Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin

advertisement
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Meral ŞENGÜL
İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı
Kasım 2011
2010/8 SAYILI ULUSLARARASI
REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Vizyonumuz
Proje ve kümelenme yaklaşımını esas
alan yerel dinamiklerin harekete
geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği
kuruluşlarının önderliğinde ihracat
seferberliği başlatmak
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
• İhracatçı Birlikleri
İşbirliği
Kuruluşu
• İl Sanayi / Ticaret Odaları
• TOBB, TİM, DEİK
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Endüstri Bölgeleri
• Sektörel Üretici Dernekleri
• Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
• İmalatçıların kurduğu dernek-birlik veya
kooperatifler
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde :
Kümelenme
- Ortak ihtiyaç analizi,
- Öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
- Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti,
eşleştirme)
gibi ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin
desteklenmesi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Başvuru Mercii
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Başvuru
Nihai Mercii
Proje Değerlendirme Komisyonu
Hedef Kitle
İşbirliği Kuruluşları (Şirketler)
Destek Oranı
% 75
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
• İhtiyaç Analizi
Destek
Kapsamı
• Eğitim ve Danışmanlık
• Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti
• İstihdam
• Bireysel Danışmanlık
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İşbirliği Kuruluşu Proje Sunumu
İhtiyaç Analizi
Süreç
İstihdam
Eğitim ve/veya Danışmanlık Programı
Yurt Dışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti
Bireysel Danışmanlık
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
• Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi
• İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması,
izlenmesi
• İhracat potansiyelinin belirlenmesi
• Destek Miktarı : Proje Başına 400.000 Dolar
İhtiyaç Analizi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Eğitim ve
Danışmanlık
Programları
• Dış Ticaret
• Satış – Pazarlama – İnsan Kaynakları
• Süreç İyileştirme ve Yönetimi
• Stratejik Yönetim
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Kalite – Verimlilik
• Sektöre Özgü Konular
• Bakanlıkça Uygun Görülen Diğer Konular
• Destek Miktarı : Proje Başına 400.000 Dolar
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Destek Kapsamı :
Yurt Dışı
Pazarlama
veya Alım
Heyeti
Yurtdışı Pazarlama Programları
- Ortak pazar araştırmaları
- Pazar ziyaretleri
- Ticaret heyetleri
- Yurtdışı fuar ziyaretleri
- Eşleştirme
- Küme tanıtım faaliyetleri
Yurt Dışı Pazarlama Programları Destek Miktarı:
- Program Başına 150.000 Dolar
- En fazla 5 adet
Alım Heyeti Programları Destek Miktarı:
- Program Başına 100.000 Dolar
- En fazla 10 adet
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Yurt Dışı
Pazarlama
veya Alım
Heyeti
Destek Kapsamı :
- Ulaşım Giderleri
- Konaklama Giderleri
- Tanıtım ve Organizasyon Giderleri
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Amaç :
Proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık programlarının
- kümelenme anlayışı temelinde planlanması
- organizasyon ve koordinasyonunun sağlanması
İstihdam
amacıyla İşbirliği Kuruluşu tarafından görevlendirilen
2 uzman personelin istihdam edilmesi
Destek Miktarı :
- En fazla 3 Yıl
- İşbirliği Kuruluşu Emsal Personel Brüt Ücret tutarı kadar
oEn az 4 yıllık üniversite mezunu
oKPDS B Seviyesi
oEn az 3 yıl iş tecrübesi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Hedef Kitle:
Proje Bazlı Programa Katılan Şirketler
Bireysel
Danışmanlık
Destek Oranı
%70
En fazla 50.000 Dolar
(3 Yıl)
! Proje bitimi sonrasında en geç 2 yıl
içerisinde
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İhtiyaç
Analizi
Eğitim /
Danışmanlık
Yurt Dışı
Pazarlama
Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel
Danışmanlık
Destek Oranı
%75
%75
%75
%75
%75
%70
Desteklenen Kurum
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
Şirketler
150.000
100.000
(Program Başına)
(Program Başına)
Emsal Brüt
Ücret
50.000
5 Adet
10 Adet
2 Kişi
3 Yıl
Destek Tutarı (USD)
400.000
Program
Program süresince
(Maks. 36 Ay)
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İŞBİRLİĞİ
KURULUŞU
Proje
Değerlendirme
Komisyonu
Ekonomi
Bakanlığı
Proje Başvuru Formu
Ekonomi
Bakanlığı
P
R
O
J
E
Faaliyet
Bilgi Formu
Faaliyet başlamadan
en az 7 gün önce
ÖDEME BELGELERİ
Proje Sonuç
Raporu
Proje bitimini takiben
en geç 2 ay içinde
Ekonomi
Bakanlığı
Ekonomi
Bakanlığı
İŞBİRLİĞİ
KURULUŞU
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
RED
Ödeme talimatı
BİLGİ
YAZISI
Faaliyet bitimini takiben
en geç 6 ay içinde
KABUL
TCMB
Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları
• Hedef Kitle:
Ticari ve/veya sınai şirketler/yazılım şirketleri
• Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel
Müdürlüğü-KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi)
• Destek Oranı: %70 (Yıllık en fazla 20.000 Dolar)
 Her bir eğitim programına bir şirketten en fazla 4 kişi
katılabilir.
Destek Kapsamındaki Eğitim Konuları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,
Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,
Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,
Dış Ticarette Fiyatlandırma,
Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,
Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
Yenilikçilik ve Kümelenme
Bakanlıkça uygun görülen diğer konular
TEŞEKKÜRLER
Meral ŞENGÜL
İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı
[email protected]
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards