vatandaşlık ve demokrasi eğitimi 8.sınıf

advertisement
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 8.SINIF
Süre: 40
Tema: Hak ve Özgürlüklerimiz
Kazanımlar: Demokratik yönetimlerde sivil toplum kuruluşlarının işlevini ve sivil toplum kuruluşlarına
katılımın önemini kavrar.
Açıklamalar: Eğitim, sağlık, çevre, kadın vb. konularda faaliyet gösteren STK’lara vurgu yapılır.
Temel Beceriler: Problem çözme, yaratıcı düşünme, bilgi teknolojilerini kullanma, eleştirel düşünme,
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma
Temel Değerler: Adil olma, sorumluluk milli, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olma
Materyaller: Çalışma Kağıtları, Renkli kalemler
SÜREÇ
1. Sınıf mevcudunu dikkate alarak öğrencileri guruplara ayırınız.
2. Her bir gruba Çalışma Kâğıtlarında verilen Sivil Toplum
Kuruluşlarıyla(STK) ilgili tanıtım kartlarını dağıtınız.
3. İlgili STK’ların amaçlarına yönelik olarak ne tür faaliyetler gerçekleştirebileceği yönünde önerilerde bulununuz. Önerilerinizi
ilgili boşluğa yazınız.
4. Öğrencilerden Çalışma Kâğıdında STK kuruyoruz başlığı altında verilen yönergeyi takip ederek eğitim, sağlık, çevre, çocuk
ve kadın hakları alanlarından birisini seçerek bir STK oluşturmlarını isteyiniz. Belirleyeceğiniz bir konuda (Eğitim, sağlık, çevre,
çocuk ve kadın hakları) faaliyet gösteren bir STK kurunuz.
5. Çalışmalarınız sonucunda elde ettiğiniz bulguları sınıf panosunda sergileyiniz.
6. Çalışma Kâğıdının sonunda verilen soruları yanıtlamalarını
sağlayınız.
ÇALIŞMA KÂĞIDI 1
Çalışma Kâğıtlarında kimi sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşların kuruluş amaçları verilmiştir. Verilenleri
inceleyerek herbir STK’nın amacına uygun faaliyet önerilerinde bulununuz. Önerilerinizi verilen boşluklara
yazınız.
Çocuk Vakfı; çocuğun sosyal, kültürel ve eğitim bakımından gelişmesine katkıda bulunmak, Aile, çocuk, okul ve çevre ilişkilerinin düzenlenmesinde benzer kurum ve kuruluşlarla
işbirliğini sağlamak, çocuk haklarının savunulmasında ısrarlı ve kararlı olmak, çocuklarımızın sevgi ortamı içinde büyümelerini temin etmek amacıyla aile'nin değerini benimsetici
çalışmaları özendirmek amacıyla kurulmuştur.
Faaliyet Önerilerim: .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları
Koruma Vakfı (TEMA), ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığın
korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması
ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek, ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek, doğal varlıkların
tahribine yönelik, ulusal ve uluslararası her türlü idari, siyasi ve ekonomik baskılara karşı mücadele etmek
ve sorunlara çözüm üretmek için bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmak amacıyla kurulmuştur.
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türkiye’nin geleceğinde aydınlık yüzler,
donanımlı insanlar görmenin ön koşulunun, çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmekten
geçtiği inancıyla yola çıkmıştır. Eğitim Gönüllüleri’nin varoluş nedeni 7-16 yaş grubu
çocuklarımıza devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmak ve onlara yaşam becerileri kazandırmaktır.
Faaliyet Önerilerim: ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ÇALIŞMA KÂĞIDI 2
Yeşilay, yurdumuzda ahlâki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde, alkollü içki, sigara ve uyuşturucu madde kullanımını, özel sektör ve devlet organları ile de iş ve gönül
birliği yaparak toplumu bilinçlendirmek amacıyla kurulmuştur.
Faaliyet Önerilerim: .............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), yatırımcılara bilgi,
tecrübe, eğitim, vb. desteği sağlayarak, girişimci kadın sayısını
artırmak, ülkede özellikle işsiz kadınlara iş kazandırma kapsamında
işsizliği önleyici projeler üreterek, toplumsal barışa katkı sağlamak,
kadınların karar-alma mekanizmalarında yer alabilmeleri ve yerel,
ulusal ve uluslararası politika düzeyinde etkinliklere aktif olarak
katılabilmeleri için kadınları güçlendirmek ve teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.
Faaliyet Önerilerim: .........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................................................................................................
STK KURUYORUZ
Önce Hangi alanda faaliyet göstereceğinizi belirleyiniz ve bir ad veriniz.
Amaçlarınızı belirleyiniz.
Gerçekleştireceğiniz faaliyetler neler olabilir?
Giderlerinizi karşılamak için neler yapacaksınız?
Üye kazanmak için neler yapacaksınız?
STK nızın amblemini tasarlayarak gerçekleştirebileceğiniz herhangi bir faaliyete yönelik afiş çizimi yapınız.
Değerlendirme Soruları
1)Hangi alanda bir STK oluşturdunuz? Neden?
2) Sorunların çözümünde sizce STK’ların ne tür katkıları olabilir?
3) Sivil Toplum Kuruluşlarının olmadığı bir demokratik toplum düşünülebilir mi? Neden?
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards