Slayt 1 - PATNOS - Cumhuriyet Ortaokulu

advertisement
DEĞERLER EĞİTİMİ
DOĞRULUK
VE
ADİL OLMA
1
DoğrulukNedir?
Doğruluk, her şeyde ve her yerde doğru olma halidir.
Düşüncenin gerçekle uyuşması, yargı ve önermelerin
gerçeğe uygun olmasıdır.
2
Doğruluk ortaya çıkınca, bütün eğriler ortadan kaybolur.
3
Doğruluk her şeyde ve her yerde doğru olma halidir.
4
Doğruluk sonsuzluğun güneşidir.
5
İnsanın içinde doğruluk varsa, gözleride aydınlıktır.
6
Çevrenizdekilere güven-diğinizi, onların
doğru ve dürüst olduklarına inan-dığınız
mesajını verin.
7
Kendi yaşamınızdaki iletişim ve
ilişkilerinizde doğru ve dürüst davranışlarınızla
çevrenize iyi bir model olun.
8
 "Suçlunun beraat ettiği yerde hakim
hüküm giyer"
Anonim
 "Ahlâkın olmadığı yerde kanun bir
şey yapamaz"
Napoleon
"Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de
ÂDİL olması gerekir"
Pascal
 "Mal cimride, silah korkaklarda,
karar da zayıflarda olursa düzen
bozuktur"
Hz.Ebubekir
 Adalet, yalnız mülkün değil, toplumun ve İslam dininin
de temelidir.
 İslam’ın doğuşundan sonra, kısa bir süre içinde büyük
bir coğrafyaya yayılmasının sebebi, Allah’ın ve
Peygamberimizin adalet konusunda ikna edici
uyarıları, Müslümanların da bu konuda çok titiz
davranmalarıdır.
10
 Peygamberimiz haksızlığa asla tahammül edemez,
haksızlık karşısında susan, kendini savunamayan kişiyi
dilsiz şeytan olmakla nitelendirir, onun bu halini
beğenmezdi
 Peygamberimiz, kendini Kur’an’a göre eğitmiş biriydi.
Kur'an-ı Kerim’de yer alan adaletli olmakla ilgili
uyarılar, doğrudan onun sözlerine ve uygulamalarına
yansımıştır. Bakın Yüce Allah adil olmakla ilgili ne
buyuruyor:
11
 “Ey inananlar! Sizin, anne-babanızın ve akrabalarınızın
aleyhine de olsa, Allah rızası için hakikate şahitlik
yaparak adaleti gözetin.O kişi zengin de olsa fakir de
olsa Allah’ın hakkı (olan doğru adil karar vermek)
herkesten öncedir. Sakın boş heveslerinize, arzularınıza
uymayın ki adaletten uzak düşmeyesiniz. Eğer hakikati
çarpıtırsanız, bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan
haberdardır.” (Nisa 135)
12
 Bir başka ayette de Yüce Allah Peygamberimize ve onun
şahsında tüm Müslümanlara şöyle buyurur:
“Onların arasında hükmettiğin (idari karar verdiğin)
zaman adaletle karar ver. Allah adaletli davrananları
sever.” (Maide 42)
13
“Muhakkak ki
Allah,
adaleti,
iyiliği,
akrabaya
yardım
etmeyi
emreder…”
(Nahl, 90)
Peygamberimiz adalete önem veren,
adaletli davranan yöneticileri övmüş
ve şöyle buyurmuştur:
“Adil devlet başkanı ve idareciler
mahşer yerinde Allah’ın yüce lütfuna
ve himayesine erecek olanların
öncüleridir.”
(Hadis-i şerif)
Download