Türk STK`lari Türkçe erozyonuna dur dedi | ZAMAN-ONLINE

advertisement
Türk STK’ları Türkçe erozyonuna dur dedi | ZAMAN-ONLINE
1 von 3
http://zaman-online.de/21124/turk-stklari-turkce-erozyonuna-dur-dedi
04 Nisan 2013, Perşembe
TWITTER
FACE
Almanya’da aşırı
sağcılığın kökü
yukarılarda
ANA SAYFA
GÜNDEM:
POLİTİKA
NSU
ANA SAYFA
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
GALATASARAY
SPOR
EDATHY
GÜNDEM
BARIŞ SÜRECİ
BÖLGE
YAZARLAR
HAKLARIMIZ
AİLE
DENKLİK YASASI
EĞİTİM
EN Ç
Be
03.04.2013 19:37
KOORDİNASYON KONSEYİ KURULDU
Bu
Tü
Ço
Almanya’da Türkçe erozyonunun önüne geçmek için Türk STK’ları ve medyası Ana Dil Türkçe
Ya
Koordinasyon Kurulu’nu kurdu. Yeni nesillerin kendini Türkçe ifade edememesinin yanı sıra Türkçe
derslerinin de alarm vermesi karşısında birlik olan kuruluşlar, Türkçenin korunup geliştirilmesi için
On
projeler yürütecek.
İşt
Tü
en
Do
Di
ya
Almanya’da yeni nesil Türkler kendilerini Türkçe ifade edemiyor. Üstelik Türk öğrencilerin sadece beşte biri anadil Türkçe derslerine
katılıyor. Türkçe derslerinin alarm verdiği bir zamanda Türk STK’ları ve medyası TAG’ı kurdu.
Türk sivil toplum kuruluşları (STK) ve medya temsilcileri yeni nesillerdeki Türkçe erozyonuna birlikte el
04.04.2013 13:40
Türk STK’ları Türkçe erozyonuna dur dedi | ZAMAN-ONLINE
2 von 3
http://zaman-online.de/21124/turk-stklari-turkce-erozyonuna-dur-dedi
koyuyor. Almanya’daki en büyük Türk STK’ları olarak bilinen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam
Toplumu Milli Görüş (IGMG), İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ), Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB), Avrupalı
Türk Demokratlar Birliği (UETD) ve Türk medyasından Zaman, Hürriyet ve Sabah temsilcileri ortak kurum
Ana Dil Türkçe Koordinasyon Kurulu (TAG)’nu kurdu.
TEMELİ TÜRKÇE ÇALIŞTAYINDA ATILDI
TAG, yaklaşık 1.5 yıl önce tüm büyük Türk STK’larının katımıyla oluşturulan ve geçen yıl 31 Mart’taki Türkçe
Çalıştayı’nda gerçekleştiren ‘Türkçem, Ana dilim, Geleceğim’ platformunun temelleri üzerine inşa edildi.
ALMANYA MÜSLÜMANLAR KOORDİNASYON KONSEYİ MODEL ALINDI
Ana Dil Türkçe Koordinasyon Kurulu’nun kurulmasında işleyiş olarak kısmen dini kuruluşlar arasında 2007
yılında kurulan ortak çatı kuruluşu Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM) model alındı.
Öncelikle farkındalık oluşturmayı hedefleyen TAG, anadil Türkçenin önemi ve yaşanmakta olan erozyon
konusunda aileleri bilinçlendirecek, Türkçenin korunup geliştirilmesi için projeler yürütecek.
TÜRKÇEYİ DÜŞÜNEN HERKESE KAPI AÇIK
TAG’ı oluşturan kurumlar, Türkçe konusunda çalışma yapan tüm kurumlara kapılarının açık olduğunun altı
çizdi. Kurumsallaşma için uzun süredir yapılan toplantıların sonuncusu geçen akşam DİTİB genel merkezinde
yapıldı.
Toplantıyı organize eden DİTİB’den Rafet Öztürk, “Kuruluştan önce tüm STK başkanlarımızla görüştük. TAG,
tamamen sivil ve bağımsız bir kurumdur. Türkçe konusunda çalışma yapan tüm STK’lara kapısı açıktır” dedi.
DİLİNİ KAYBEDEN HERŞEYİNİ KAYBEDER
ATİB’den Mahmut Aşkar ise “Bu coğrafyada dili kaybederseniz herşeyi, dininizi de kaybedersiniz. Çok kritik
bir noktadayız” diyerek gelinen durumu özetlerken, VIKZ’den Erol Pürlü, bilimsel araştırmalar yapılması
gerektiğine dikkat çekti. Pürlü, Türkçe dilinin diğer diller ile eşit değer görmesi gerektiğini vurguladı.
AKADEMİK ÇALIŞMALARDA OLMALI
IGMG’den Ramazan Başlık kurumun ciddi bir kurum olmasının önemine işaret ederek “Bu çalışmalar
akademik seviyede yürütülmeli, aramızda akademisyenler olmalı” dedi.
ANADİL KONUSU ERTELENEMEZ
UETD’den Asiye Bilgin de, “Anadil konusunu erteleme, önemsememe gibi bir lüksümüz olamaz. Almanya’da
yetişen yeni neslin geleceği söz konusu” açıklamasını yaptı.
TAG ilk çalışmasını ise 6 Nisan’da gerçekleştiriyor. Kuruluş, Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği
(UKİD)’nin 6 Nisan’da Köln’de gerçekleştireceği Türkçe değerlendirme ve fikir alış verişi çalıştayına katkıda
bulunacak.
ZİVER ERMİŞ / KÖLN
İlgili Konular: ALMANYA, ANADİL TÜRKÇE KOORDİNASYON KURULU, ASİYE BİLGİN, ATİB, DİTİB, IGMG,
MAHMUT AŞKAR, RAFET ÖZTÜRK, RAMAZAN BAŞLIK, TÜRKÇE, UETD, VIKZ
04.04.2013 13:40
Download