Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Md. KOBİ ve Kümelenme

advertisement
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Meral ŞENGÜL
İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı
30 Nisan 2012
2010/8 SAYILI ULUSLARARASI
REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Vizyonumuz
Proje ve kümelenme yaklaşımını esas
alan yerel dinamiklerin harekete
geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği
kuruluşlarının önderliğinde ihracat
seferberliği başlatmak
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
• İhracatçı Birlikleri
İşbirliği
Kuruluşu
• İl Sanayi / Ticaret Odaları
• TOBB, TİM, DEİK
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Endüstri Bölgeleri
• Sektörel Üretici Dernekleri
• Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
• İmalatçıların kurduğu dernek-birlik veya
kooperatifler
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde :
Kümelenme
- Ortak ihtiyaç analizi,
- Öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
- Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti,
eşleştirme)
gibi ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin
desteklenmesi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Başvuru Mercii
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Başvuru
Nihai Mercii
Proje Değerlendirme Komisyonu
Hedef Kitle
İşbirliği Kuruluşları (Şirketler)
Destek Oranı
% 75
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
• İhtiyaç Analizi
Destek
Kapsamı
• Eğitim ve Danışmanlık
• Yurt Dışı Pazarlama ve Alım Heyeti
• İstihdam
• Bireysel Danışmanlık
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İşbirliği Kuruluşu Proje Sunumu
İhtiyaç Analizi
Süreç
İstihdam
Eğitim ve/veya Danışmanlık Programı
Yurt Dışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti
Bireysel Danışmanlık
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
• Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi
• İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması,
izlenmesi
• İhracat potansiyelinin belirlenmesi
• Destek Miktarı : Proje Başına 400.000 Dolar
İhtiyaç Analizi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Eğitim ve
Danışmanlık
Programları
• Dış Ticaret
• Satış – Pazarlama – İnsan Kaynakları
• Süreç İyileştirme ve Yönetimi
• Stratejik Yönetim
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Kalite – Verimlilik
• Sektöre Özgü Konular
• Bakanlıkça Uygun Görülen Diğer Konular
• Destek Miktarı : Proje Başına 400.000 Dolar
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
• Destek Kapsamı:
• Program organizasyonuna yönelik faaliyet
giderleri,
Eğitim ve
Danışmanlık
Programları
• Eğitmen/danışmanlara ödenecek eğitim ve/veya
danışmanlık hizmet bedeli,
• Eğitmen/danışmanların konaklama ve ulaşım
giderleri,
•Tercümanlık, eğitim dokümanlarının çoğaltılması,
salon kirası, afiş, kalem, bloknot, çay-kahve
ikramı giderleri.
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Destek Kapsamı :
Yurt Dışı
Pazarlama
veya Alım
Heyeti
Yurtdışı Pazarlama Programları
- Ortak pazar araştırmaları
- Pazar ziyaretleri
- Ticaret heyetleri
- Yurtdışı fuar ziyaretleri
- Eşleştirme
- Küme tanıtım faaliyetleri
Yurt Dışı Pazarlama Programları Destek Miktarı:
- Program Başına 150.000 Dolar
- En fazla 5 adet
Alım Heyeti Programları Destek Miktarı:
- Program Başına 100.000 Dolar
- En fazla 10 adet
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Destek Kapsamı :
- Ulaşım Giderleri
Yurt Dışı
Pazarlama
veya Alım
Heyeti
- Konaklama Giderleri
- Tanıtım ve Organizasyon Giderleri
Tercümanlık gideri,
Seminer, konferans, toplantı ve ikili
görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama
giderleri,
Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
Halkla ilişkiler hizmet giderleri.
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Amaç :
• Proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık programlarının
kümelenme anlayışı temelinde planlanması
• Organizasyon ve koordinasyonunun sağlanması
İstihdam
amacıyla İşbirliği Kuruluşu tarafından 2 uzman
personelin istihdam edilmesi
Destek Miktarı :
- En fazla 3 Yıl
- İşbirliği Kuruluşu Emsal Personel Brüt Ücret tutarı kadar
o En az 4 yıllık üniversite mezunu
o KPDS B Seviyesi
o En az 3 yıl iş tecrübesi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Hedef Kitle:
Proje Bazlı Programa Katılan Şirketler
Bireysel
Danışmanlık
Destek Oranı
%70
En fazla 50.000 Dolar
(3 Yıl)
Bireysel danışmanlık 2006/4 sayılı Tebliğ
(Turquality) kapsamında yetkilendirilmiş
danışmanlardan veya en az doktora unvanına
sahip kişilerden alınabilir.
! Proje bitimi sonrasında en geç 2 yıl içerisinde
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İhtiyaç
Analizi
Eğitim /
Danışmanlık
Yurt Dışı
Pazarlama
Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel
Danışmanlık
Destek Oranı
%75
%75
%75
%75
%75
%70
Desteklenen Kurum
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
Şirketler
150.000
100.000
(Program Başına)
(Program Başına)
Emsal Brüt
Ücret
50.000
5 Adet
10 Adet
2 Kişi
3 Yıl
Destek Tutarı (USD)
400.000
Program
Program süresince
(Maks. 36 Ay)
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İŞBİRLİĞİ
KURULUŞU
Proje
Değerlendirme
Komisyonu
Ekonomi
Bakanlığı
Proje Başvuru Formu
Ekonomi
Bakanlığı
P
R
O
J
E
Faaliyet
Bilgi Formu
Faaliyet başlamadan
en az 7 gün önce
ÖDEME BELGELERİ
Proje Sonuç
Raporu
Proje bitimini takiben
en geç 2 ay içinde
Ekonomi
Bakanlığı
Ekonomi
Bakanlığı
İŞBİRLİĞİ
KURULUŞU
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
RED
Ödeme talimatı
BİLGİ
YAZISI
Faaliyet bitimini takiben
en geç 6 ay içinde
KABUL
TCMB
TEŞEKKÜRLER
Meral ŞENGÜL
İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı
Tel: 0312 204 76 14
E-Posta: [email protected]
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards