EMAG ÖDEV-2

advertisement
Ödev Teslim Tarihi: 3 Haziran 2011
EMAG ÖDEV-2
SORU 1. Yarıçapı a olan sonsuz uzun σ iletkenlikli bir telden I akımı
akmaktadır. Akımın tel kesitine homojen bir şekilde yayıldığını kabul ederek,
a) Telin içinde ve dışında E
b) Telin içinde ve dışında H
?
?
SORU 2. Yarıçapları b olan ve N sarımdan oluşan iki eşdeğer koaksiyal bobin
şekilde gösterildiği gibi birbirlerinden d uzaklıkta bulunmaktadırlar. Her iki
bobinden de aynı yönde I akımı aktığına gore;
a) Bobinlerin arasındaki orta noktada B
Bx ex manyetik indüksiyonunu
hesaplayınız.
b) Aynı noktada
dBx
in sıfırlandığını gösteriniz.
dx
c) b ile d arasında öyle bir ilişki tanımlayın ki
sıfırlansın.
d 2 Bx
de orta noktada
dx 2
Ödev Teslim Tarihi: 3 Haziran 2011
SORU 3.
z 0 düzleminde iç yarıçapı a dış yarıçapı b olarak verilen disk üzerinde Q
yükü düzgün dağılmıştır.
a) Bu disk
1 radyan/sn açısal hızı ile döndürüldüğünde P(0,0,z)
 

Js R
0
noktasında oluşacak manyetik indüksiyonu B
ds integralini
4 s R3
kullanarak hesaplayınız.
P(0,0,z)
b
SORU 4. Çembersel bir halkanın şekildeki gibi bir r uzaklığındaki alanını
bulmak istediğimizi varsayalım. Böyle bir durumda r ’yi yz düzlemine düşüren
koordinat eksenleri seçmek mümkündür. ' , [0,2 ] arasında değişmek üzere
kaynak koordinatları ( R cos ' , R sin ' , 0) olur.
Bx , By , Bz ’ye ilişkin integralleri kurunuz ve Bx ’i açıkça ifade ediniz.
Ödev Teslim Tarihi: 3 Haziran 2011
SORU 5. Yarım çember şeklindeki bir telden sabit bir I akımı
akmaktadır.Çemberi tamamlayan diğer yay parçasındaki bir P noktasında
oluşan manyetik alanı bulunuz.
Download