2229-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2015 Yılı 2

advertisement
2229-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2015 Yılı 2. Dönem
Desteklenenler Listesi
SIRA BAŞVURU ADI
ETKİNLİK
BAŞLAMA VE BİTİŞ
ETKİNLİK ADI
NO
SOYADI
YERİ
TARİHİ
AHMET AYAR
Tıp Öğrencileri İçin Bilimsel
Araştırma ve Akademik
Becerilere Giriş Bilim
Okulu-Trabzon 2015
TRABZON
17/12/201520/12/2015
AHMET MERT
Doğal Ekosistemler İçin
CBS ve Uydu Görüntüleri
Kullanılarak Çevresel
Altlıkların Hazırlanması
ANTALYA
25/01/201631/01/2016
ALPASLAN
TÜRKKAN
EMİNE İKİKAT
TÜMER
Kentleşme ve Çevre
Sağlığı
UYGULAMALI İSTATİSTİK
VE EKONOMETRİ KURSU
5
ERMAN
YÜKSELTÜRK
Öğretmen Adaylarına
Yönelik Web 2.0
Araçlarının İncelenmesi ve
Öğrenme Ortamlarında
Kullanımı Semineri II
KIRIKKALE
08/02/201612/02/2016
6
HASAN SAİD
TORTOP
Üstün Yetenekliler
Eğitiminde Çağdaş
Yaklaşımlar
DÜZCE
01/02/201607/02/2016
7
KÜRŞAD
ÖZKAN
Vejetasyon Çevre İlişkileriAnalitik Değerlendirmeler
ANTALYA
03/02/201609/02/2016
8
MEHMET
ERDOĞAN
İngilizce Akademik Sözlü
ve Yazılı Sunum
Becerilerinin Geliştirilmesi-1
ANTALYA
22/01/201631/01/2016
9
MEHMET
KÜÇÜK
Fen Bilgisi Eğitimi Lisans
Öğrencilerine Proje
Danışmanlığı Eğitimi
Çalıştayı - 3
RİZE
14/12/201520/12/2015
10
NİYAZİ MERİÇ
11
ORHAN SEVGİ
Doğa ve Mühendislik
Bilimlerinde Terim
Çalışmaları
ANTALYA
17/04/201623/04/2016
ZEYNEP TATLI
Fen ve teknoloji öğretmen
adaylarına yönelik
bilgisayar destekli kavram
karikatürü hazırlama kursu
TRABZON
01/02/201604/02/2016
1
2
3
4
12
BURSA
K.MARAŞ
Nükleer Bilimler ve
KASTAMONU
Uygulamaları Kış Semineri
16/11/201518/11/2015
15/02/201619/02/2016
04/02/201611/08/2015
Download