Son Peygamber Hz. Muhammed Konusu Çalışma Yaprağı 1

advertisement
6. SINIF 3. ÜNİTE ETKİNLİK
SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED
DOĞRU MU ?
YANLIŞ MI ?
Sevgili Arkadaşlar! Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in hayatından bazı kesitleri sizler için
derleyerek aşağıya çıkardık. Ancak bu bilgilerin doğruluğu ve yanlışlığı konusunda tereddüte düştük. Acaba bu
bilgilerden hangileri doğru hangileri yanlış. Bize yardımcı olabilir misiniz?
Peygamberimize ilk vahiy Mekke döneminde, 610 yılı Ramazan ayında ve Kadir Gecesinde
gelmiştir.
Peygamberimize ilk gelen vahiyler Fatiha Suresinin ilk beş ayetidir.
Peygamber Efendimiz, kendisine gelen ilk vahiyden sonra öncelikle yakın çevresinden
başlayarak, insanları uyarmaya başlamıştır.
Peygamberimiz, kendisine vahiy geldikten sonra eşi Hz. Hatice’nin amcası Varaka’nın yanına
giderek olan biteni anlatmış ve ondan peygamberligi ile ilgili bazı bilgiler almıştır.
Hz. Muhammed (s.a.v)’e peygamberlik geldikten sonra ona ilk inanan insanlar eşi Hz. Hatice,
Hz. Ali, Hz. Zeyd ve Hz. Ebubekir olmuştur.
Peygamber Efendimiz, Mekke’de kendisine ve ilk Müslümanlara yapılan eziyetler yüzünden
dinimizi daha iyi yaşamak ve anlatmak için eşi Hz. Hatice’yide alarak Medine’ye hicret
etmişlerdir.
Hz. Muhammed, Medine’ye hicret eder etmez ilk yaptıgı iş Müslümanların ibadetlerini toplu
olarak yapmaları için bir Mescid yaptırmak olmuştur.
Mescid-i Nebevi, sosyal işlevinin yanında Müslümanların egitim ve ögretimi açısından da
önemli bir yere sahip olmuştur. İslam’ın ilk mektebi Suffa burada kurulmuştur.
Peygamber Efendimiz, Medine’de hem Müslümanların hem de diger halkların haklarını
koruyabilmek için “Medine Müsahalası” denilen bir antlaşma imzalayarak harfiyen
uygulamıştır.
Peygamberimiz, 632 yılında büyük bir Müslüman topluluguyla birlikte hacca gitti. Mekke
yakınlarında bulunan Arafat’ta yüz binden fazla Müslümana hitaben bir konuşma yaptı. Bu
konuşmaya “Veda Hutbesi” denilmiştir.
Peygamber Efendimiz, Medine’de 632 yılında 63 yaşında iken geçirmiş oldugu agır ateşli bir
hastalık nedeniyle vefat etmiştir.
Andolsun ki, Rasulullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı
umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.
Ahzab Suresi, 21. Ayet
Download