Genel Soru Çözümü #1 – Adım Adım Serisi

advertisement
GENEL SORU
ÇÖZÜMÜ #1
FOTOSENTEZ - KEMOSENTEZ
Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında üretilen;
I. ATP
II. Oksijen
Bir bitkinin fotosentez tepkimeleri sırasında tükettiği CO2
miktarının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.
III. NADPH
Moleküllerinden hangileri ışıktan bağımsız reaksiyonlarda
kullanılır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III
Tüketilen CO2 miktarı
D) I ve III E) I, II ve III
Fotosentez yapan bütün hücrelerde;
I. Su
II. ATP
III. Kloroplast
a
IV. Klorofil
Yapı ya da moleküllerden hangileri bulunmak zorunda değildir?
A) Yalnız II
D) III ve IV
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve III
Kemoototrof canlıların enerji ve hidrojen kaynağı olarak
kullanılabileceği moleküller aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
Enerji Kaynağı
Hidrojen Kaynağı
A) Fe+2
H2
B) H2S
H2 O
C) H2O
H2 S
D) NH3
H2
_
2
E) NO
H2 S
b
Zaman
Buna göre;
I. a zaman aralığında NADP+ indirgenmesi, b zaman aralığında
NADPH yükseltgenmesi gerçekleşir.
II. a zaman aralığında ADP tüketimi, b zaman aralığında ATP
tüketimi gerçekleşir.
III. a zaman aralığındaki olaylar gündüz, b zaman aralığındaki olaylar
gece gerçekleşir.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Yeşil bir bitki hücresinde aşağıda verilenlerden hangisinin
gerçekleşmesi hücrenin fotosentez yaptığına kanıttır?
A) ATP üretimi
B) ATP tüketimi
C) H2O tüketimi
D) İnorganik madde tüketimi
E) Organik monomer sentezi
Fotoototrof canlıların atmosfere verdiği gazın niteliğini;
I. Kullanılan karbon kaynağı
II. Kullanılan enerji kaynağı
III. Kullanılan hidrojen kaynağı
Özelliklerinden hangileri belirler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
sd
Aynı familyaya ait farklı türlerle ilgili,
Ortak Protein Çeşidi
Yandaki grafik sınıflandırma birimleriyle
ortak protein çeşidi arasındaki ilişkiyi
göstermektedir.
Buna göre, sınıflandırma birimi
aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
I. Kromozom sayıları aynı olabilir.
II. Aynı cins içinde bulunamazlar.
III. Farklı habitatlarda yaşayabilirler.
Bilgilerinden hangileri kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız I
I
II
III
IV
V
B) Yalnız II
D) I ve II
C)Yalnız III
E) I ve III
Sınıflandırma Birimleri
I
II
III
IV
V
A)
Tür
Cins
Aile
Sınıf
Şube
B)
Sınıf
Şube
Takım
Tür
Cins
II. Populus nigra,
C)
Cins
Aile
Tür
Alem
Takım
III. Salix nigra,
D)
Alem
Sınıf
Aile
Cins
Takım
IV. Morus alba
E)
Aile
Cins
Sınıf
Tür
Şube
Bilimsel isimleri,
I. Salix alba,
Olan canlılardan hangi ikisi kalıtsal olarak daha yakın akrabadır?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve III
C) I ve IV
E) III ve IV
Apis mellifera (bal arısı) türüne ait bireyler için,
Böceklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
I. Aralarında kısır olmayan yavru oluşturabilirler.
A)
Boşaltım artıkları ürik asittir.
II. Cins adları aynıdır.
B)
Göğüs bölümünde üç çift ayak bulunur.
III. Beslenme şekilleri aynıdır.
C)
Dış iskelet kitin yapıdadır.
IV. Ortak bir kökenden gelirler.
D)
Trake solunumu yaparlar.
E)
Antenleri yoktur.
Yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur?
A) I ve II
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
Download