Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikasyon Programı Duyurusu

advertisement
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Sayı : 25133186/ 774.01.01 / 30770 Konu : Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikasyon
Programı Duyurusu
*BD0442636542*
27/03/2013
DAĞITIM
İlgi:
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 19.03.2013 tarih ve 9976
sayılı yazısı.
Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ gereği
Bakanlığımızca dönemler halinde düzenlenen Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kursu 2013 yılı
1. dönemi 06 Mayıs-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenecektir.
Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ilgi yazısı ve ekleri ilişikte olup, aynı
zamanda www.saglik.gov.tr web adresinde yer almaktadır. Genel Sekreterlikler tarafından bağlı
kurumlarına (Ağız Diş Sağlığı Merkezleri hariç), İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından ilçe
sınırları içinde bulunan özel (özel üniversite hastaneleri dahil) yataklı tedavi kurumlarına gerekli
duyurunun yapılması, ekte belirtilen kriterler doğrultusunda kursa katılacak olan personele ait
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Başvuru Formunun eksiksiz doldurularak, diploma fotokopisi
ile birlikte en geç 08 Nisan 2013 tarihine kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şubesi Eğitim
Birimine gönderilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Mehmet Cevat GÜNEŞ
Müdür a.
İl Sağlık Müdür Yardımcısı
Ekler :
Yazı Örneği (3 sayfa)
Dağıtım Gereğine
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri
İlçe Sağlık Müdürlüklerine
27/03/2013 Hemşire Ö.DURUHAN
27/03/2013 Şube Müdürü O.YAZICI
Personel Eğitim İşleri Birimi
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Özden Duruhan
Telefon: 0 212 638 30 00- 1785 Fax:
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.istanbulsaglik.gov.tr
Download