Ankara Üniversitesi Sa*l*k Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

advertisement
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
Dersin Adı: Sosyal Hizmet Tarihi
Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Veli DUYAN
Konu: Bilim ve meslek olarak sosyal hizmet
Sosyal Hizmet Mesleği
İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel
alan sosyal değişimi destekleyen, insanların
iyilik durumunun geliştirilmesi için insan
ilişkilerinde problem çözmeyi, güçlendirmeyi
ve
özgürleştirmeyi
amaçlayan
insan
davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin
teorilerden yararlanarak insanların çevreleri ile
etkileşim noktalarına müdahale eden bir
meslektir.
Sosyal hizmet; sosyal değişim ve gelişim, sosyal tutarlılık ve
insanların güçlendirilmesi ve özgürleştirilmesi için çalışan
akademik bir disiplin ve uygulamaya dayalı bir meslektir. Sosyal
adalet, insan hakları, kolektif sorumluluk ve farklılıklara saygı
sosyal hizmetin merkezindeki ilkelerdir.

Sosyal hizmet, sosyal bilimler, insani bilimler teorileri
ve yerel bilgiler ışığında sosyal hizmet, yaşam
deneyimlerine hitap etmek ve iyilik halini arttırmak
için yapılar ve insanlar ile çalışır.
Sosyal Hizmet Uygulaması
Genelci Yaklaşım
Örgütsel yapı içerisinde ve süpervizyon altında eklektik bilgi
temelinin,
mesleki değer ve becerilerin
herhangi bir
müracaatçı sisteminin
değişmesi ve güçlendirilmesi için,
mesleki roller ve eleştirel düşünme becerisinin planlı değişme
süreci çerçevesinde kullanılmasıdır.
Download