F-04-09 Üye Eğitim İsteği Formu

advertisement
F-04-09 ÜYE EĞİTİM İSTEĞİ FORMU
Sayfa : 5
Tarih : 17.11.2014
Rev:0
Adı ve Soyadı
Firma Adı
MUTSO üyesi misiniz?
Evet
Hayır
Tel No
E-posta
EN UYGUN GÜN VE SAAT
Eğitimlere
ayırabileceğiniz
en uygun zaman
dilimi nedir?
Pazartesi
9.00-12.30 arası
13.30 - 18.00 arası
Tüm gün
Salı
9.00-12.30 arası
13.30 - 18.00 arası
Tüm gün
Çarşamba
9.00-12.30 arası
13.30 - 18.00 arası
Tüm gün
Perşembe
9.00-12.30 arası
13.30 - 18.00 arası
Tüm gün
Cuma
9.00-12.30 arası
13.30 - 18.00 arası
Tüm gün
Cumartesi
9.00-12.30 arası
13.30 - 18.00 arası
Tüm gün
Pazar
9.00-12.30 arası
13.30 - 18.00 arası
Tüm gün
SATIŞ VE PAZARLAMA EĞİTİMİ KONULARI
Etkili Satış ve Müşteri İlişkileri
Hukuksal ve Finansal Açıdan Satış Güvenliği
Müşteri Yönetimi ve Müşteri Odaklı Satış
Tercih ettiğiniz
Satış ve
Pazarlama
eğitimi
konularını
seçiniz.
Satışta Müzakere ve Pazarlık Teknikleri
Pazarlama Stratejileri
Pazar Araştırması
e-Pazarlama
Markalaşma ve Marka Yönetimi
Dağıtım Kanalları Yönetimi
Fiyatlandırma Stratejileri
Tanıtım ve Reklam Stratejileri
F-04-09
1
F-04-09 ÜYE EĞİTİM İSTEĞİ FORMU
Sayfa : 5
Tarih : 17.11.2014
Rev:0
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİM KONULARI
Personel Bordrolama ve Özlük İşleri
Tercih ettiğiniz
İnsan Kaynakları
Yönetimi eğitim
konularını seçiniz.
Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Performans Yönetim Sistemi
İş Değerlendirme ve Ücret Yönetim Sistemi
Kariyer Yönetim Sistemi
İşletmelerde Bilgi Yönetimi Sistemi
Organizasyonel Yeniden Yapılanma
KALİTE EĞİTİMİ KONULARI
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS)
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
ISO 22000 Gıda Güvenliği
REACH - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması
CLP - Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması
Tercih ettiğiniz
Kalite eğitimi
konularını seçiniz.
BRC (British Retail Consortium)
GLOBALGAP - İyi Tarım Uygulamaları
Ulusal Organik Tarım Standardı
AB Organik Tarım Standardı (EC)
Amerika Organik Tarım Standardı (NOB)
Japonya Organik Standardı (JAS)
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri
IFS (International Food Standard)
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri
F-04-09
2
F-04-09 ÜYE EĞİTİM İSTEĞİ FORMU
Sayfa : 5
Tarih : 17.11.2014
Rev:0
İŞ VE İNOVASYON YÖNETİMİ EĞİTİM KONULARI
Yenilik ve Yenilik Süreci Yönetimi
Proje Yönetimi
Ulusal Hibe Fonları İçin Proje Hazırlama
Uluslararası Hibe Fonları İçin Proje Hazırlama
Tercih ettiğiniz İş
ve İnovasyon
Yönetimi eğitim
konularını seçiniz.
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
Yeni İş ve Yeni Ürün Geliştirme
Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi
Stratejik Yönetim
Değişim Yönetimi
FİNANSMAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ KONULARI
Ulusal AR-GE Destekleri
Avrupa Birliği Mali Yardımları
Tercih ettiğiniz
Finansman
Kaynakları eğitimi
konularını seçiniz.
Yatırım Teşvikleri
İhracatta Devlet Yardımları
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Destekleri
KOSGEB Destekleri
Eximbank Kredileri
Kalkınma Ajansı Hibe Programları
IPARD Destekleri
F-04-09
3
F-04-09 ÜYE EĞİTİM İSTEĞİ FORMU
Sayfa : 5
Tarih : 17.11.2014
Rev:0
MUHASEBE VE FİNANS EĞİTİMİ KONULARI
Finansal Planlama ve Yönetim Teknikleri
Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finans Dünyası
Tercih ettiğiniz
Finans eğitimi
konularını yazınız
Yöneticiler için Finansal Risklerin Yönetilmesi Eğitimi
Finansal Tabloları Okuma ve Analiz Eğitimi
Maliyet Düşürme ve Verimlilik Artırma Yöntemleri
İşletmelerde Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri
Yeni Türk Ticaret Kanunu
Gelişen İşletmeler Piyasası Eğitimi
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EĞİTİM KONULARI
Satın Alma Yönetimi
Tercih ettiğiniz
Tedarik Zinciri
Yönetimi eğitim
konularını seçiniZ.
Üretim Planlama ve Envanter Yönetimi
Üretimde Maliyet Verimliliği
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Uluslararası Lojistik Yönetimi
F-04-09
4
F-04-09 ÜYE EĞİTİM İSTEĞİ FORMU
DIŞ TİCARET EĞİTİMİ KONULARI
Dış Ticaret Muhasebesi
Sözleşme Teknikleri
Tercih ettiğiniz Dış
Ticaret eğitimi
konularını seçiniz.
Dış Ticarette Marka ve Patent
Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi
Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri
Dış Ticarette Fiyatlandırma
Gümrük Mevzuatı
INCOTERMS 2010 Eğitimi
Farklı bir eğitim öneriniz var mı ?
F-04-09
5
Sayfa : 5
Tarih : 17.11.2014
Rev:0
Download