DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl

advertisement
DERS PLANI VE AKTS FORMU
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Yarıyıl
Saat (T-U)
Kredi
AKTS
MÜHENDİSLİK
EKONOMİSİ
KMÜ
306
6
3-0
3
4
Dersin Dili
TÜRKÇE
Dersin Seviyesi
LİSANS
Dersin Türü
ZORUNLU
Dersin Koordinatörü
YRD.DOÇ.DR.BELMA SOYDAŞ SÖZER
Dersi Verenler
YRD.DOÇ.DR.BELMA SOYDAŞ SÖZER
Dersin Yardımcıları
ARAŞ.GÖR.SEVİM KORKMAZ
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı; Kimya Mühendisliği lisans öğrencilerinin tüketici ekonomisi, arz-talep
eğrilerinin davranışı ve pazar denge davranışı konusunda temel bilgileri öğrenerek pazar ve
proses araştırmasında, kimyasal proses ve/veya tüm fabrika tasarımında ekonomik analiz
yapabilmelerini sağlamaktır. Mühendislikle ilgili iş ve işletmelerde yapılan yatırım ve
harcamalarının neticesi olarak net proje yatırımlarının sistematik incelenmesini
yapabilmelerini sağlamaktır.
Ekonomiye giriş. Temel kavramlar ve ekonomi yasaları. Arz-talep mekanizması ve esnekliği.
Maliyet tahminleri. Faiz. Amortisman. Yatırımın karlılığı. Seçilen özel konularda ön
yapılabilirlik raporu hazırlanması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
1) Mühendislik ekonomisinin temel prensiplerini sıralar.
Ders/Problem Çözme
2) Mühendislik ekonomisinin maliyetlerini bilir ve farklarını sıralar.
3) Paranın zaman değeri işlemlerini gerçekleştirir
4) Amortisman metotları ile ilgili problemleri kavrar
5) Mühendislik ekonomisi analiz problemlerini gerçekleştirir.
Öğretim Yöntemleri:
Ders, Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Sınav
Ölçme Yöntemleri
Ödev/Sınav
Ders/Problem Çözme
Ödev/Sınav
Ders/Problem Çözme
Ödev/Sınav
Ders/Problem Çözme
Ödev/Sınav
Ders/Problem Çözme
Ödev/Sınav
DERSİN İÇERİĞİ - DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Ekonominin temel ilkeleri
2-3
Mühendislik ekonomisinine giriş, pazar araştırması ve ön yapılabilirlik raporu
4-6
Maliyet tahminleri ;Yatırım ve üretim maliyetini etkileyen faktörler,
sermaye yatırımı tahminleri, üretim maliyeti tahmini, maliyet, kar ve kazanç
7-8
Faiz, Amortisman
9-10
Pazar araştırması ve ön yapılabilirlik raporu sunumu
11-12 Karlılık analizleri
13-14 Yatırım şeçeneklerinin karşılaştırılması
Ön Hazırlık
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
 Peters, M.S., Timmerhaus, K. D., Plant Design and Economics for Chemical
Engineers, 5th ed., Mc Graw Hill, New York, 2003.

Park, C.S., Contemporary Engineering Economics, 2nd ed., Addison Wesley, 1997.

Sullivan, W.G., Bontadelli, J.A., Wicks E.M., Engineering Economy, Prentice Hall, 2000.

Turton, R., et al., Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes,2. ed., Prentice Hall,
New Jersey, 2003.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
Ödev
7
15
Ara Sınav
1
25
Yıliçinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
1
60
Toplam
100
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Sayısı
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
14
3
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ödevler ve okuma)
7
7
49
Final
1
2
2
22
12
93
Etkinlik
Sınıf İçi Ders Çalışma Süresi (ara sınav dahil)
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
93/25
4
Download