Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

advertisement
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Muhammed Emin TORUNOĞLU
Dış Ticaret Uzman Yrd.
Aralık 2011
GAZİANTEP
Kobi ve Kümelenme Destekleri Dairesi
Sunum
Planı
•Kobi ve Kümelenme Destekleri
Dairesi
•Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Desteği
•Pazar Araştırması ve Pazara
Giriş Desteği
•Çevre Maliyetlerinin
Desteklenmesi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Kobi ve Kümelenme Destekleri Dairesi
Vizyonumuz
Proje ve kümelenme yaklaşımını
esas alan yerel dinamiklerin
harekete geçirilmesine olanak
sağlayarak, ihracat seferberliği
başlatmak
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Kobi ve Kümelenme Destekleri Dairesi
• Ortak Sorun
• Ortak Vizyon
•
Ortak
Çözüm
Neden
Kümelenme? • Üniversite-Sanayi İşbirliği
• Tedarik Avantajları
• Erişim Alanının Artırılması
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Kobi ve Kümelenme Destekleri Dairesi
ULUSLARARASI
REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİNİN
DESTEKLENMESİ
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Kobi ve Kümelenme Destekleri Dairesi
Uluslararası
Rekabetçiliğin
Geliştirilmesinin
Desteklenmesi
(UR-GE)
•Bütüncül Proje
Yaklaşımı
•İşbirliği Ortamının
Sağlanması
•Eklemeli Bir Süreç
•Yüksek Destek Oranı
•Dinamik Yapı
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Proje
Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, hizmet
sağlayıcıları, uygulayıcıları ile öngörülen
çıktıları belirlenmiş faaliyetler bütünü
Proje
Amaç
İşbirliği kuruluşu koordinasyonunda
firmalarımızın ortak sorun, ortak fırsat, ortak
vizyon anlayışı içerisinde, plan ve program
yaparak ihracat stratejileri geliştirmelerinin
özendirilmesi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Uluslararası
Rekabetçiliğin
Geliştirilmesinin
Desteklenmesi
(UR-GE)
Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde :
- Ortak ihtiyaç analizi,
- Öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
- Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti,
eşleştirme)
gibi ihracata yönelik ortak eylem ve
faaliyetlerinin desteklenmesi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Kobi ve Kümelenme Destekleri Dairesi
Uluslararası
Rekabetçiliğin
Geliştirilmesinin
Desteklenmesi
(UR-GE)
• 70’i Aşkın Proje
• 1000’i Aşkın Firma
• Hızlı Ödeme
• Proje başı 4 Milyon $ ‘a
varan yardım
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Başvuru Mercii
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Başvuru
Nihai Mercii
Proje Değerlendirme Komisyonu
Hedef Kitle
İşbirliği Kuruluşları (Şirketler)
Destek Oranı
% 75
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
• İhtiyaç Analizi
Destek
Kapsamı
• Eğitim ve Danışmanlık
• Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti
• İstihdam
• Bireysel Danışmanlık
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İşbirliği Kuruluşu Proje Sunumu
İhtiyaç Analizi
Süreç
İstihdam
Eğitim ve/veya Danışmanlık Programı
Yurt Dışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti
Bireysel Danışmanlık
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İşbirliği
Kuruluşu
• İhracatçı Birlikleri
• İl Sanayi / Ticaret Odaları
• TOBB, TİM, DEİK
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Endüstri Bölgeleri
• Sektörel Üretici Dernekleri
• Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
• İmalatçıların kurduğu dernek-birlik veya
kooperatifler
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İstihdam
Amaç :
- Projelerin kümelenme anlayışı
temelinde planlanması
- Proje kapsamında yürütülen
programların organizasyonun ve
koordinasyonunun sağlanması
Destek Miktarı :
- 2 Uzman / En fazla 3 Yıl
- İşbirliği Kuruluşu Emsal Personel
Brüt Ücreti
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İhtiyaç Analizi
• İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması,
izlenmesi
• Sektörel Analizler
• Firma Analizleri
• Hedef Pazar Yapısı Analizi
• İhracat potansiyelinin belirlenmesi
• Destek Miktarı : Proje Başına 400.000 USD
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Eğitim ve
Danışmanlık
Programları
• Dış Ticaret
• Satış – Pazarlama – İnsan Kaynakları
• Süreç İyileştirme ve Yönetimi
• Stratejik Yönetim
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Kalite – Verimlilik
• Sektöre Özgü Konular
• Bakanlıkça Uygun Görülen Diğer Konular
• Destek Miktarı : Proje Başına 400.000 USD
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Destek Kapsamı :
Yurt Dışı
Pazarlama
Yurtdışı Pazarlama Programları
- Ortak pazar araştırmaları
- Pazar ziyaretleri
- Ticaret heyetleri
- Yurtdışı fuar ziyaretleri
- Eşleştirme
- Tanıtım faaliyetleri
Destek Miktarı :
- Program Başına 150.000 USD
- En fazla 5 adet
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Program Başına
100.000 USD
Alım Heyeti
En fazla 10 adet
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Yurt Dışı
Pazarlama ve
Alım Heyeti
Destek Kapsamı :
- Ulaşım Giderleri
- Konaklama Giderleri
- Tanıtım ve Organizasyon Giderleri
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Hedef Grup
Proje Bazlı Programa Katılan Şirketler
Bireysel
Danışmanlık
Destek Oranı
%70
En fazla 50.000 USD
(3 Yıl)
! Proje bitimi sonrasında !
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İhtiyaç
Analizi
Eğitim /
Danışmanlık
Yurt Dışı
Pazarlama
Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel
Danışmanlık
Destek Oranı
%75
%75
%75
%75
%75
%70
Desteklenen Kurum
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
Şirketler
150.000
100.000
(Program Başına)
(Program Başına)
Emsal Brüt
Ücret
50.000
5 Adet
10 Adet
2 Kişi
3 Yıl
Destek Tutarı (USD)
400.000
Program
Program süresince
(Maks. 36 Ay)
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
ESNEK VE DİNAMİK
YAKLAŞIM
Proje’ye her zaman faaliyet eklenebilir.
Örnek Proje
• İhtiyaç Analizi
• Eğitim ( İspanya’nın İş Yapma Kültürü)
• Yurtdışı Pazar Araştırması ( İspanya)
• Danışmanlık (Girdi Maliyetlerinin Azaltılması)
• Alım Heyeti ( Hindistan’dan Müşterilerin Getirilmesi)
• Eğitim ( Pazar Farklılaştırılması)
• Danışmanlık ( Kurumsallaşma)
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
BAŞLARKEN
SIFIR
BÜROKRASİ
Proje Hazırlama Kılavuzu
Tüm Detaylar
5 Adet Belge
1. Proje Başvuru Formu
2. İhtiyaç Analizi Başvuru Formu
İLERİKİ
AŞAMALARDA
1. Eğitim Programı Başvuru
Formu
2.Danışmanlık Programı
Başvuru Formu
3. Katılımcı Şirket Bilgi Formu
3.Yurt Dışı Pazarlama
Programı Başvuru Formu
4. Katılımcı Şirket Talep Formu
4.Alım Heyeti Başvuru Formu
5. Proje Faaliyet Çizelgesi
5.İstihdam Desteği Başvuru
Formu
EKONOMİ BAKANLIĞI
İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
• Başvuruyu
Önemli
Hususlar
İşbirliği Kuruluşu
yapmalıdır.
• En az 10 firma yer almalıdır.
• Firmalar Limited ya da Anonim
Şirket olmalıdır.
• Firmalar aynı değer zincirinde yer
almalıdır.
• İhtiyaç Analizi için 3 teklif
alınmalıdır.
• Eğitime katılmayan firmalar
Yurtdışı Pazar Araştırması’na
katılamaz.
