Click to add title

advertisement
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Erkan SALUR
19 Mart 2014 İZMİR
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Vizyonumuz
Proje ve kümelenme yaklaşımını
esas alan yerel dinamiklerin
harekete geçirilmesine olanak
sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının
önderliğinde ihracat seferberliği
başlatmak
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İşbirliği
Kuruluşu
•İmalatçıların Kurduğu Dernek-Birlik veya
Kooperatifler
• İhracatçı Birlikleri
• İl Sanayi / Ticaret Odaları
• TOBB, TİM, DEİK
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Endüstri Bölgeleri
• Sektörel Üretici Dernekleri
• Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde :
Kümelenme
- Ortak ihtiyaç analizi,
- Öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
- Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti,
eşleştirme)
gibi ihracata yönelik ortak eylem ve
faaliyetlerinin desteklenmesi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Proje
Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, hizmet
sağlayıcıları, uygulayıcıları ile öngörülen
çıktıları belirlenmiş faaliyetler bütünü
Proje
Amaç
İşbirliği kuruluşu koordinasyonunda
firmalarımızın ortak sorun, ortak fırsat, ortak
vizyon anlayışı içerisinde, plan ve program
yaparak ihracat stratejileri geliştirmelerinin
özendirilmesi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Başvuru Mercii
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Başvuru
Nihai Mercii
Proje Değerlendirme Komisyonu
Hedef Kitle
İşbirliği Kuruluşları (Şirketler)
Destek Oranı
% 75
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
• İhtiyaç Analizi
Destek
Kapsamı
• Eğitim ve Danışmanlık
• Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti
• İstihdam
• Bireysel Danışmanlık
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İşbirliği Kuruluşu Proje Sunumu
İhtiyaç Analizi
Süreç
İstihdam
Eğitim ve/veya Danışmanlık Programı
Yurt Dışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti
Bireysel Danışmanlık
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
• Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi
• İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması,
izlenmesi
• İhracat potansiyelinin belirlenmesi
• Destek Miktarı : Proje Başına 400.000 USD
İhtiyaç Analizi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Eğitim ve
Danışmanlık
Programları
• Dış Ticaret
• Satış – Pazarlama – İnsan Kaynakları
• Süreç İyileştirme ve Yönetimi
• Stratejik Yönetim
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Kalite – Verimlilik
• Sektöre Özgü Konular
• Bakanlıkça Uygun Görülen Diğer Konular
• Destek Miktarı : Proje Başına 400.000 USD
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Destek Kapsamı :
Yurt Dışı
Pazarlama
Yurtdışı Pazarlama Programları
- Ortak pazar araştırmaları
- Pazar ziyaretleri
- Ticaret heyetleri
- Yurtdışı fuar ziyaretleri
- Eşleştirme
- Küme tanıtım faaliyetleri
Destek Miktarı :
- Program Başına 150.000 USD
- En fazla 10 adet
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Program Başına
100.000 USD
Alım Heyeti
En fazla 10 adet
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Yurt Dışı
Pazarlama ve
Alım Heyeti
Destek Kapsamı :
- Ulaşım Giderleri
- Konaklama Giderleri
- Tanıtım ve Organizasyon Giderleri
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İstihdam
Amaç :
- Projelerin kümelenme anlayışı
temelinde planlanması
- Proje kapsamında yürütülen
programların organizasyonun ve
koordinasyonunun sağlanması
Destek Miktarı :
- 2 Uzman / En fazla 3 Yıl
- İşbirliği Kuruluşu Emsal Personel
Brüt Ücreti
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Hedef Grup
Proje Bazlı Programa Katılan Şirketler
Bireysel
Danışmanlık
Destek Oranı
%70
En fazla 50.000 USD
(3 Yıl)
! Proje bitimi sonrasında !
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İhtiyaç
Analizi
Eğitim /
Danışmanlık
Yurt Dışı
Pazarlama
Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel
Danışmanlık
Destek Oranı
%75
%75
%75
%75
%75
%70
Desteklenen Kurum
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
Şirketler
150.000
100.000
(Program Başına)
(Program Başına)
Emsal Brüt
Ücret
50.000
5 Adet
10 Adet
2 Kişi
3 Yıl
Destek Tutarı (USD)
400.000
Program
Program süresince
(Maks. 36 Ay)
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İŞBİRLİĞİ
KURULUŞU
Proje
Değerlendirme
Komisyonu
Ekonomi
Bakanlığı
Proje Başvuru Formu
Ekonomi
Bakanlığı
P
R
O
J
E
Faaliyet
Bilgi Formu
Faaliyet başlamadan
en az 7 gün önce
ÖDEME BELGELERİ
Proje Sonuç
Raporu
Proje bitimini takiben
en geç 2 ay içinde
Ekonomi
Bakanlığı
Ekonomi
Bakanlığı
İŞBİRLİĞİ
KURULUŞU
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
RED
Ödeme talimatı
BİLGİ
YAZISI
Faaliyet bitimini takiben
en geç 6 ay içinde
KABUL
TCMB
İhracata Yönelik Devlet Destekleri
2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları Desteği
97/5 Sayılı Çevre Maliyetleri Desteği
98/10 Sayılı Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı
2000/1 İstihdam Yardımı
2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları Desteği
2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği
2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY® Desteği
2008/2 Sayılı Tasarım Desteği
2011/4 Sayılı Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine
Sağlanacak Devlet Desteği
2010/10 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
444 43 63
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards