UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi

advertisement
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Sivil Toplum Kuruluşları
Bilgi Paylaşımı ve İşbirliği Çalıştayı
31 Mayıs 2017, Ankara
YOKSULLUĞA
SON
AÇLIĞA
SON
SAĞLIKLI
BİREYLER
NİTELİKLİ
EĞİTİM
EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI
SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEHİR VE YAŞAM
SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM
İKLİM
EYLEMİ
TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
SUDAKİ
YAŞAM
TEMİZ SU VE
SIHHİ KOŞULLAR
KARASAL
YAŞAM
ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ
BARIŞ VE
ADALET
İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME
SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI
HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR
Sürdürülebilir Kalkınma için
KÜRESEL HEDEFLER
www.unesco.org.tr
09.00-09.30
Kayıt
09.30-09.45
Açılış Konuşmaları
09.45-10.00
UNESCO ve STK İlişkileri Sunumu
10.00-11.00
Birinci Oturum: STK Sunumları
• Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV)
• Bursa UNESCO Derneği
• Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme
Vakfı (ÇEV-KO)
• Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı (ÇEKÜL)
• Doğal Hayatı Koruma Derneği (WWF)
• Dünya Mirası Gezginleri Derneği
11.00- 11.15
Çay Kahve Arası
11.15- 12.15
İkinci Oturum: STK Sunumları
•
•
•
•
•
•
12.15-13.30
Eğitim 2023, Eğitim Dünyası Araştırma ve Geliştirme Derneği
ICOMOS Türkiye Millî Komitesi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO)
Kadın ve Gençlik Platformu Derneği
Kültürel Araştırmalar Vakfı (KAV)
Öğle Yemeği
13.30-14.30
Üçüncü Oturum: STK Sunumları
•
•
•
•
•
•
Kültür Rotaları Derneği
Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği
Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü
Sosyal Politikalar Derneği
TEMA Vakfı
Tohum Otizm Vakfı
14.30-14.45
Çay Kahve Arası
14.45-15.45
Dördüncü Oturum: STK Sunumları
•
•
•
•
•
15.45-16.15
Türk Kültür Vakfı – Turkish Cultural Foundation (TCV)
Türk Eğitim Derneği (TED)
Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ)
Uluslararası Mevlana Araştırma Vakfı
UN (Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlüğü)
Değerlendirme ve Kapanış
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi Paylaşımı ve İşbirliği Çalıştayı
www.unesco.org.tr
Download