add title - Ekonomi Bakanlığı

advertisement
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
M. Emrah SAZAK
Daire Başkanı
Haziran 2012
Ankara
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:
• 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
• 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Hakkında Tebliğ
• 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
2010/8 SAYILI ULUSLARARASI
REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ
DESTEĞİ
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Proje Bazlı Destek Mekanizması
Vizyonumuz
Proje ve kümelenme yaklaşımını esas
alan yerel dinamiklerin harekete
geçirilmesine olanak sağlayarak, İşbirliği
Kuruluşlarının önderliğinde ihracat
seferberliği başlatmak
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Proje Bazlı Destek Mekanizması
İşbirliği
Kuruluşu
• İhracatçı Birlikleri
• İl Sanayi / Ticaret Odaları
• TOBB, TİM, DEİK
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Endüstri Bölgeleri
• Sektörel Üretici Dernekleri
• Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
• İmalatçıların kurduğu dernek- birlik veya
kooperatifleri
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Proje Bazlı Destek Mekanizması
Firmaların, İşbirliği Kuruluşları önderliğinde :
Kümelenme
- Ortak ihtiyaç analizi,
- Ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
- Ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret
heyeti, eşleştirme)
gibi ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin
desteklenmesi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Proje Bazlı Destek Mekanizması
Proje
Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, hizmet
sağlayıcıları, uygulayıcıları ile öngörülen
çıktıları belirlenmiş faaliyetler bütünü
Proje
Amaç
İşbirliği kuruluşu koordinasyonunda
firmalarımızın ortak sorun, ortak fırsat, ortak
vizyon anlayışı içerisinde, plan ve program
yaparak ihracat stratejileri geliştirmelerinin
özendirilmesi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Proje Bazlı Destek Mekanizması
Başvuru Mercii:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Başvuru
Nihai Karar Mercii:
Proje Değerlendirme Komisyonu
Hedef Kitle:
İşbirliği Kuruluşları (Şirketler)
Destek Oranı:
% 75
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Proje Bazlı Destek Mekanizması
EKONOMİ
BAKANLIĞI
PROJE BAZLI
DESTEK
MEKANİZMASI
İŞBİRLİĞİ
KURULUŞU
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
ŞİRKETLER
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Proje Bazlı Destek Mekanizması
İşbirliği Kuruluşu Proje Sunumu
Destek
Kapsamı ve
Süreç
İhtiyaç Analizi
İstihdam
Eğitim ve/veya Danışmanlık Programı
Yurt Dışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti
Bireysel Danışmanlık
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Proje Bazlı Destek Mekanizması
Kapsamı :
İhtiyaç
Analizi
• Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının
analizi
• İş planı ve ihracat stratejilerinin
hazırlanması, izlenmesi
• İhracat potansiyelinin belirlenmesi
Destek Miktarı :
•Proje Başına 400.000 ABD $
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Proje Bazlı Destek Mekanizması
Kapsamı :
Eğitim ve
Danışmanlık
Programları
• Dış Ticaret
• Satış – Pazarlama – İnsan Kaynakları
• Süreç İyileştirme ve Yönetimi
• Stratejik Yönetim
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Kalite – Verimlilik
• Sektöre Özgü Konular
• Bakanlıkça Uygun Görülen Diğer Konular
Destek Miktarı :
• Proje Başına 400.000 ABD $
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Proje Bazlı Destek Mekanizması
Yurt Dışı Pazarlama Programları Kapsamında
Desteklenecek Faaliyetler:
Yurt Dışı
Pazarlama
- Ortak pazar araştırmaları
- Pazar ziyaretleri
- Ticaret heyetleri
- Yurtdışı fuar ziyaretleri
- Eşleştirme faaliyeti
- Küme tanıtım faaliyetleri
Destek Miktarı :
- Program Başına 150.000 ABD $
- En fazla 5 adet
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Proje Bazlı Destek Mekanizması
Destek Miktarı :
Alım Heyeti
- Program Başına 100.000 ABD $
- En fazla 10 adet
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Proje Bazlı Destek Mekanizması
Destek Kapsamındaki Giderler:
Yurt Dışı
Pazarlama ve
Alım Heyeti
- Ulaşım Giderleri
- Konaklama Giderleri
- Tanıtım ve Organizasyon Giderleri
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Proje Bazlı Destek Mekanizması
Amaç :
• Projelerin kümelenme anlayışı temelinde
planlanması
• Proje kapsamında yürütülen programların
organizasyonun ve koordinasyonunun sağlanması
İstihdam
Kapsam: İşbirliği Kuruluşu tarafından görevlendirilen
2 uzman personelin istihdam edilmesi
Destek Miktarı :
• En fazla 3 yıl süresince
• İşbirliği kuruluşu emsal personel brüt ücret tutarı
kadar
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Proje Bazlı Destek Mekanizması
Hedef Grup:
Proje Bazlı Programa Katılan Şirketler
Destek Oranı:
Bireysel
Danışmanlık • %70
• En fazla 50.000 ABD $
• En fazla 3 Yıl süresince
! Proje bitimi sonrasında !
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Proje Bazlı Destek Mekanizması
İhtiyaç
Analizi
Eğitim /
Danışmanlık
Yurt Dışı
Pazarlama
Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel
Danışmanlık
Destek Oranı
%75
%75
%75
%75
%75
%70
Desteklenen Kurum
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
Şirketler
150.000
100.000
(Program Başına)
(Program Başına)
Emsal Brüt
Ücret
50.000
5 Adet
10 Adet
2 Kişi
3 Yıl
Destek Tutarı (USD)
400.000
Program
Program süresince
(Maks. 36 Ay)
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Eğitim Desteği
Hedef Kitle :Ticari ve/veya sınai şirketler ve yazılım şirketleri
Destek Kapsamı : Şirketlerin Bakanlığımız tarafından
yetkilendirilmiş eğitimcilerden alacağı yurt içi
eğitim giderleri.
Destek Oranı: %70 (Yıllık en fazla 20.000 ABD $)
 Her bir eğitim programına bir şirketten en fazla 4 kişi katılabilir.
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Eğitim Desteği
Eğitim Konuları :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,
Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,
Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,
Dış Ticarette Fiyatlandırma,
Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,
Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
Yenilikçilik ve Kümelenme
Bakanlıkça uygun görülen diğer konular
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
2011/1 SAYILI
PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ
DESTEĞİ
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Vizyonumuz
Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt
dışı pazarlara giriş stratejilerine
destek sağlayarak küresel dünyaya
entegre olmalarını sağlamak ve
ihracat seferberliği başlatmak
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Destek Sistemi
• Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
• Pazara Giriş Desteği
 Rapor Desteği
 Danışmanlık Desteği
 Yurt Dışı Tanıtım Desteği
• Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları
Desteği
• E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
Hedef Kitle : Sınai / Ticari Şirketler ve Yazılım Şirketleri
Destek Kapsamı : Bir şirketten 2 kişinin (şirket çalışanıortağı) ihracat amacıyla yapacağı yurt dışı iş görüşmeleri
kapsamında;
– Ulaşım Giderleri
– Konaklama Giderleri
Destek Oranı : % 70 ( Proje başına en fazla 7500 ABD $)
 Bir takvim yılı içerisinde toplamda en fazla 10 proje, aynı
ülkeye yönelik en fazla 2 proje desteklenmektedir.
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Rapor Desteği
Hedef Kitle : Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları
Destek Kapsamı: Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve
satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka
odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil)
Destek Oranı: Şirketler % 60
İşbirliği Kuruluşları % 75
(Yıllık en fazla 200.000 ABD $)
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Yabancı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
Hedef Kitle : Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları
Destek Kapsamı : Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik
olarak uluslararası kuruluşlardan
alınacak danışmanlık hizmetleri
Destek Oranı: Şirketler % 60
İşbirliği Kuruluşları % 75
(Yıllık en fazla 200.000 ABD $)
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Tanıtım Desteği
Hedef Kitle :
• Yüksek Öğretim Kuruluşları
• Sağlık Sektöründe Tedavi Amaçlı Faaliyet Gösteren
Kuruluşlar
• Film Sektörü
• Yazılım Sektörü
Destek Kapsamı : Tanıtım faaliyeti kapsamındaki
• Ulaşım Giderleri
• Konaklama Giderleri
• Tanıtım - Organizasyon Giderleri
Destek Oranı : % 50 (Yıllık en fazla 300.000 ABD $)
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği
Hedef Kitle: Organizatör Kuruluş (İşbirliği Kuruluşu)
Destek Kapsamı :
• Ulaşım Giderleri
• Konaklama Giderleri
• Tanıtım - Organizasyon Giderleri
Destek Oranı: % 50 (Program başına en fazla 150.000 ABD $)
Bir takvim yılı içerisinde en fazla
 5 Sektörel Ticaret Heyeti Programı
 10 Alım Heyeti Programı
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Amaç : Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine
üyelik giderlerinin desteklenmesi
Hedef Kitle : Şirketler
Destek Oranı : % 70 (Yıllık en fazla 10.000 ABD $)
 En fazla 5 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla
3 yıl süresince yararlanabilir.
 En az bir yabancı dilde internet sitesine sahip olması şart
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Yurtdışı
Pazar
Araştırması
Destek Oranı
Sınai/Ticari
Yazılım
Şirketi
%70
Destek Tutarı
(USD)
7500 USD
Program
10 Adet/Yıl
Pazara Giriş
(RaporDanışmanlık)
Şirket %60
İşbirliği
Kuruluşu
%75
200 000
USD
Yıllık
Pazara Giriş
(Kurumlar)
Ticaret
Heyeti-Alım
Heyeti
Yüksek
Öğretim/
Sağlık
Kuruluşu
/Film/Yazılım
şirketleri
%50
İşbirliği
Kuruluşu %50
300 000 USD
150 000 USD
10 000 USD
Yıllık
(Ticaret
Heyeti 5
Adet / Yıl)
(Alım Heyeti
10 Adet/Yıl)
Yıllık
(Toplam
5 Site/3yıl
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
E-Ticaret
Şirketler
%70
97/5 sayılı Çevre Maliyetleri
Desteği
Çevre Maliyetleri Desteği
Desteğin Kapsamı:
• Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak
çevre ve kalite belgeleri, insan can, mal emniyeti ve
güvenliğini gösterir işaretler ile yaptırılması zorunlu
test/analiz raporu alma giderleri
• Tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve
belgelendirme giderleri
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Çevre Maliyetleri Desteği
Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri
Hedef Kitle : Türkiye’de sınai/ticari faaliyette bulunan şirketler, tarım
şirketleri, yazılım şirketleri, DTSŞ, SDŞ’ler
Destek Oranı : Belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve
en fazla 25.000 ABD $
Müşavirlik/Ataşelik Onayı: Yurt dışından alınan belgelerde aranır.
Başvuru Süresi: Belge alınış tarihi itibariyle 6 ay
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Çevre Maliyetleri Desteği
Müşavirlik/Ataşelik Onayı Aranmayan Belgeler
Akreditasyon kuruluşlarının üst kuruluşu niteliğindeki:
• IAF (International Accreditation Forum)
• EA (European Cooperation for Accreditation)
• ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)
tarafından tanınan ve akreditasyon konusunda yetkili kamu
kuruluşları/özel
kuruluşlar
tarafından
akredite
edildiği/yetkilendirildiği
tespit
edilen
kurum/kuruluşlar
tarafından verilen belge/sertifikalar için Müşavirlik/Ataşelik
onayı aranmaz.
Çevre Maliyetleri Desteği
Müşavirlik/Ataşelik Onayı Aranan Belgeler
• İlgili ülke tarafından kanunen ulusal/uluslararası
kabul görmüş teknik kriterlere göre
laboratuvarları, muayene ve/veya belgelendirme
kuruluşlarını değerlendirmek, yeterliliğini
onaylamak ve denetlenmesini gerçekleştirmek
amacıyla görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş kamu
kuruluşları ve özel kuruluşlar tarafından akredite
edildiği/yetkilendirildiği tespit edilen kurum ve
kuruluşlar tarafından verilen belge ve sertifikalar
için Müşavirlik/Ataşelik onayı gerekmektedir.
Çevre Maliyetleri Desteği
Müşavirlik/Ataşelik Onayı Aranan Belgeler
• Ayrıca desteğe konu yurtdışında düzenlenmiş fatura, banka
dekontu, hesap ekstresi, kredi kartı ekstresi, çek vb. belgelerin
asılları ya da noter onaylı örneklerinin, belgenin alındığı ülkede
bulunan Müşavirlik/Ataşelik tarafından onaylanması
gerekmektedir.
• İlgili ülkede Müşavirlik/Ataşelik bulunmuyorsa, bu belgelerin ilgili
ülkenin noter, meslek odası, vergi dairesi gibi resmi bir mercii
tarafından onaylanmış örneklerinin Türk Konsolosluklarına
onaylatılması gerekir.
Çevre Maliyetleri Desteği
Başvuru Süresi:
• Destek başvurusu süresi belge alınış tarihinden itibaren 6 aydır.
• Müşavirlik/Ataşelik onayı gereken bir belge için yapılan destek
başvurusunda Müşavirlik/Ataşelik onayı bulunmuyorsa İBGS
tarafından Müşavirlik/Ataşelik onayının 3 ay içerisinde
tamamlanması başvuran şirketten talep edilir.
• Söz konusu sürelerin takibinden İBGS sorumludur.
İhracata Yönelik Devlet Destekleri
Tebliğ
Uygulama Usul ve Esasları
Başvuru Formları
www.ekonomi.gov.tr
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
M. Emrah SAZAK
Tel : 0312-212 59 08
E-Posta: [email protected]
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards