Kamu Yönetiminde Yeni Aktörler

advertisement
Doç Dr. Yüksel Demirkaya
Marmara Üniversitesi
Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Merkezi
“İnanırsan yapabilirsin”
Sivil Toplum Örgütleri;
• Toplumsal ihtiyaçları fark ederek çözüm
üretirler,
• Huzur ve refah adına toplumsal bilincin
artırılması için çaba gösterirler.
Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye…
• Demokratik yönetişimin olmazsa
olmaz şartı siyasal katılımdır.
• Belediyelerde siyasal katılım çok
düşük,
• STK’ların temsil güçleriyle bu
boşluğu doldurmaya en uygun
adaydır.
Siyasal Katılım
Sivil Toplum
Kuruluşları
Demokratik
Yönetim
Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye…
Toplum
Temsil gücü artan yerel yönetimler yetki ve
kaynaklarını, STK’lar ile paylaşmada daha
istekli ve cesur olacaklardır.
Sivil Toplum
Kuruluşları
Devlet Mekanizması
(Kamu Kurumları)
Nitekim temsil gücünün artmasının
yanında, yetki ve kaynakların paylaşılması
yerel yönetimler yönetsel meşruiyetlerini
sağlar.
Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye…
• Stratejik kamu yönetimi anlayışının
temelinde vatandaş memnuniyeti
vardır.
• Bu çerçevede kamu yönetimi ile
vatandaş arasında etkin ve
demokratik ilişkinin kurulabilmesini
ancak STK’lar sağlayabilir.
Vatandaş Memmuniyeti
Sivil Toplum
Kuruluşları
Kamu Yönetimi
Sivil Toplum, Sürdürülebilir Gelişmenin Vazgeçilmez Ortağı…
• STK’lar toplumda sosyal ve ekonomik olarak mahruh
bırakılanların için çözüm üreten aktörlerdir.
• Toplumsal ihtiyaçların tespiti ve çözüm önerilerin
geliştirilmesinde kamu yönetiminin karar alma ve
uygulamada en önemli ortağı olmak durumundadır.
BM Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri ve Sivil Toplum Kuruluşları…
BM Bin Yıllık Kalkınma Hedeflerinin, uluslararası örgütlerin, kamu
yönetimlerinin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının ortak işbirliği ve
gayretleri ile gerçekleştirilmesi mümkün görülmüştür.
• Açlığın ve yoksulluk sefaletinin ortadan kaldırılması.
• Evrensel ilköğretimin standardının sağlanması.
• Kadın haklarının geliştirilmesi ve kadın-erkek eşitliğinin teşvik
edilmesi.
• Çocuk ölüm oranlarının azaltılması.
• Anne sağlığının iyileştirilmesi.
• Sıtma, HIV/AIDS gibi küresel hastalıklarla mücadele edilmesi.
• Sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması sağlanması.
• Kalkınmaya yönelik küresel işbirliğinin geliştirilmesi.
Egemenlik Kayıtsız Şartsız (Örgütlü) Milletindir…
• Türkiye İMF verilerine göre GSYH (2013:
yaklaşık 822 milyar dolar) bakımından
dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğu
hemen hemen her vatandaşımız tarafından
bilinir.
•
Ancak kişi başına düşen milli gelir
bakımından yine İMF (2014: yaklaşık 11 bin
dolar) verileriyle dünyada 66. sırada
olduğumuz,
• Ayrıca BM İnsani Gelişmişlik Endeksinde 76.
sırada olduğumuz pek bilinmez.
insan
Sivil
Toplum
Kuruluşları
Demo
Yönetim
Egemenlik Kayıtsız Şartsız (Örgütlü) Milletindir…
• Toplumsal refah ve barış için kritik öneme sahip
uluslararası veriler hakkında bilinç ve farkındalık
oluşturmak ancak STK’lar vasıtasıyla mümkündür.
• Bizim imkanlarımızla bizleri yönetenlerin performansı
ancak gözetlenebilir.
• En yalın ifadeyle, örgütlenemeyen toplumlar yukarıda
dile getirilen sıralamalarda hep gerilerde kalmaya
mahkumdur.
Sonuç ve Değerlendirme…
Son 15 yıllık refromların temelinde sivil
toplumun artan desteği vardır.
• Türkiye’de 1996 Habitat II bunun işaretcisi
olmuştur.
• Uluslararası alanda ise 1992 Rio Konferansı
etkili olmuştur.
• Bu konferansların ortak noktası güçlü bir
STK katılımının olmasıdır.
Sonuç ve Değerlendirme…
Bu kapsamda STK’lar için Temel Stratejiler,:
• Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve
kullanılması konusunda toplumsal bilinç ve
farkındalık oluşturmak,
• Daha yüksek yaşam kalitesi için örgütlü
hareket etmenin önem ve gereğini sürekli
gündemde tutmak,
• Sivil toplum adına kamu yönetiminin izlenmesi
ve raporlanmasını sağlamak.
İlginiz için
Teşekkürler
Doç. Dr. Yüksel Demirkaya
Marmara Üniversitesi
[email protected]
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards