6.sınıf 1.ünite etkinlik no

advertisement
VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
6.SINIF
1.ÜNİTE
ETKİNLİK
NO: 01
Hücre
A) Aşağıda verilen bulmacayı, bulmacanın altında yer alan soruların cevaplarını
düşünerek çözünüz.
6
5
1
3
2
7
8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sindirimden sorumludur. 4
Salgılamadan sorumludur.
Enerji santrali olarak bilinir.
Hücrenin kontrol merkezidir.
Canlının en küçük yapı birimidir.
Protein sentezinden sorumludur.
Hücrenin bölünmesinde görevlidir.
Fotosentezin gerçekleştiği organeldir.
Hücredeki atık maddelerin depolandığı yerdir.
B) Aşağıda, hücre ile ilgili bazı kısım ve organeller verilmiştir. Verilen organellerin hangi hücreye ait olduğunu belirleyerek, ilgili bölümlere yazınız.
BİTKİ HÜCRESİ
ORTAK
HAYVAN HÜCRESİ
BAZI YAPI VE ORGANELLER
1. Koful
7. Kloroplast
2. Lizozom
8. Mitokondri
3. Ribozom
9. Hücre zarı
4. Çekirdek
10. Sentrozom
5. Hücre Duvarı 11. Golgi cisimciği
6. Endoplazmik retikulum
Bu Etkinlik ve Ödev seti Metin GÖKTÜRK tarafından hazırlanmıştır. Etkinlik/Ödev seti ve diğer setler için www.fensepeti.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. 2017 ©
VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
6.SINIF
1.ÜNİTE
Hücre
ÖDEV
NO: 01
A) Aşağıda verilen yapılar numaralandırılmıştır. Buna göre numaralandırılmış
yapıları, verilen kavramlarla eşleştiriniz.
3
2
1
Organ
Hücre
5
4
Doku
Organizma
Sistem
1. Yukarıda eşleştirdiğiniz kavramları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
.............
..........
............
............
...........
B) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarının başına "D", yanlış olanların
başına "Y" harfi koyunuz.
Gözle göremediğimiz küçük
yapıları, büyüterek
görmemizi sağlayan alete
teleskop denir.
Robert Hooke, şişe
mantarını incelerken hücreyi
bulmuştur.
Belirli bir görev için bir araya
gelen hücreler dokuları
meydana getirir.
Hücre duvarı, bitki ve hayvan
hücrelerinde bulunur.
Bu Etkinlik ve Ödev seti Metin GÖKTÜRK tarafından hazırlanmıştır. Etkinlik/Ödev seti ve diğer setler için www.fensepeti.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. 2017 ©
Download