
+
+
Yukarıdaki tabloda bazı fiiller verilmiştir ve bu
fiillerin doğru-yanlış yazımı işaretlenmiştir.
Buna göre hangi fiillerin yazımı yanlış işaretlenmiştir?
A)
B)
C)
D)
2 ve 4
2 ve 5
1 ve 6
3 ve 4
SORU 14
“Yarışmak" fiilinin gereklilik kipinin
olumsuzunun I. çoğul kişi çekimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Yarışmasın
Yarışmalıyız
Yarışmamalıyız
Yarışmalısınız
SORU 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yapı
bakımından farklıdır?
A) Çok yorulduğu için atları biraz dinlendirecek.
B) İlkokul öğretmenimle dün yolda karşılaştık.
C) Kitapları şuradaki hediye paketlerinin içine
koyabilirsiniz.
D) Sabahleyin kimseye haber vermeden kasabadan
ayrılmış.
Download