Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü

advertisement
07
Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü
ABD
Ortalama Saatlik Kazanç
Kaynak: Trading economics
ABD’de Amerikan Bağımsızlık Günü
nedeniyle bir gün erken açıklanan tarım
dışı istihdam verisi Haziran ayında 230 bin
kişi olan beklentilerin altında kalarak 223
bin kişi artış kaydetti. İşsizlik oranı yüzde
5,3 ile Nisan 2007 döneminden bu yana en
düşük oranına ulaştı. Ortalama saatlik
kazançlar ise bir önceki aya göre
değişmezken, yıllık bazda artış ivme
kaybetti.
İşsizlik Oranı
Kaynak: Trading economics
Ancak söz konusu verilerin beklentileri
karşılamamasına rağmen tarım dışı
istihdam verisinin 200 bin kişi üzerinde
artış kaydetmesi, istihdam piyasasında
yavaş da olsa iyileşmenin sürdüğünü
gösterdi. Kişisel tüketim harcamalarında
gerçekleşen yüzde 0.9luk artış ise 2. çeyrek
yurtiçi milli hasıla ve tüketici güven
Temmuz
2015
endeksi artışlarına işaret ettiği için olumlu
olarak değerlendirildi.
ÇİN
Çin ekonomisinde ikinci çeyrekte bundan
sonrası için daha istikrarlı bir gidişatın
sinyalleri görünmekte. İş dünyası güven
endeksi, Haziran ayında artarak (%7,6)
2015 yılı için en yüksek seviyesi olan 53,5
puanı gördü. Haziran ayında Mayıs’a göre
bir artış olsa da faaliyetler halen Aralık
2014 seviyesinin altında.
İmalat sanayi PMI’ı da aynı yönde olumlu
rakamlar göstermekte. PMI Haziran ayında
yeni siparişlerdeki hızlanmayla arttı ve
49.6’ya ulaştı.
İş olanakları ve fiyatlar genel düzeyine
bakıldığında ise aşağı yönlü hareketin
devamı gözlemlendi. Ancak piyasalarda 3.
çeyrek ve sonrası için ekonominin
güçlenmesi beklentisi hakim.
[email protected]
Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü
İhraç mallarına olan dış talebin gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin son dönemki
olumlu trendiyle ve yurtiçi talebin de
Merkez Bankası faiz ve zorunlu karşılık
oranları politikaları ile aşamalı bir indirime
gitmesi ve bunların mali genişleme
politikalarıyla da desteklenmesi yine
beklentiler dahilinde. Firmalar için kredi
koşullarının rahatlamasıyla beklentiler de
daha iyimserleşmekte.
TÜRKİYE
Türkiye
İhracatçılar
Meclisi
(TİM)tarafından açıklanan 2015 yılı
Haziran ayı ihracat verilerine göre Haziran
ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 6,4 gerileyerek 11 milyar 703
milyon
dolar
oldu.
Yılın
ilk
yarısında ihracat yüzde 8,1 düşüşle 73
milyar 261 milyon dolara geriledi. Dünya
Bankası, dün yayımladığı notta Türkiye
için 2015 yılı ekonomik büyüme tahminini
%3’te sabit tuttu. Banka yayımladığı notta,
siyasi belirsizliklerin seçim sonrasında da
devam ettiğini ve bu durumun tahminlerde
aşağı yönlü riskler yarattığını belirterek,
2016 ve 2017 yılları için büyüme tahminini
sırasıyla %3,9 ve %3,7 düzeyinden %3,5
seviyesine indirdi.
AKP’nin adayı İsmet Yılmaz 4. tur
seçimlerinin sonunda TBMM Başkanı
olurken, seçim sürecinde partiler arasında
bir
uzlaşı
olmaması
koalisyon
görüşmelerine yönelik endişeleri artırdı.
Markit tarafından açıklanan verilere göre,
Mayıs ayında 50,2 olan imalat sanayi PMI
verisi Haziran’da 49 seviyesine geriledi.
YUNANİSTAN
07
Temmuz
2015
sorunu bankacılık sisteminin daha da
kilitlenmesi olacak. Bu durum sadece
Yunan mudileri değil, ticaret ve imalat
kesimini ve Yunanistan’la iş ortağı olan
ülkelerin ticaret kanallarını da olumsuz
etkileyecek.
Müzakere masasına tekrar oturulsa bile
bankacılık sistemi mudilerin güvenini kısa
vadede geri kazanamayacak. Bu durum
Yunanistan için zor ve zaman alacak uzun
bir süreç demek olacaktır ve borç
ödemelerini yapabilinceye ve kamu gelirgider dengesi ödeme dengesi sağlanıncaya
kadar sürecektir.
Referandum sonucu çıkan hayır, parasal
olanakları daralan bankaların nakit
imkanlarını ortadan kaldıracaktır. Aynı
zamanda
giderlerini
çeviremeyen
Yunanistan hazinesi için de zorlu bir
sürecin başlangıcı olacaktır. Yunanistan’da
ödemelerin işlemlerinin bir süre kuponlarla
ya da nakit dışı kağıtlarla yapılması
ihtimali belirmiş durumda. Hayır sonucu
ile sermaye kontrollerinin artarak devam
ettirilmesi zorunluluğu doğmaktadır. Bu,
tüm mevduatların bankalardan çekilmesi
ve ardından da kredi kartları, çekler, para
transferleri ve sonunda ithalat ve ihracatı
da etkileceyektir.
Öte yandan orta ve uzun vadede
kreditörlerin istekleri doğrultusunda bir
anlaşmanın ortaya çıkaracağı büyüme ve
ekonomik
ilerleme
sorunu
da
referandumdan çıkan hayır ile birlikte
hafifleyecektir.
Böylelikle Yunanistan daha az kemer
sıkma ve daha çok akıllı yatırım ve
reformlar ile birlikte borçlarını ödemek
için gereken ekonomik ilerleme ve
büyümesini yaratma fırsatı bulabilecektir.
320 Milyar Euro dolayında borç ile karşı
karşıya olan Yunanistan’ın, referandumdan
çıkan hayır sonrasında ekonomide ana
[email protected]
Download