Microsoft Project® ile PMP® Odaklı Proje Yönetimi

advertisement
“Microsoft Project® ile PMP® Odaklı Proje Yönetimi”
Eğitim İçeriği:
Günümüz iş dünyasında proje bazlı çalışma modeli giderek yaygınlaşmakta, bireylerin başarısı,
projenin başarısına endeksli olarak ölçülmektedir. Üst düzey yöneticiler şirketlerinde çalışan kişilerde
bulunması gereken en önemli özellik olarak “proje yürütme becerisi”ni ilk sıraya koymaktadır.
Proje yönetimi profesyonelleri ve kurumsal proje yönetim ofisleri tarafından en çok tercih edilen
yazılım aracı olarak “Microsoft Project®” öne çıkmaktadır. Günümüzde birçok proje yöneticisi
mesleğini çoğunlukla bu yazılımın etrafında şekillendirmektedir. Kariyerlerini profesyonel proje
yöneticisi olarak yönlendirmek isteyen tüm profesyonellerin ilk adımda başvuracakları bu yazılım
aracına derinlemesine hakim olmaları önem kazanmaktadır.
2 tam gün sürecek bu eğitim kapsamında güncel eğitim materyalleri, vaka çalışmaları, gerçek iş
dünyası deneyimleri ile proje yönetimi mesleğinin temelleri katılımcılara aktarılacaktır. Eğitim
kapsamında PMI® (Project Management Institute) metodolojilerine uygun olarak, PMP® (Project
Management Professional) sertifikasyonu için gereken temel eğitim verilecek, sektörde yaygın yazılım
olan “Microsoft Project®” ile proje yönetme becerileri katılımcılara kazandırılacaktır.
Eğitim Modeli:



Literatürel kavrama
Sınıf içi uygulamalar
Gerçek iş dünyası deneyimleri
Uzmanlık Hedefleri:







Proje Yöneticisi
Proje Lideri
Proje Koordinatörü
Proje Müdürü
İş Analisti
Proje Mühendisi
Proje Uzmanı
Eğitimin Kazandıracakları:







Proje yönetiminin temelleri
Proje yönetimi becerilerinin uygulamaları
Kurumsal proje yönetim ofislerinde yapı ve işleyiş
Microsoft Project ile projelerin başlatılması planlanması
Microsoft Project yardımıyla projelerin hayata geçirilmesi, yönetilmesi
Proje kaynaklarının etkin yönetimi
Projelerin üst yönetime sunulması, raporlanmasında dikkat edilecek hususlar
Eğitim Modülleri:
MODÜL 1: PROJE YÖNETİMİNİN TEMELLERİ ve PMI® STANDARTLARI






Proje Yönetiminin Temelleri
Proje Kapsam Yönetimi
Proje Zaman Yönetimi
Proje Maliyet Yönetimi
Proje Başlangıç ve Planlama Süreçleri
Proje Yürütme ve Kapanış Süreçleri
MODÜL 2: MICROSOFT PROJECT® İLE PROJE YÖNETİMİ







Microsoft Project Tanıtımı
İş Ayrışım Yapısı
Microsoft Project ile Proje Planlama
Aktiviteler Arası İlişkilerin Yönetimi
Zaman Planı (Gantt Grafiği)
Proje İzleme ve Kontrol Süreçleri
Serbest Zaman, Serbest Boşluk Analizleri
MODÜL 3: MICROSOFT PROJECT® İLE PROJE OPTİMİZASYONU





Proje Kaynak Yönetimi
Kurumsal Kaynak Havuzunun Yönetimi
Kaynak Seviyelendirme
Kritik Yol Analizi (CPM)
Microsoft Project ile Çoklu Proje Yönetimi
MODÜL 4: PROJELERDE ÜST YÖNETİM RAPORLARI





Proje Baseline Yönetimi
Proje İstatistikleri
Proje Maliyet Yönetimi
Nakit Akış Raporları
Kazanılmış Değer Analizi
Download