DİN KÜLTÜRÜ TASARIM.cdt

advertisement
DİN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK BİLGİSİ
8.SINIF
Kazanım Değerlendirme Testi
1. I. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve
dilinden zarar görmediği kimsedir. Mümin de
halkın can ve mallarını kendisine karşı emniyette
bildikleri kimsedir.
II. Kim bir fidan diker veya ekin ekerse, onlardan
kuşlar ve diğer hayvan veya insanlar
faydalandıkça Allah onu sevaptan yararlandırır.
Yaptığına karşılık olarakta ona sadaka sevabı olur
buyurmuştur.
III. “İlim öğrenmek için yola çıkan bir insan,
dönünceye kadar Allah yolundadır ”sözüyle ilim
öğrenmeyi teşvik etmiş her fırsatta ilim
adamlarına destek vermiştir.
Yukarıdaki hadislerde Peygamberimizin
özellikleri eşleştirildiğinde hangi özellik dışta
kalır?
A) Hz. Muhammed'in güvenilirliği
B) Hz. Muhammed'in zamanı iyi
değerlendirmesini.
C) Hz. Muhammed'in doğa ve hayvan sevgisi.
D) Hz. Muhammed'in bilgiye önem vermesi.
2. Bir gün peygamberimiz ashabıyla birlikte
otururlarken bir cenaze geçer. Peygamberimiz
hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler, geçen
cenazenin Müslüman'a ait olmadığını bir Yahudi
cenazesi olduğunu söylerler. Peygamberimiz:
“Olsun, bir Yahudi de olsa insandır.” buyurarak
hangi inançtan olursa olsun insana insan olduğu için
değer verilmesi gerektiğini belirtmişti.
Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkartılır?
A) İnsanın ölüsüne saygı göstermenin göstergesi
ayağa kalkmaktır.
B) Sahabe (Peygamberimizin arkadaşları )
Peygamberimizin tavrına taaccüp etmişler.
(şaşırmışlar)
C) İnsanın saygı görmesi için insan olması
yeterlidir.
D) Peygamberimiz tüm canlılara karşı
merhametlidir.
www.hatayegitim.com
Şubat
3. Bir gün Peygamberimizin yanına gelen yaşlı bir
kadın "Ey Allah'ın Resulü, sana anlatacak bazı
sorunlarım var. Yanıma gelir misin?" der.
Peygamberimiz de "Medine'nin neresine dersen
geleyim. Derdini söyle, dinleyip sana yardımcı
olayım." der. Bu olay Peygamberimiz'in (sav)
hangi ahlaki özelliğini göstermektedir?
A) Hoşgörülü oluşu
C) Hayvan sevgisi
B) Hakkı gözetmesi
D) İnsan sevgisi
4. "Bizi aldatan bizden değildir." Bu hadisle aynı
anlamda olan hadis hangisidir?
A) “İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.”
B) “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı
olanınızdır
C) “İlim tahsil etmek her Müslüman erkek ve
kadına farzdır.”
D) “Müslüman, elinden ve dilinden
başkalarının güvende olduğu kimsedir.”
5. Bir âlimin (ilim okuttuğu) meclisinde, (ilim tahsil
etmek veya dinlemek için) hazır bulunmak, bin
rek'at namaz kılmaktan, bin hastayı ziyaret
etmekten ve bin cenaze namazında hazır
bulunmaktan daha faziletlidir!'Ey Allah'ın
Resûlü! Âlimin meclisinde bulunmak, tek başına
Kur'an okumaktan da mı üstündür?
Hz. Peygamber 'Hiç ilimsiz Kur'an okumak
insana fayda sağlar mı?' diye karşılık verdi.
Peygamberimiz'in (s.a.v) bu hadisinde verdiği
mesaj hangisidir?
A) İlim öğrenmek herkese farzdır.
B) İlmi hiç bir yorum yapmadan öğrenmeliyiz.
C) Müslümanlar ilme gereken önemi
vermelidir.
D) Alimlere değer verilmezse ilim kaybedilir.
6. Peygamberimiz; “Kuvvetli kimse güreşte
başkalarını yenen kimse değildir, öfkelendiğinde
iradesine hakim olandır.” sözüyle öncelikle neye
vurgu yapmaktadır?
A)
B)
C)
D)
Şükretmeye
Sabırlı olmaya
Cesaretli olmaya
Emanete ihanet etmemeye
1
Kazanım Değerlendirme Testi
7. Sahabelerden biri evlenmektedir. Fakat düğün
yemeği olarak ikram edeceği hiçbir şey yoktur.
Durumu haber alan Peygamber Efendimiz
evindeki unun tamamını ona hediye eder. Kendi
evinde hiç yiyecek kalmaz.
Bu durum peygamberimizin hangi yönünü
gösterir?
A)
B)
C)
D)
Hz. Muhammed güzel ahlaklıdır
Hz. Muhammed güvenilirdir.
Hz. Muhammed cömerttir.
Hz. Muhammed istişare ederdi.
8. Peygamber Efendimiz Mescitte sabah namazını
kıldırmaktadır. Genelde
uzun kıldırırken o sabah hızlı kıldırmıştır.
Arkadaşları sorar:
-Ey Allah'ın Elçisi! Bugün neden namazı hızlı
kıldırdın?
-Ağlayan çocuğun sesini duydum, onun
annesinin ve babasının üzüleceğinden endişe
duydum, der.
Yukarıda verilen örnekler Peygamberimizin
hangi yönünü gösterir?
A)
B)
C)
D)
Hoşgörülü oluşunu
Merhametini
Verdiği sözde durduğunu
Danışarak iş yaptığını
9. “Ya ilim öğreten, ya ilim öğrenen, ya dinleyen
veya bunları seven ol. Sakın beşincisi olma.
Yoksa helak olursun.”
Bu hadisle aynı anlamda olan hadis
hangisidir?
A) Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini
biliniz: Hastalıktan önce sağlığın,
meşguliyetten önce zamanın, fakirlikten
önce zenginliğin, ihtiyarlıktan önce
gençliğin ve ölmeden önce hayatın değerini
biliniz.''
B) ''Şüphesiz Allah biçimlerinize ve
sözlerinize bakmaz, işlerinize ve
kalplerinize bakar''
C) Elinizde bir fidan olsa, kıyametin
kopacağını bilseniz bile vakit bulursanız
onu dikiniz''
D) İlimle meşgul olmak, cahil olarak
uyumaktan daha hayırlıdır''
2
Şubat
10. Hz. Muhammed (SAV), insanlara ırk, cinsiyet,
zenginlik ve makamlarına göre
davranmamış,elinden gelen desteği sağlamaya
çalışmıştır.
Buna göre aşağıdaki ayet veya hadislerden
hangisi Hz. Muhammed (SAV)'in bu
tutumunu ifade eder?
A) “İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.”
(Hadis-i şerif)
B) “Haccı da umreyi de Allah için
tamamlayın...” (Bakara suresi, 196. ayet)
C) “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı
olanınızdır.” (Hadis-i şerif)
D) “… Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz.”
(Enbiya suresi, 7. ayet)
11. Hz. Peygamber bir hadisinde şöyle
buyurmaktadır: “İnsanlara âhirette şu beş şey
sorulacaktır: Zamanını (ömrünü) nerede
tükettin, gençliğini nasıl geçirdin, malını
nereden ve nasıl kazandın, nereye ve nasıl
harcadın ve bildiklerinle ne iş yaptın?”
Buna göre aşağıdaki hangisi doğru bir
davranış olamaz?
A) Allah'a ve çevremize karşı
sorumluluklarımızı aksatmamak.
B) Hayatımızı ve geçimimizi sağlarken helal-
haram kaygısı taşımak.
C) “Temizlik imandandır” inancını taşıyıp
etrafı kirletmek.
D) Zamanın maddi bir değerle
ölçülemeyeceğini bilmek.
www.hatayegitim.com
Download