FAKÜLTE ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

advertisement
FAKÜLTE ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu
Lineer Cebir
MAT 192
Ön koşul
Yok
Öğretim dili
Türkçe
Türü
Zorunlu
Verilme şekli
Yüz yüze
Öğretme teknikleri
Anlatım, ödev
Yarıyıl
T+U
K
AKTS
2
3+0
3
5
Öğretim sorumlusu
Lineer denklem sistemlerinin çözüm yolları, matrisler ve matris işlemleri,
dederminant, rank, öz değer ve öz vektörler, iki boyutlu uzayda
dönüşümler, vektör uzayları ve lineer operatörler teorisinin elemanlarının
öğretilmesi.
Amacı
Öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
1. Matris kavramını bilir, özel matrisleri bilir, matris özelliklerini bilir ve
matrislerle aritmetik işlemleri yapar.
2. Ters matris kavramını bilir. Matrisin tersini ek matris yöntemiyle normal
forma indirgeyerek ve Cayley-Hamilton teoremi yardımıyla hesaplar.
3. Determinant kavramını ve özelliklerini bilir.
4. İki boyutlu uzayda dönüşüm matrisleri yoluyla dönüşümler yapabilir.
Temel kavramlar. Matrisler. Determinantlar. Lineer denklem sistemleri.
Vektör uzayları. Matris, determinant ve lineer denklem sistemlerini
kullanarak vektör uzaylarını elde etmek.
DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular/Uygulamalar
Matris cebirine giriş ve matrislerde toplama ve çarpma
Bazı özel matrisler, bir kare matrisin transpozesi, ve uygulaması
Determinantlar ve özellikleri
Determinantlarla ilgili uygulamalar
Bir matrisin rankı, denk matrisler, ek matris ve bir matrisin tersi
Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri
Lineer denklem sistemlerinin uygulaması
Ara Sınav
Vektörler
Vektörlerle ilgili uygulamalar
Lineer bağımlılık ve bağımsızlık
Lineer bağımlılık ve bağımsızlıkla ilgili uygulamalar
Bir matrisin özdeğerleri ve özvektörleri
Bir matrisin özdeğerleri ve özvektörleri ile uygulamalar
KAYNAKLAR
Kitap veya Not
Dersi veren öğretim üyesinin ders notları kullanılacaktır.
Diğer Kaynaklar
1. H. Hacısalihoğlu, Lineer Cebir Gazi Üniversitesi Yayınları, 1985
2. A.Sabuncuoğlu, Lineer Cebir, Nobel Yayınları, 2004
T: Teorik Saat, U: Uygulama Saati, K: Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Etkinlik Türleri
Katkı Yüzdesi
40
Ara Sınav
60
Yarıyıl Sonu Sınavı
100
Toplam
PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No
1
2
3
4
Program Çıktıları
Matematik ve fen bilimleri hakkında genel kavrama yeteneği edinmek
ve analitik düşünme alışkanlığı kazandırmak
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili temel konularda bilgi birikimi
oluşturmak
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve
çözme becerisi ile bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini
seçme ve uygulama yeteneği kazandırmak.
1
2
3
4
X
X
Sistemleri analiz etme ve tasarlama yeteneği ve becerisi kazandırmak
6
Kuramsal bilgileri laboratuvar ve proje çalışmalarıyla uygulamaya
dönüştürmek
Güncel yazılım ve donanımları etkin bir biçimde kullanmak
7
Takım içinde ve bireysel çalışabilme becerisi kazanmak
5
8
9
10
Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi kazanmak. Yabancı bir dili
meslekî yaşamda etkin biçimde kullanmak
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve
teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
kazanmak
Mesleki sorumluluk ve etik bilinç kazanmak
AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU
Ders İçi
Ders Dışı
Sınavlar
İş Yükü (Saat)
Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati)
28
Ödev
14
Araştırma
14
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
14
Diğer Faaliyetler
7
Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi)
1
Yarıyıl Sonu Sınavı
28
Toplam İş Yükü
120
Toplam İş Yükü / 25 (s)
4,8
AKTS Kredisi
5
5
Download