Fotosentez Soru Çözümü #1

advertisement
11. SINIF KONU
ANLATIMI
6
FOTOSENTEZ-4
FOTOSENTEZ SORU ÇÖZÜMÜ 1
Aşağıda çeşitli canlılarda gerçekleşen fotosentez
tepkimeleri verilmiştir.
1.
6 CO2 + 6 H2O  C6H12O6 + 6 O2
2.
CO2 + 2 H2S  (CH2O)n + H2O + 2 S
3.
CO2 + 2 H2  (CH2O)n + H2O
Bu fotosentez tepkimelerinden hangileri yeşil
bitkiler tarafından gerçekleştirilebilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
Fotosentez yapan tüm canlılarda klorofil molekülü
bulunur. Bu molekül ile ilgili olarak;
1. Azot ve magnezyum taşıyan organik bir bileşik olup
bitkilere yeşil renk verir.
2. Ökaryot fotosentetiklerin kloroplast granumlarında
bulunur.
3. Işığı soğurarak fotosenteze enerji sağlar.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 1, 2 ve 3
D) 1 ve 2
E)
1, 2 ve 3
Aşağıdakilerden hangisi bakteri ve bitki fotosentezi için
ortak bir özellik olamaz?
A) Suyun fotolize uğraması
B) Enzimlerin görev yapması
C) Kloroplast içinde gerçekleşmesi
D) Organik yapılı son ürünlerin oluşması
E) Reaksiyonların aydınlık ortamda gerçekleşmesi
Fotosentez olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir bitkinin yaprağında bulunan,
A)
Besinlerdeki karbonun kaynağı CO2 tir.
1.
Stoma
B)
Suyun tüm hidrojenleri besinin yapısına katılır.
2.
Epidermis
C)
CO2 deki oksijenin bir kısmı besine bir kısmı da suyun yapısına
katılır.
3.
İletim demetleri
D)
Suyun oksijeni tümüyle atmosfere verilir.
4.
Parankkima
E)
Fotosentez sonucu oluşan suyun hidrojeni harcanan sudan
karşılanır.
Hücrelerinden hangileri fotosentez yapar?
A)
1 ve 2
B)
1 ve 4
Fotosentez reaksiyonları sırasında oluşan,
C)
2 ve 3
1.
Oksijen
D)
1, 2 ve 4
2.
ATP
E)
2, 3 ve 4
3.
NADPH2
4.
Glikoz
Maddelerinden hangileri kloroplasttan sitoplazmaya aktarılabilir?
Bitkiler ışığı aldığı sürece yapraklarında fotosentez olayını
gerçekleştirir. Buna göre, aşağıdaki durumlardan hangisinde
yaprak döken bitkide gerçekleşen fotosentez daha fazladır?
A)
1 ve 2
A)
Yazın, gece
B)
1 ve 4
B)
Kışın, gece
C)
2 ve 3
C)
Kışın, gündüz
D)
3 ve 4
D)
Yazın, gündüz
E)
1, 2 ve 4
E)
Sonbahar, gündüz
Aşağıdaki canlıların hangisinde ışığa bağımlı evre
kloroplastın granalarında gerçekleşir?
A) Bakteri
B) Yeşil bitki
C) Mantar
D) Siyanobakteri
E) Arke
1. Substrat düzeyinde fosforilasyon
2. Oksidatif fosforilasyon
3. Fotofosforilasyon
4. Kemosentetik fosforilasyon
Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında üretilen ATP
molekülü hangi yolla üretimiştir?
A) Yalnız 2
B) Yalnız 3
C) 1 ve 4
D) 1, 2 ve 3
E) 2, 3 ve 4
Fotosentezin ışığa bağımlı evresinde,
1. Klorofil
2. NADP
3. Karbondioksit
Moleküllerinden hangileri kullanılır?
A) Yalnız 2
B) Yalnız 3
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 1, 2 ve 3
Işığa bağımlı reaksiyon ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) İki farklı tepkime merkezi görev yapar.
B) FS-2 nin elektronu FS-1 den karşılanır.
C) ETS üzerinden elektronlar aktarılır.
D) Suyun elektronu FS-2 tarafından tutulur.
E) Elektronların aktarılabilmesi için ışığın tepkime
merkezlerini uyarması gerekir.
Download