yükseköğretim kurulu - Kanser Daire Başkanlığı

advertisement
KANSER DAİRESİ 2012 YILI EĞİTİM VE FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ
Kanser, hastalık yükü, öldürücülüğü ve artış eğilimi ile hem dünya hem de ülkemiz için
bir halk sağlığı konusu ve problemidir. 2005 yılında dünyada 12 milyon yeni vaka ve 7,6
milyon kansere bağlı ölüm görülürken, bu istatistiklerin 2030 yılında 20 milyon yeni vaka
ve 12 milyon ölüm şeklinde olması beklenmektedir. Günümüzde ölüm nedenleri arasında
kansere bağlı ölümler, kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almakla
birlikte yapılan projeksiyonlarda kanserin yıllar sonra birinci sıraya yerleşeceği şeklindedir.
Bu yönleri ile kanser gündemdeki önemini hiç yitirmemiştir.
Hiç şüphesiz ki, ulusal kanser kontrol programlarının etkin ve başarılı olabilmesi
için eğitim ve farkındalık çalışmaları her ülke için zaruridir. Halkımızın katılımı olmadan
ve sağlık personellerinin yeterli desteği olmadan kanser kontrol programlarının yurt
genelinde yaygınlaştırılması çok zordur. Bu nedenle, ulusal kanser kontrol programının en
önemli destek noktası sağlık çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitimler ile halkımıza
yönelik farkındalık çalışmalarıdır.
Kanser Daire Başkanlığı uzun yıllardır çeşitli sivil toplum örgütleri ile işbirliği
içerisinde eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütmektedir. Bunlar arasında,

TPOG işbirliği ile Pediatrik Onkoloji Farkındalığını Artırma toplantıları

Kanser Kayıt Sistemleri yenileme eğitimi (temel Kayıtçılık ve SEER)

İl Kanser Koordinatörleri ve Birim Bilgilendirme Toplantısı

Üreme Sağlığı ve Serviks Kanseri Tarama Kursu

Palyatif Bakım Kursu

Gen.Cer.Med.Onk.ve Jin. uzmanlarına yönelik KETEM Konsültan Eğitimi

Canreg-5 Bilgisayar Programı Eğitimi

Röntgen Teknisyenleri mamografi çekim teknikleri uygulama kursu

Türkiye’deki Beslenme Alışkanlıkları ve Kanser İlişkisi Sempozyumu ve
Beslenme ve Kanser Günleri kursu

Kolposkopi Kursu

KETEM Kanserde Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Becerileri Kursu

Endometrium Kanserleri ve Servikal Sitoloji Sempozyumu

Prevantif Onkoloji Sempozyumu çalışmalar arasında yer almıştır
1
201 2YILI
 Malatya’da “Dumansız Aileler” isimli gençlere yönelik tütün mücadelesi projesi
başlatılmıştır.
 Nisan 2012 tarihinde tüm taşra teşkilatımızın ve onlarca uluslararası kanser
uzmanının katılımı ile Ulusal Kanser Haftası organize edilmiştir.
 Kolon kanseri farkındalığını sağlamak amacıyla Sapphire kulesine tırmanış faaliyeti
basında geniş yer almıştır.
 Genç Birikim Derneği'nin Muş'ta düzenlediği Çevre ve Kanser Toplantısına katılım
gösterilmiş, aynı zamanda da Japon Büyükelçiliği hibe programı dahilinde ilgili
dernekçe alınan gezici mamografinin açılışı yapılmıştır.
 Rize Üniversitesi Rektörlüğü, Kadın Sağlığı Dairemiz, Türk Alman Jinekoloji
Derneği ile işbirliği içerisinde düzenlenen toplantı kapsamında kolposkopi
cihazlarının açılışı yapılmış ve , kolposkopi kursu gerçekleştirilmiştir.
 Mersin ve İstanbul illerinde toplam 3 aktif kanser kayıt merkezi açılması için Temel
Kanser Kayıtçılığı, SEER Özet Evreleme ve CANREG-5 Eğitimleri
düzenlenmiştir.
 Tarama bölgelerinde kolorektal kanser taramalarında kullanılması düşünülen
Avrupa Birliğinin 1400 sayfalık tarama kalite standartları kitabının Türkçeye
çevrilme çalışmalarına başlanmıştır.
 Fransa Lyon’da yerleşik DSÖ Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC)
yönetim kurulu toplantısına davetli olarak katılım gösterilmiştir.
 Tablet Bilgisayarlar gibi toplumu ilgilendiren değişik konularda TV kanallarda
canlı yayına katılım gösterildi.
 DSÖ’nün Almanya’da düzenlediği ve ülkemizi de davet ettiği Uluslararası Asbest
Kontrol Toplantısına katılım gösterilmiştir.
 Türkiye Asbest Kontrol Programı çerçevesinde İl Halk Sağlığı Müdürlerine (3
Kasım) ve örnek alımında görev alacak Halk Sağlığı elemanlarına (10 Kasım)
eğitim verilmiştir.
 Avrasya Maratonu etkinlikleri çerçevesinde DSÖ ile birlikte uluslararsı sempozyum
düzenlenmiş ve meme kanserlerine karşı halk yürüyüşü yapılmıştır.
 İzmir fuarında Bakanlığımıza hibe edilen gezici mamografi aracının açılışına
katılım gösterilmiştir.
 İstanbul’da düzenlenilen Uluslararası 1. NEMA kongresinin açılışına katılım
gösterilmiştir.
 Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği’nin Ulusal Kongresine katılım gösterilmiştir.
 ABD Kanser Enstitüsü daveti üzerine gelişmiş ülkeler kanser daire başkanlarının
toplantısına katılım gösterilmiştir.
 Ankara’da Halk Sağlığı Müdürlerine yönelik yapılan eğitimlere katılım
gösterilmiştir.
 Kanada'da düzenlenilen 14. Dünya Kadın Kanserleri Kongresine katılım
gösterilmiştir. Burada sunum yapılmış ve Daire Başkanlığımızca dünyada ilk kez
jinekolog onkologlar arasında uluslararası bir sınav organize etmiştir.
 Palyatif Bakım konusunda 5 günlük ABD ziyareti ve ilgili konularda diğer yurt dışı
ziyaret ve katılımlar sağlanmıştır.
 Bakanlığımızın resmi üyesi olduğu Dünya Kanser Teşkilatı (UICC)’nın 25-28
Ağustos’ta Kanada’da düzenlediği kongrede “Dünya Kanser Liderleri Zirvesi”ne
katılım gösterilmiştir.
2
 Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu (MECC) tarafınca Ürdün’de düzenlenilen bölgesel
palyatif bakım zirvesine davetli olarak katılım gösterilmiştir.
 DSÖ ve EUROMED tarafınca organize edilen kanser taramaları epidemiyolojik
kursuna davetli olarak katılım gösterilmiştir.
3
Download