Çok zaman geçmeden Avrupa` da bir fırtına

advertisement
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
II. DÜNYA SAVAŞI
1
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
II. DÜNYA SAVAŞI
«Çok zaman geçmeden
Avrupa’ da bir fırtına
kopacak, bu müthiş kasırga,
dünyanın her tarafına
yayılacak ve insanlık genel
bir savaş felaketinin bütün
kötülükleri ile tekrar
karşılaşacak! Bu kanlı,
tehlikeli durumda tarafsız
kalmak, savaşa katılmamak
ve devlet gemisini bu fırtına
ortasında hiçbir engele
çarptırmadan yöneterek
savaş dışında ve barış içinde
yaşamaya çabalamak, bizim
için hayati önem
taşımaktadır.»
2
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
II. DÜNYA SAVAŞI
II.Dünya Savaşı’ nın Nedenleri
I.Dünya Savaşı sonucu Almanya ile imzalanan
Versay Antlaşması (28 Haziran 1919).
İtalya’nın ve Japonya’nın sömürgecilik faaliyetleri.
3
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
II. DÜNYA SAVAŞI
2. DÜNYA SAVAŞI TARAFLARI
Mihver Devletler
Almanya
İtalya
Japonya
Müttefik Devletler
İngiltere
SSCB
ABD
Fransa
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
II. DÜNYA SAVAŞI
Almanya’ nın 1 Eylül 1939
tarihinde Polonya’ ya girmesiyle
İkinci Dünya Savaşı başladı.
5
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
II. DÜNYA SAVAŞI
6
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
II. DÜNYA SAVAŞI
Mihver devletlerden biri olan İtalya’ nın Arnavutluk’ u işgali
Türkiye’ yi Akdeniz’ in güvenliği konusunda kaygılandırdı.
Akdeniz’ de güvenliği sağlamak amacıyla
Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında bir yardım
paktı imzalandı.
Pakta göre; Türkiye bir Avrupa devleti
tarafından saldırıya uğrarsa İngiltere ve
Fransa’ dan yardım görecek, buna karşılık,
İngiltere ve Fransa’ ya karşı Akdeniz’ de
ortaya çıkacak bir saldırıda da Türkiye,
İngiltere ve Fransa’ ya yardım
gönderecekti.
7
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
II. DÜNYA SAVAŞI
Türkiye savaş esnasında İngiltere ve
Fransa ile olan anlaşmasına uydu. Bir
yandan da 1941 yılında
Türkiye- Almanya Dostluk Anlaşması
imzalayarak denge siyaseti güttü.
8
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
II. DÜNYA SAVAŞI
Türkiye’nin II.Dünya Savaşı’ndaki Tutumu
Savaşta tarafsız kalmıştır.
Türkiye baskılar sonucu ve savaş
sonrasındaki görüşmelere katılmak için
Almanya ve Japonya’ya 23 Şubat 1945’te
savaş ilan etmiştir.
9
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
II. DÜNYA SAVAŞI
Türkiye’ nin Savaşa Girme Sebebi
1945 yılı başlarında Kırım’ ın Yalta şehrinde ABD, İngiltere ve SSCB
devlet başkanları dünyanın savaş sonrası durumunu görüşmek
üzere bir araya geldiler.
Yalta Konferansı’ nda alınan kararlar gereğince Türkiye’ nin savaştan
sonra kurulacak Birleşmiş Milletler’ e katılabilmesi için 1 Mart 1945
tarihinden önce Almanya’ ya savaş ilan etmesi gerekiyordu.
Bu nedenle Türkiye 23 Şubat 1945’ de Mihver Devletler’ e
savaş ilan etti.
10
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
II. DÜNYA SAVAŞI
Türkiye’ nin İkinci Dünya Savaşı
sonunda aldığı savaşa girme
kararı, BM’ ye kurucu üye olarak
katılmasını sağladı.
11
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
II. DÜNYA SAVAŞI
ABD, 6 ve 9 Ağustos 1945
tarihlerinde Japonya’ ya iki atom
bombası attı. Kısa süre sonra;
Japonya’ nın Müttefik Devletlerle
barış anlaşması imzalamasıyla savaş
sona erdi. (2 Eylül 1945)
12
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
II. DÜNYA SAVAŞI
II. Dünya Savaşı süresince,
ülkemizde hava saldırısına
karşı uzun bir süre sokağa
çıkma yasağı getirildi.
13
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
II. DÜNYA SAVAŞI
SONUÇ
Almanya, doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştır.
Savaşı, demokrasiyi savunan ülkeler kazanmıştır. (SSCB hariç)
ABD ve Rusya dünyanın iki süper gücü olmuştur.
Sömürgecilik yavaş yavaş sona ermeye başlamış ve bu
devletler bağımsız olmuştur.
Milletler Cemiyeti yerine Birleşmiş Milletler (UN) kurulmuştur.
14
Download