Muhterem Müslümanlar

advertisement
TARİH : 18.01.2013
َ‫إِ اَّل َر ْح َمةً ِل ْلعَالَ ِمين‬
َ‫س ْلنَاك‬
َ ‫أ َ ْر‬
‫َو َما‬
(Enbiya 21/107)
MEVLİD KANDİLİ
Muhterem Müslümanlar!
Cehaletin kol gezdiği, insanların insani
değerlerini yitirdiği bir dönemdi… Öyle ki,
insanlar kendi kız çocuklarını sadece kız
olmalarından
dolayı
diri
diri
toprağa
gömebilecek
kadar
merhametsizleşmiş,
duygusuzlaşmış, insanî vasıflarını yitirmişlerdi.
Güçlü güçsüzü eziyor, kölelerin insanlığı yok
sayılıyordu. İşte tam da böyle bir bataklığın
ortasında 12 Rebiül Evvel 571 tarihinde
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)
dünyaya geldi. Kur’an-ı Kerim de Cenab-ı
Hakk'ın “Biz seni alemlere ancak rahmet
olarak gönderdik”1 ayetine mazhar olan
Rasulullah Efendimiz Aleyhisselam’ın dünyaya
gelmesiyle birlikte Allah'ın rahmeti de tecelli
etmeye başlayacak, daha o gece bir takım
mucizeler gerçekleşecekti.
Milli şairimiz Mehmed Akif’in
“Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi” diye
tarif ettiği bir dönem bu kutlu doğumla son
buldu. Cehaletin yerini bilgi, zulmün yerini ise
hak ve adalet aldı. Daha nübüvvet gelmeden
Mekke’nin Muhammed-ül Emin’i oldu.
izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve
aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik”3 ayeti
gereğince hareket etmekti. İşte böyle bir
peygamberin ümmeti olan biz Müslümanların da
Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine
uygun bir hayat yaşaması gerekir. O bize hayatın
her alanında en güzel örnek olmuş iyi bir eş, iyi
bir baba, iyi bir komşu, iyi bir arkadaş, iyi bir
idareci ve her şeyden önemlisi iyi bir kuldur.
Aziz Mü’minler!
Kur’an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah “De ki:
Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah
da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.”4
buyurmaktadır. Bu ilahi kelamda belirtildiği
üzere Allah’ı (cc) sevmenin yolu, Peygamber
Efendimiz
Aleyhisselam’a
uymaktan
geçmektedir. Bundan dolayıdır ki gönüllerimizi
Peygamber Efendimiz'in muhabbetine adamalı,
düşünce
ve
davranışlarımızı
Peygamber
Efendimizin yoluna göre şekillendirmeliyiz.
O’nun sevmediği şeylerden uzak durmalı,
sevdiği işleri yapmalıyız. O’nun adını
duyduğumuzda salat ve selam getirmeyi
unutmamalıyız. Kısacası hayatımızın her alanına
onun sevgisini nakşetmeliyiz.
Önümüzdeki çarşambayı perşembeye
bağlayan
gece
kutlayacağımız
Mevlid
Kandili'nin tüm İslam alemine ve insanlığa
hayırlı olmasını Yüce Mevlâ’dan temenni ediyor,
bu kutlu doğumla gelen Kur’an nurunun bizim
kalplerimizi de sarması duasıyla şimdiden
kandilinizi tebrik ediyorum.
Kıymetli Kardeşlerim!
Nübüvvetle
birlikte
Peygamber
Efendimiz çok çeşitli sıkıntılar içerisine girdi.
“Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar”2 emrini
alan Rasulullah (sav), yakınlarından başlayarak
herkesi İslam’a davet etmiş, Allah’ın varlığını ve
birliğini insanlara anlatmaya koyulmuştu. Tehdit
edildi, yılmadı. Mal, mülk makam gibi
reddedilmesi zor teklifler aldı ama elinin tersi ile
itti. Bu uğurda hicreti dahi göze aldı. Zira O’nun
gayesi
ümmetini
iki
cihan
saadetine
kavuşturmak, “Ey Peygamber! Biz seni bir
şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın
Konya Müftülüğü’nün 18.01.2013 Tarihli Hutbesidir
1
2
Enbiya, 21/107
Müddessir, 74/1-2
3
4
Ahzab, 33/45-46
Al-i İmran, 3/31
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards