hizmet içi eğitim konuları - Kastamonu Sağlık Müdürlüğü

advertisement
HİZMET İÇİ EĞİTİM KONULARI
AKIL VE RUH SAĞLIĞI
Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek Krize Müdahale
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele
0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimi
Adli Psikiyatri Hasta Tedavisi Ve Organisazyonu
Tütün Ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele
BULAŞICI HASTALIKLAR
GBP Eğitimi
Kızamıkçık Eliminasyon ve KRS Kontrol
Ülkemizde görülen bulaşıcı hastalıklar
İş sağlığı ve güvenliği
SAĞLIĞIN TEŞVİKİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi kavramı uygulaması değerlendirmesi
BESLENME FİZİKSEL AKTİVİTE
Obeziteyle mücadele
Okul beslenmesi
Okul sağlığı
Beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi
SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ VE EPİDEMİYOLOJİ
Acil sağlık hizmetleri temel eğitimi
Acil sağlık hizmetleri çocuk ileri yaşam desteği eğitimi
Acil sağlık hizmetlerinde travma resüsitasyon eğitimi
Zehir danışma merkezi Bilgilendirme
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ
Hemşirelik bakım hizmetlerinde kalite
Yoğun bakım hemşireliği kursu
Acil bakım hemşireliği kursu
Kemoterapi hemşireliği kursu
Enfeksiyon kontrol hemşireliği kursu
Stoma bakım hemşireliği
Diyabet hemşireliği kursu
Yeni doğan yoğun bakım hemşireliği kursu
(Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Hizmetleri koordinasyonunda bu kurslar düzenlenmektedir.)
ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI
Neonatal resüsitasyon uygulama
İşitme taraması
Gençlere yönelik CSÜS hizmetleri
ÜREME SAĞLIĞI
Rahim içi araç uygulama
Mestrüel regülasyon uygulama
Klinik eğitim becerileri kursu
KADIN SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI
Üreme sağlığı izleme değerlendirme eğitimi
Güvenli annelik
Aile planlaması Danışmanlığı
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
Üreme sağlığı
Acil obstetrik bakım
Gençlik danışmanlık sağlık hizmetleri
Evlilik ve gebelik öncesi danışmanlık hizmetleri
AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYONU
Sağlık bakanlığında kurumsal yapılanma çalışmaları
Sağlıkta dönüşüm programı
Avrupa birliği proje ve programları
PERSONEL
ÇKYS-İKYS eğitimi
Doküman yönetim sistemi
İş zekası raporları
Veri tabanı sorgulama dili
Atama ve sicil mevzuatı eğitimi
5434 sayılı kanunun emeklilik ve fiili hizmet zammı
Resmi yazışma kuralları
İnsan kaynakları yönetimi
5510 sayılı sosyal güvenlik yasası
657 sayılı kanun ile ilgili eğitim
LABORATUAR
Laboratuarda güvenli çalışma teknikleri
Mikrobiyolojik ölçüm belirsizlikleri
Klinik numune kabul eğitimi
ISO 9001:2008
ISO 17025
Laboratuar istatistiği
Kişisel koruyucu ekipman kullanımı
Belirsizlik ve validasyon
Steril malzemenin kurallara uygun kullanımı
ISO 9001:200 ve ISO 17025:2005 kapsamında doküman kullanılması
Otomasyon eğitimi
Laboratuar Satın alma süreçleri ve uygulanan yöntemler
İç kalite kontrol yöntemleri
Domuz gribi
657 sayılı kanun ile ilgili eğitim
Kimyasal analiz teknikleri
Sağlık hizmetlerinde klinik kalite ölçümü
Hastalık yükü eğitimi
Sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi
Kan ve kan ürünlerinin sağlanması
KANSERLE SAVAŞ
Temel kanser kayıtçılığı
SEER özet evreleme
Can-reg Bilgisayar programı
Palyatif bakım çalışması
Kanser istatistikleri
Kanser epidemiyolojisi
Kanser kontrol programı
Kanser önleme
Serviks kanseri tarama önleme programı
Kanserlerde yeni tedavi yöntemleri
Kanserli hasta yoğun bakımı
Kanserli hastada ağrı tedavisi
Kanserlerde yeni tedavi yöntemleri
Kanserli hasta yoğun bakımı
Kanserli hastada ağrı tedavisi
TEFTİŞ
Yıllık çalışmaların gözden geçirilmesi ve denetimde uygulanacak usul ve esaslar
SITMA
Sıtma eliminasyonu
VEREM SAVAŞ
Tüberküloz kontrolü
DÖNER SERMAYE İŞLETME BÜTÇE
Mali durum değerlendirmesi
Döner sermaye bütçe programı
Stratejik yönetim ve stratejik planlama
Performans esaslı bütçe
Arşivleme ve dosyalama eğitimi
Hastane özerkleşmesi
Sağlık ekonomisi
Kamu ihale kanunu ve ihale mevzuatı
Temel finans bilgileri
Kök hücre bankacılığı
Omurga cerrahisi
Robotik cerrahi uygulamalar
Derin beyin simülasyonu
Karmaşık diz bağı yaralanmaları
Konjenital omurga deformiteleri
Kas iskelet sistemi cerrahisi
Travmatik el rehabilitasyonu
Ameliyat sonrası ağrı kontrolü teknikleri
Sporcularda omuz ve dirsek problemlerine yaklaşım
ISO 27001 Bilgi güvenliği standart eğitimi
Kanıta dayalı sağlık hizmetleri standardizasyonu
Elektronik sağlık kayıtları
Sivil savunma ve yangın
Deprem eğitimi
Elektrik,telefon,sıhhi tesisat bilgi ve beceri arttırma eğitimi
İçme ve kullanma sularının kalite takibi analizi
Bitkisel ürünlerin ilaç yerine kullanımı ve bunları satan yerlerin denetimi ile ilgili çalışmalar
14001 çevre yönetim sistemi
Dental implant uygulamaları
Engelli sağlığı ve engelliğin önlenmesi
İlaç güvenliği izlenme ve değerlendirme, akılcı ilaç kullanımı
Proje yönetimi
Zaman yönetimi, planlama
Çatışma öfke ve stres yönetimi
Etkili telefon iletişimi eğitimi
Seyahat sağlığı
Sunum teknikleri
Etkili iletişim ve beden dili eğitimi
Halkla ilişkiler ve davranış kuralları
İleri eğitim becerileri kursu
İngilizce
Bilgisayar
Download