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İŞBİRLİĞİ
KURULUŞU
Proje
Değerlendirme
Komisyonu
Ekonomi
Bakanlığı
Proje Başvuru Formu
Ekonomi
Bakanlığı
P
R
O
J
E
Faaliyet
Bilgi Formu
Faaliyet başlamadan
en az 7 gün önce
ÖDEME BELGELERİ
Proje Sonuç
Raporu
Proje bitimini takiben
en geç 2 ay içinde
Ekonomi
Bakanlığı
Ekonomi
Bakanlığı
İŞBİRLİĞİ
KURULUŞU
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
RED
Ödeme talimatı
BİLGİ
YAZISI
Faaliyet bitimini takiben
en geç 6 ay içinde
KABUL
TCMB
Pazar Araştırması ve Pazara
Giriş Desteği
Vizyonumuz
• Şirketlerimizin , kuruluşlarımızın yurt dışı
pazarlara giriş stratejilerine destek
sağlayarak küresel dünyaya entegre
olmalarını sağlamak ve ihracat seferberliği
başlatmak
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Destek Sistemi
• Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
• Pazara Giriş Desteği
• Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti
Programları Desteği
• E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Yurt Dışı Pazar Araştırması
Desteği
• Başvuru Mercii : T.C. Ekonomi Bakanlığı
• Hedef Kitle : Sınai / Ticari Şirketler
•
Yazılım Şirketleri
• Destek Oranı : % 70 ( Maks : 7500 USD)
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Yurt Dışı Pazar Araştırması
Desteği
• Destek Kapsamı :
2 Şirket Çalışanının/ortağı
– Ulaşım Giderleri
– Konaklama Giderleri
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Pazara Giriş Desteği
(Rapor)
• Başvuru Mercii : T.C. Ekonomi Bakanlığı
• Hedef Kitle : Şirketler
•
İşbirliği Kuruluşları
• Destek Oranı : Şirketler % 60
•
•
İşbirliği Kuruluşları % 75
(Maks 200.000 USD)
Destek Kapsamı :
• Uluslar arası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör,
ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Pazara Giriş Desteği
(Danışmanlık)
• Başvuru Mercii : T.C. Ekonomi Bakanlığı
• Hedef Kitle :
•
Şirketler
İşbirliği Kuruluşları
• Destek Oranı : Şirketler % 60
•
İşbirliği Kuruluşları % 75
•
(Maks 200.000 USD)
Destek Kapsamı :
• Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslar
arası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetleri
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Pazara Giriş Desteği
(Yurtdışı Tanıtım)
• Başvuru Mercii : T.C. Ekonomi Bakanlığı
• Hedef Kitle:
– Yüksek Öğretim Kuruluşları
– Sağlık Sektöründe Tedavi Amaçlı Faaliyet
Gösteren Kuruluşlar
– Film Sektörü
– Yazılım Sektörü
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Pazara Giriş Desteği
(Yurtdışı Tanıtım)
• Destek Oranı : % 50 (Maks 300.000 USD)
• Destek Kapsamı :
• Ulaşım Giderleri
• Konaklama Giderleri
• Tanıtım - Organizasyon Giderleri
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti
Programları Desteği
• Başvuru Mercii : T.C .Ekonomi Bakanlığı
• Hedef Kitle : Organizatör Kuruluş (İşbirliği
Kuruluşu)
• Destek Oranı : % 50 (Maks 150.000 USD)
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti
Programları Desteği
• Destek Kapsamı :
• Ulaşım Giderleri
• Konaklama Giderleri
• Tanıtım - Organizasyon Giderleri
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
E-Ticaret Desteği
• Başvuru Mercii : T.C. Ekonomi Bakanlığı
• Hedef Kitle : Şirketler
• Destek Oranı : % 70 (Maks 10.000 USD / Yıl)
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Yurtdışı
Pazar
Araştırması
Destek Oranı
Sınai/Ticari
Yazılım
Şirketi
%70
Destek Tutarı
(USD)
7500 USD
Program
10 Adet/Yıl
Pazara Giriş
(Rapor)
Şirket %60
İşbirliği
Kuruluşu
%75
200 000
USD
Yıllık
Pazara Giriş
(Kurumlar)
Ticaret HeyetiAlım Heyeti
Yüksek
Öğretim /
Sağlık
Kuruluşu %50
İşbirliği
Kuruluşu %50
300 000 USD
150 000 USD
10 000 USD
Yıllık
(Ticaret
Heyeti 5 Adet
/ Yıl)
(Alım Heyeti
10 Adet/Yıl)
Yıllık
(Toplam
5 Site/3yıl
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
E-Ticaret
Şirketler
%70
Çevre Maliyetleri Desteği
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Çevre Maliyetleri Desteği
• Amaç: Üreticilerin diğer ülke pazarına girişi
sağlayan uluslararası nitelikteki belge ve
sertifika
alımına
yönelik
harcamalarının
desteklenmesi
• Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
• Destek Kapsamı: ISO Belgeleri, CE Belgeleri,
Uluslararası Diğer Belgeler, Organik Ürün, Tarım
Analizi Belgeleri, Sağlık Sertifikaları
• Destek Oranı : %50 (MAKS 25,000 $/belge)
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
TÜM ŞİRKETLERİMİZİ
ve
İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARIMIZI
İŞBİRLİĞİNE DAVET EDİYOR
ve
PROJELERİNİ BEKLİYORUZ
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards