Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji

advertisement
NİHAN KAVURMACI
Uzman Klinik Psikolog
Eğitim Bilgileri
2012 – 2015: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
2006 – 2011: Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
2002 – 2005: Amasya Anadolu Lisesi
Yabancı Dil
İngilizce; Okuma ( İyi ) Konuşma (Orta ) Yazma ( Orta )
Staj Deneyimleri
•
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Psikiyatri Bölümü; Yetişkin hasta takibi
ve değerlendirilmesi.
•
Ankara Yıldırım Beyazıd Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Psikiyatri ABD;
Genç ve Yetişkin Psikiyatri kliniğinde hasta takibi ve değerlendirilmesi.
•
Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Psikiyatri AB; Yetişkin Psikiyatri Bölümünde
hasta takibi ve değerlendirilmesi.
•
GATA TSK Sağlık Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi: Otizm, MMR, ağır,
orta ve hafif düzeyde mental retardasyon, CP (serebral palse), SMA, duygusal ve
ruhsal bozukluk tanısı almış çocukların eğitimi, fizyoterapi ve psikolojik destek
çalışmalarının izlemi ayrıca ailelere yönelik psikolojik danışma hizmetleri kapsamında
vaka değerlendirmeleri.
Sertifika Bilgileri
•
Temmuz 2015 : Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi, Satwant Singh
(Eğitim İçeriği: Farkındalık Temelli Terapilere Giriş- Farkındalık Kavramı Farkındalık
Temelli Terapinin Stratejileri (Şimdiye Odaklanmak - Yargısızlık – Kabullenme –
Gözlem - Bilişsel Ayrışma) Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin Klinik
Uygulamaları, Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin Etkinlik Alanları, Farkındalık
Temelli Stres Azaltma Programı, Farkındalık ve Duygu Düzenleme, Süpervizyon )
•
Ekim 2013: Rorschach Test Eğitimi Sertifika Programı, Rorschach ve Projektif Testler
Derneği
•
Kasım 2013: MMPI Uygulama ve Yorumlama Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği
•
Nisan 2012: Nöropsikolojik Test Eğitimi Sertifikası, (Dikkati ve Kısa Süreli Belleği
değerlendiren nöropsikolojik testleri uygulama ve puanlama yeterliği), Nörometrika,
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi
•
Eylül 2012: Ankara Çocuk Değerlendirme Test Eğitimi, (Bender-Gestalt, Benton
Görsel Bellek Testi, Porteus Labirenti, Catell 2a Zekâ Testi, AGTE, Peabody, Gessel)
Türk Psikologlar Derneği
Eğitimler ve Psikoterapi Eğitimleri
•
Çocuk ve Ergenlik Dönemi Psikopatolojisi ve Psikoterapileri : Teorik ve değerlendirme
eğitimi yüksek lisans ders döneminde Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Yrd. Doç. Dr.
Şaziye Senem Başgül tarafından verilmiştir.
•
Çocuk ve Ergende Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler: Teorik ve Süpervizyon eğitimi
yüksek lisans ders döneminde Prof. Dr Emine Gül Kapçı tarafından verilmiştir.
•
Aile Terapileri ve Modelleri: Teorik eğitimi yüksek lisans ders döneminde Yrd. Doç.
Dr. Hüseyin Ulaş Özcan tarafından verilmiştir.
•
CBT ( Bilişsel Davranışçı Terapi ) Eğitimi: Teorik ve Süpervizyon eğitimi yüksek
lisans dönemi ve sonrasında Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve süpervizörlüğünde
devam etmektedir.
Tez Çalışması
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Tanısı Almış Erişkinlerde Bilişsel Şemalar:
Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Hakan TÜRKÇAPAR
Çalışma ve İlgi Alanları
•
Kaygı Bozuklukları
•
Obsesif Kompulsif Bozukluk
•
Depresyon
•
Kayıp Sonrası Yas
•
Yeme Bozuklukları
•
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
•
Fobiler
•
Panik Bozukluk
•
İlişki Problemleri
•
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (Çocuk ve Erişkin)
•
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
İş Deneyimleri
•
Kasım 2015 – Halen : Uzman Klinik Psikolog, Özel Güven Hastanesi, Ankara
•
Eylül 2013 – Mayıs 2015 : Araştırma ve Proje Asistanı, Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Psikiyatri Bölümü ( EU-GEI Projeai, Şizofrenide Gen Çevre Etkileşimi )
•
Şubat 2012 – Mayıs 2012: Psikolog, Adalet Bakanlığı Aksaray İl Adliyesi Denetimli
Serbestlik Müdürlüğü
Seminerler ve Kurslar
•
Mayıs 2015 : Geştalt Terapi Yaklaşımı, (Bütünleşmek ve Büyümek, Prof. Dr. Ceylan
Daş,) Moderatör: Abdül Kadir Çevik, AÜTF Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Psikoloji Ünitesi
•
Mart 2015 : Erişkinde Otizm Spektrumu Kursu, Türk Psikiyatri Derneği, Prof. Dr.
Eşref Cem Atbaşoğlu
•
Temmuz 2011: 16. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Girne Amerikan
Üniversitesi
•
Temmuz 2008: 13. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Hacettepe Üniversitesi
Gönüllü Çalışmalar
•
Mart - Haziran 2008: Bilkent Üniversitesi YYP (Yetiştirme Yurtları Projesi) ayları
gönüllü katılım. Lisans döneminde projeyle bağıntılı olarak 6-12 yaş grubu çocuklarda
öfke kontrolüne yönelik proje geliştirme ve uygulama.
Üye Olunan Topluluklar
•
Türk Psikologlar Derneği.
•
Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği.
Download